Velikonoční jarmark ve školní družině

Výrobky na Velikonoční jarmark si děti vlastnoručně vyráběly. K zhlédnutí byly keramické výrobky, výrobky z papírů, z vlny a jiných materiálů. Děti si mohly vyzkoušet originální krášlení kraslic voskem.