VÝJEZD NA KOZÍ FARMU – HAVÍŘOV SUCHÁ – ŠABLONY II


Dne 25.9.2020 vyrazila první skupina dětí na výlet na kozí farmu.
Autobus byl přistaven u brány školní družiny a děti již z okna viděly, že nastal čas odjezdu. Nedočkavě nasedly do autobusu a těšily se na vše, co je pro ně na kozí farmě přichystané.
Uvítala nás paní Veselá, která společně se svou spolupracovnicí prováděla děti kozí farmou.
Postřehy dětí byly mnohdy velmi veselé: například co nám dává koza a kozel - tak odpověď zněla PIVO …
Dětem i nám se akce velice líbila a věříme, že si odnesly s sebou spoustu nových informací.