Plnění měsíčního úkolu celoroční hry „Cesta za diamantem“

Děti školní družiny plnily další úkol celoroční hry, ten zněl: “ zúčastni se kombinovaného běhu“. Zde si děti vyzkoušely běh, chůzi, chůzi v podřepu - kačenky a skok po jedné noze. Za splnění úkoly obdrželi žáci další diamant.