Podzim v ŠD


Krásné, nadprůměrně teplé podzimní počasí dopřává dětem trávit čas venku.
EKO záhonek ŠD jsme s dětmi zazimovali a připravili jej přečkat zimu.
Prostory školní družiny zdobí podzimní výrobky dětí, které tvořily různými výtvarnými i pracovními technikami: práce s papírem, vlnou, lepenkou, dřevem, přírodním materiálem, …..