Stanovení úplaty v mateřské škole a ve školní družině pro školní rok 2013/2014

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o.  stanovil výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a školních družinách, jejichž činnost ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o. vykonává.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v příloze.


Sprchování ve školní družině

Extrémní tepla jsme si s dětmi ve školní družině zpříjemnili sprchováním. Školní zahrada, po které děti obvykle běhaly za balónem, se proměnila v zahradu plnou dek, na kterých všichni v poklidu odpočívali. Ve volných chvílích děti pozorovaly přírůstek- ptáčátka,která se vylíhla pod naším altánem.


Sportování v TV

Za nepříznivého počasí jsme s dětmi z ŠD navštívili učebnu tělovýchovy. Děti plnily úkoly k celoroční hře „ Putování Šmoulí vesničkou“.
 


Švihadlová královna a švihadlový král

Ve školní družině proběhla soutěž o nejlepší skokanku a skokana. Děti soutěžily ve dvou kategoriích rozdělených na dívky a chlapce. Z každé kategorie obhájily děti tři vítězná místa. Vítězové obdrželi diplom a věcnou cenu. Za účast dostaly všechny děti sladkou odměnu.
 


Změna provozu školní družiny na Slezské ul. v pátek 28.6. 2013

Vedení ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o. sděluje rodičům, že v poslední den školního roku dne 28.6. 2013 dojde k úpravě délky provozu školní družiny na Slezské ul.

Provoz bude od 6.00 do 12.00 hod.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Malování na asfalt

Již tradičně jsme pro děti připravili družinovou akci „Malování na asfalt " , tentokrát ve spolupráci s ŠD Ostravská. Tématem byla pohádka.
Děti soutěžily ve čtyřech kategoriích podle věkové stupnice: 1. třída, 2. třída, 3.třída a 3.+4.třída dohromady.
Malíři ani chvíli neváhali a asfaltové hřiště se hemžilo barevnými obrázky. Pro každé dítě bylo připravené jedno políčko, které proměnili v umělecké dílo.
Do poroty byly pozvány paní učitelky. Než porotkyně vyhodnotily vítěze, děti ve volné chvilce soutěžily v připravených sportovních disciplínách : skákání v pytlích, chůze na chůdách, fotbal, hoola hop, …
Každý vítěz z dané kategorie byl odměněn diplomem a věcnou cenou. A protože se nám blížil Den dětí, tak každé z dětí dostalo lízátko.
 


Ukončení prací v keramické dílně

V měsíci červnu již keramika nebude.
Děti si za letošní školní rok vyrobily a odnesly celkem 14 výrobků (12 + 2 volné modelování).
Ve volném modelování děti pracovaly na projektech : Farma a Život na louce.
 


Jarní tvoření s dětmi

V jarních měsících děti vyráběly a malovaly různými technikami. Plnily úkoly k celoroční hře „ Putování šmoulí vesničkou“, kde si děti například vyzkoušely zasadit a vypěstovat vlastní rostlinku. Pokud nám počasí přeje, tak s dětmi sportujeme na školní zahradě, kde si trénují míčové, švindlové a pohybové hry. Navštívili jsme také nedaleký park u centrálního hřbitova , kde se dětem velice libilo.
 


Přijímací řízení do školních družin na Ostravské ul. a na Slezské ul.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, která vykonává činnost školních družin na Ostravské ul. a na Slezské ul., vyhlašuje zápis do školních družin na školní rok 2013/2014 takto:

Zápis proběhne ve třech kolech:

1. kolo zápisu do obou školních družin se uskuteční do 31. května a je určeno pro děti, které navštěvovaly školní družinu v letošním školním roce.

2. kolo zápisu do obou školních družin proběhne do 20. června a je určeno pro budoucí žáky prvních tříd. Rodiče budoucích prvňáčků budou moct zápisové lístky a přihlášky odevzdat vedoucím školních družin na rodičovské schůzce, která se pro rodiče budoucích prvňáčků uskuteční 11. června 2013.

3. kolo, doplňovací, se uskuteční na volná místa v termínu 31. srpna 2013, kdy budou přijati do školní družiny děti, které budou mít k tomuto datu podanou přihlášku.

Základní kritériem (bližší kritéria budou ještě zveřejněna) je věk dětí. Přednost mají budoucí prvňáčci, dále pak dětí druhých, třetích tříd atd. Pomocným kritériem je zaměstnanost rodičů přihlášených dětí!

Zápisové lístky jsou k vyzvednutí v kancelářích školních družin u jejich vedoucích. Je třeba si je vyzvednout osobně!