Plnění měsíčního úkolu – Afrika


Afrika - nyní děti čekal další úkol, vyrobit africký bubínek. Děti pracovaly různými pracovními i výtvarnými technikami, aby jejich vzniklý bubínek krásně zněl a dobře vypadal.