Zimní tvoření

Zimní tvoření. Děti v ŠD kreslily a vyráběly výrobky se zimní tématikou. Žáci se pokusili za pomocí temperových barev a vaty vystihnout zimní krajinu, vyrobit si tučňáky z papírových sáčků a z kinder vajíček, namalovat pohádkovou říši , vyrobit ptáčky, sněhuláky, Šmouly a další výrobky.

Projekt Farma (výsledek práce)

Děti z naší ŠD si vyrobily v keramické dílně výrobky k projektu Farma. Žáci zvládli vymodelovat a naglazurovat zvířátka, farmáře, studnu, ohrádky a další výrobky, které k farmě patří.


Vánoční besídka

V naší ŠD se uskutečnila vánoční besídka, plná pohody a veselé nálady. Všechny zúčastněné děti si zazpívaly koledy. O hudební doprovod se postaraly děti z 3.oddělení, které navštěvují základní uměleckou školu. Nechybělo také povídání o tradicích, rozbalování dárečků a ochutnávka cukroví . Přáním pokojných svátků vánočních a všeho dobrého do nového roku jsme s dětmi rozloučili.

Zimní radovánky

Sněhová nadílka udělala všem velkou radost… Děti jezdily na bobech, sněhových lopatách,koulovaly se a stavěly iglú.

Vánoční tvoření

Již tradičně jsme se s žáky ŠD zapojili do výroby nepečeného cukroví, vánočních přáníček, stromečků a jiných krásných výrobků.

Projekt Farma

Děti v keramické dílně pracují na projektu Farma. Projekt si děti samy navrhly a práce jim jde pěkně od ruky.

Výroba vánočních přáníček

V předvánočním čase nás navštívila výtvarnice a návrhářka paní Milátová . Tentokrát se nesla kreativní dílnička pod názvem - Výroba vánočních přáníček. Žákům se výrobky velice povedly a jsou plní očekávání, s jakou kreativní dílničkou nás paní výtvarnice opět překvapí.


K Vánočnímu jarmarku a dni otevřených dveří

VÁNOČNÍ JARMARK a zároveň den otevřených dveří zahájil svým pěveckým vystoupením 4.prosince 2012 Sbor evangelického kostela pod vedením p. Mgr.Kaczmarczykové. Vystoupily děti 1.tř.,3.tř.,5.tř. a 9. třídy naší školy.

Žáci jednotlivých ročníků si za pomocí paní učitelek připravili na prodej své vlastnoručně vyrobené výrobky. K vidění tu byla spousta zajímavých nápadů.

Poděkování :
Děkujeme p.Mgr.Kaczmarczykové za spolupráci při zahájení VÁNOČNÍHO JARMARKU
 


Mikulášská besídka ve školní družině

Již tradičně jsme ve spolupráci se SRPŠ připravili pro děti Mikulášskou besídku, která se konala 6.12.2012. Všechny děti se na příchod Mikuláše s čertem moc těšily a připravily si pro ně program. Za přednesené básně a zapěné písně Mikuláš děti obdařil sladkou nadílkou a plným košem hraček. Mikulášské odpoledne se vydařilo a v podvečer jsme se všichni rozešli do svých domovů.
Děkujeme všem rodičům za pomoc s přípravou občerstvení.
Romana Postuwková, vychovatelka ŠD


Tvoření ve školní družině

Děti ŠD vlastnoručně tvořily výrobky na Vánoční jarmark a dekorace pro výzdobu ŠD.
Na Vánoční jarmark žáci vyráběli- kávové stromečky a soupravy šperků .
Pro dekoraci ŠD děti sušily pomeranče a citróny, vytvořily papírové ozdoby na vánoční stromeček, vláček, stromečky z korálků, jmenovky na dárky