Vánoční besídky ve školní družině - 2. oddělení

 Letos se vánoční besídky uskutečnily v každém oddělení zvlášť. Ale i přesto si děti užily dárečky a vánoční atmosféru se svými spolužáky a se svou paní vychovatelkou.