Plnění měsíčních úkolů – listopad k celoroční hře“Cesta kolem světa“


V listopadu jsme se s dětmi ŠD dorazili do ASIE- Japonska.
Zde si děti vyzkoušely sportovní disciplínu SUMO. V tělocvičně ZŠ Slezská se z dětí na chvíli stali SUMO zápasníci. Zápas spočíval v utkání dvou zápasníků, kteří porovnávali své dovednosti ve stabilitě. Snahou je tedy především vyvést svého soupeře z rovnováhy.
Další měsíční úkol byl kreativní. Děti si vyrobily japonské vějíře a japonské ninja bojovníky.
Nyní nás budou čekat prosincové měsíční úkoly, kterými zakončíme kontinent ASII. Měsíc prosinec se bude odehrávat v Číně.