Vítání Velikonoc


Velikonoční atmosféru jsme si s dětmi školní družiny přivodili krásnými dekoracemi, které děti vyrobily. Pracovalo se různými výtvarnými i pracovními technikami. Děti velikonočně nazdobily také keře v EKO zahradě.