Tvoření 2

 Za nepříznivého počasí, kdy nám povětrnostní podmínky nedovolují jít s dětmi ven, trávíme s dětmi odpoledne v prostorách školní družiny.
Mezi hlavní aktivity patří kreativní činnost, kdy se dětí rozvíjejí ve výtvarných i pracovních činnostech.