Prázdninový provoz mateřských škol a školních družin

Přinášíme přehled provozu mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul., Ostravské ul. v době hlavních prázdnin 2013.

Současně informujeme o tom, že obě školní družiny - na Ostravské ul. i na Slezské ul. - budou v době hlavních prázdnin mimo provoz.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Březen - Měsíc knihy

Kniha byla pro měsíc březen v naší školní družině hlavním tématem. Děti se staly mladými spisovateli a ilustrátory vlastních knih. Příběhy byly originální. V některých vystupovaly pohádkové bytosti, v jiných jsme se ocitli v druhé světové válce nebo nás spisovatel zavedl do pravěku. Mladší děti si četly úryvky z oblíbených knih.
 


Jarní dovádění na sněhu

Přišlo jaro a s ním i sněhová nadílka. Nenechali jsme se dětmi přírodou zaskočit a vydali jsme se na sníh zaskotačit si.
 


Hra SuperFarmář

Již třetím rokem jsme pro děti ve školní družině připravily celodružinový turnaj ve společenské hře SuperFarmář. Jako každý rok, i letos se turnaj neobešel bez slziček, když hráčům vykoulený vlk sežral celou farmu. Ale děti se nevzdávaly a bojovaly dál.


Jarní dekorace pro školní Velikonoční jarmark

I přesto, že nás příroda obdařila další sněhovou nadílkou, u nás ve škole jsme si udělali jaro.
Žáci se svými učiteli a vychovatelkami vyráběli krásné jarní dekorace, které si bylo možno zakoupit na již tradičním školním Velikonočním jarmarku.
 


Tvoření ve školní družině

Děti v zimních měsících tvořily z papírů, z odpadového materiálu (PET láhve, víčka z PET láhve, z obalů od vajíček) a malovaly různými výtvarnými technikami.
Navštívila nás také p. Milátová, která tentokrát měla kreativní dílničky - korálkování, šperkování s menšími dětmi z 2.oddělení.
Paní Milátové velice děkujeme za kreativní dílničky a těšíme se na další spolupráci.
 


Superstar

Pro děti z ŠD jsme připravily celodružinovou akci SUPERSTAR.
Děti z každého oddělení se zúčastnily prvního vyřazovacího kola.
Ve finále Superstar se sešlo celkem 12 dětí, které zpívaly před obecenstvem svých spolužáků ŠD.
Své vystoupení musely děti obhájit před hlavní porotkyní p.vychovatelkou S. a před dvěma porotci, kteří byli náhodně vybráni z obecenstva. Vítězové obdrželi diplom a věcnou cenu.
Vítězům soutěže Superstar gratulujeme.
 


U krmelce

Jen co se nám počasí umoudřilo a napadla nám sněhová peřina, vydali jsme se s dětmi a panem myslivcem ke krmelci. Děti si přinesly pro zvířátka suché pečivo, jablíčka a dokonce jsme měli připravené také krmivo pro ptáčky. Cestou ke krmelci děti rozvěsily ptačí budky a lojové koule.

Děkujeme panu myslivci a rodičům za pomoc při přípravě této přírodovědné akce.
 


V tělocvičně

S dětmi ze ŠD jsme navštívili také odbornou učebnu tělovýchovy. Chlapci si zahráli fotbal a děvčata si procvičila Hoola hop a další aktivity.


Keramika

Děti ze školní družiny si v keramické dílně pod vedením p. Labašové vyrobily krásné sněhuláky a kašpárky.