Měsíční úkoly : Afrika a Austrálie

 
Sportovní úkoly k celoroční hře „Cesta kolem světa „ byly tentokrát velice úsměvné.
Děti plnily k Africe poslední úkol – chůze s knížkou na hlavě.

Austrálie – zde si děti vyzkoušely, jak skáče klokan s klokánkem v kapse a samozřejmě nechyběla zkouška protinožců- stojka na hlavě s oporou i bez. Zde si děti mohly vyzkoušet sníst vzhůru nohama piškot.