Švihadlová královna a švihadlový král


Měsíční úkol celoroční hry “Cesta za diamantem“ zněl: zúčastni se rekordiády v přeskocích přes lano.
Rekordiády se zúčastnily děti všech oddělení školní družiny. Soupeřily mezi sebou všechny věkové kategorie rozdělené na dívky a chlapce.
Po napínavém souboji jsme získali první tři místa švihadlových králů a první tři místa švihadlových královen.
Nejlepší skokani obdrželi věcnou cenu, sladkou odměnu, diplom a společně s ostatními soutěžícími osvěžující nanuk.