Podzim čaruje


Nádherné podzimní počasí umožňuje procházky do okolí školy, kdy děti pozorují změny v přírodě. Procházka propojená se sběrem přírodnin dodala žákům materiál k výrobě podzimních dekorací.

Pod vedením paní vychovatelek děti ve školní družině tvoří různými výtvarnými či pracovními technikami.
K netradičním pracovním technikám patří například pískování, kdy si děti zdokonalují jemnou motoriku.

Děti z dalšího oddělení vyráběly nádherné slunečnice a podzimní stromy.


Tvoření v září 2

 V září jsme si v 1.oddělení vyrobili jmenovky ze špachtlí. Také jsme dostali družinového mazlíčka - Oblovku obrovskou – šneka dorůstajícího až 20 cm. Společně ho krmíme rostlinou stravou.


Tvoření v září

 Září v ŠD
Počátek školního roku byl plný zajímavých událostí.
Školní družiny se přestěhovaly na ulici Zelená, kde děti tráví odpoledne se svými kamarády.
Za nepříznivého počasí si děti dekorovaly své látkové pytlíky voskovkami na textil.
Do pytlíků děti sbírají dukátky, které získávají za splněné úkoly a pěkné chování ve školní jídelně, školní družině, na školním hřišti i při přesunu ze školy do školní družiny. …


Hokejisté

 Ve středu 15.9.2021 nás navštívili trenéři z HC Vlci Český Těšín, aby nám představili hokejovou výstroj a pozvali nás na celorepublikovou akci “POJĎ HRÁT HOKEJ”. Všem dětem ze školní družiny ukázali, co vše potřebuje hokejista k tomu, aby mohl hrát hokej. Děti byly rozděleny do skupin a každá skupinka měla půl hodiny na to si vše vyzkoušet.


Florbalisté

Ve čtvrtek 23.9.2021 školní družinu navštívil pan trenér florbalu se svými svěřenci.

Na školním hřišti dětem představili, co to vlastně florbal je, jak se hraje, na čem se hraje a jaká jsou jeho základní pravidla. Děti si mohly vyzkoušet práci s florbalovou holí, střelbu na branku, pohybový trénink a malý florbalový zápas.

Děkujeme panu trenérovi a jeho svěřencům za čas, který nám věnovali a celému klubu FBC Český Těšín přejeme mnoho sportovních úspěchů.


Slavnostní ukončení školního roku ŠD

V pátek 25.6.2021 se ve školní družině slavnostně ukončily celoroční hry.

Děti školní družiny sbíraly body, které získávaly za slušné chování, pomoc druhým spolužákům, sebeobsluhu ve školní jídelně,… Z každého oddělení byli tři nejúspěšnější žáci, kteří získali věcnou cenu a sladkou odměnu. Všechny děti získaly sladkou odměnu.

Dále děti hrály celodružinovou hru pod názvem „Cesta kolem světa“. V této hře se děti zúčastnily úkolů, soutěží a pracovních dovedností. I zde jsme z každého oddělení získali tři vítěze, kteří obdrželi věcnou cenu a sladkou odměnu.

Děkujeme všem rodičům, prarodičům a ostatním rodinným příslušníkům za příjemnou spolupráci v tomto školním roce.
Přejeme dětem krásné prázdniny plné zážitků.

Vychovatelky ŠD Slezská


Celodružinový turnaj v přeskocích přes lano


Sportovní odpoledne v ŠD se odehrálo ve středu 16.6.2021.
Turnaj byl rozdělen do dvou kategorií: dívky a chlapce.
Z každé kategorie jsme získali tři první místa.
Vítězové obdrželi sladkou odměnu, věcnou cenu a nanuk.
Všechny zúčastněné děti obdržely nanuk.


Sprchování


Horké letní dny si děti ve školní družině zpříjemňují sprchováním a pobytem na dece.
K osvěžení bývá také meloun nebo nanuk.


Celodružinový turnaj v Hoola hopu


Dne 9.6.2021 se odehrál na školním hřišti celodružinový turnaj v Hoola hopu- kroužení obručí kolem pasu.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích: chlapci a dívky.

První se utkali chlapci, kterým tato disciplína nedělala žádný problém.

Nastala chvíle, kdy se na hřišti sešly všechny dívky naší školní družiny. Boj o první tři místa byl velmi vyčerpávající. Dívky zvládly kroužit obručí kolem pasu a k tomu skákat, klečet, dělat dřepy, tleskat a dokonce přišel na řadu i běh kolem hřiště.

Neskutečné výkony vydaly děti naší školní družiny.

Vítězové obdrželi věcnou cenu a sladkou odměnu.

Všechny zúčastněné děti dostaly nanuk.