ŘÍM - plnění měsíčního úkolu celoroční hry “Cesta kolem světa“


Ve středu 9.10.2019 jsme s dětmi ŠD strávili sportovní odpoledne v tělocvičně naší školy. Děti plnily první úkol celoroční hry “Cesta kolem světa“, který zněl: zúčastni se netradičních her.
Každé oddělení prošlo všemi netradičními disciplínami:
1. stanoviště- hod bačkorami na cíl
2. stanoviště- skok v pytli
3. stanoviště - slalom s pingpongovým míčkem
4. stanoviště – slalom v plaveckých ploutvích