Plnění úkolů celoroční hry“ Cesta za diamantem“.

Další úkol celoroční hry zněl: „Vyzkoušej si disciplínu – trojskok, skok z místa a skok s rozběhem“.
Děti si pod vedením svých paní vychovatelek vyzkoušely všechny tyto disciplíny. Za splnění úkolu získaly další diamant k celoroční hře.