Plnění měsíčního úkolu k celoroční hře „Cesta kolem světa“- leden AFRIKA


V lednu plnily děti školní družiny další měsíční úkol k celoroční hře “Cesta kolem světa“. Úkol zněl: „Zúčastni se honu na slona“.
V tělocvičně základní školy Slezská bylo pro děti připravené sportovní odpoledne plné disciplín. Zde si žáci vyzkoušeli mrštnost, obratnost, postřeh a paměť najednou. Děti závodily v družstvech. Každý zúčastněný obdržel sladkou odměnu.

Následující den přinesl Štěpán na ukázku do školní družiny africký buben a další africké předměty.
Následující lednový úkol zní: „Vytvoř si africký buben“.