Plnění úkolů k celoroční hře “Cesta za diamantem“

Děti školní družiny hrají po celou dobu školního roku 2018/2019 celodružinovou hru „Cesta za diamantem“.
Jejich úkolem je plnit na každý měsíc dva určené úkoly. Tentokrát děti plnily úkol, který zněl: „Zúčastni se siláckého turnaje“.
V tělocvičně naší základní školy byly pro děti připravené silácké souboje, ve kterých si žáci měřili své síly a dovednosti. Cílem nebylo získat vítěze, ale pouze se zúčastnit a vyzkoušet si, jak zdánlivě jednoduchý sportovní úkol je silově a vytrvalostně vyčerpávající.