Slavnostní zakončení školního roku ve školní družině

 Vyhodnocení celoroční hry „Putování Šmoulí vesničkou“ a vyhodnocení celoročního sběru víček pro handicapované děti.

Dne 27.6.2018 se ve školní družině vyhodnocovaly celoroční hry a sběr víček. Během celého školního roku plnily děti měsíční úkoly k celoroční hře „Putování šmoulí vesničkou“, kdy za splněný úkol získaly Šmoulu do své šmoulí houby. Výherci se staly děti, které měly splněno nejvíce šmoulích úkolů. Z každého odděleni jsme získali tři vítěze, kteří obdrželi věcnou cenu, sladkou odměnu a diplom.
Další soutěž se konala v celoročním sběru šmoulích razítek, které děti sbíraly za sebekázeň ve školní jídelně, za služby, chování, pomoc kamarádům a další. Zde jsme získali z každého oddělení tři vítěze, kteří obdrželi věcnou cenu, diplom a sladkou odměnu. Absolutním vítězem všech oddělení se stal žák, který nasbíral nejvíce bodu z celé školní družiny. Za své kamarádské a vzorné chování získal keramický pohár plný bonbónů.
Poslední vyhodnocení patřilo dětem, které sbíraly celý školní rok PET víčka. Sběrem žáci pomáhali handicapovaným dětem. V každém oddělení jsme získali první místo sběrače PET víček. Vítězové obdrželi věcnou cenu a diplom. Zde byla ještě poslední cena - absolutní vítěz ve sběru PET víček. Zde dívenka nasbírala celkem 10 000ks víček.
Všechny děti, které se zúčastnily sběru víček, obdržely účastnický list.
Všechny děti školní družiny získaly účastnický list „Putování šmoulí vesničkou“ a sladkou odměnu.

Děkujeme rodičům, prarodičům a dětem za skvělou spolupráci.
Děkujeme také SRPŠ za pomoc při realizaci dětských akcí a sportovních soutěží.
Těšíme se na příští školní rok.
Vychovatelky školní družiny