Superstar

Pro děti z ŠD jsme připravily celodružinovou akci SUPERSTAR.
Děti z každého oddělení se zúčastnily prvního vyřazovacího kola.
Ve finále Superstar se sešlo celkem 12 dětí, které zpívaly před obecenstvem svých spolužáků ŠD.
Své vystoupení musely děti obhájit před hlavní porotkyní p.vychovatelkou S. a před dvěma porotci, kteří byli náhodně vybráni z obecenstva. Vítězové obdrželi diplom a věcnou cenu.
Vítězům soutěže Superstar gratulujeme.
 


U krmelce

Jen co se nám počasí umoudřilo a napadla nám sněhová peřina, vydali jsme se s dětmi a panem myslivcem ke krmelci. Děti si přinesly pro zvířátka suché pečivo, jablíčka a dokonce jsme měli připravené také krmivo pro ptáčky. Cestou ke krmelci děti rozvěsily ptačí budky a lojové koule.

Děkujeme panu myslivci a rodičům za pomoc při přípravě této přírodovědné akce.
 


V tělocvičně

S dětmi ze ŠD jsme navštívili také odbornou učebnu tělovýchovy. Chlapci si zahráli fotbal a děvčata si procvičila Hoola hop a další aktivity.


Keramika

Děti ze školní družiny si v keramické dílně pod vedením p. Labašové vyrobily krásné sněhuláky a kašpárky.
 


Zimní tvoření

Zimní tvoření. Děti v ŠD kreslily a vyráběly výrobky se zimní tématikou. Žáci se pokusili za pomocí temperových barev a vaty vystihnout zimní krajinu, vyrobit si tučňáky z papírových sáčků a z kinder vajíček, namalovat pohádkovou říši , vyrobit ptáčky, sněhuláky, Šmouly a další výrobky.

Projekt Farma (výsledek práce)

Děti z naší ŠD si vyrobily v keramické dílně výrobky k projektu Farma. Žáci zvládli vymodelovat a naglazurovat zvířátka, farmáře, studnu, ohrádky a další výrobky, které k farmě patří.


Vánoční besídka

V naší ŠD se uskutečnila vánoční besídka, plná pohody a veselé nálady. Všechny zúčastněné děti si zazpívaly koledy. O hudební doprovod se postaraly děti z 3.oddělení, které navštěvují základní uměleckou školu. Nechybělo také povídání o tradicích, rozbalování dárečků a ochutnávka cukroví . Přáním pokojných svátků vánočních a všeho dobrého do nového roku jsme s dětmi rozloučili.

Zimní radovánky

Sněhová nadílka udělala všem velkou radost… Děti jezdily na bobech, sněhových lopatách,koulovaly se a stavěly iglú.

Vánoční tvoření

Již tradičně jsme se s žáky ŠD zapojili do výroby nepečeného cukroví, vánočních přáníček, stromečků a jiných krásných výrobků.

Projekt Farma

Děti v keramické dílně pracují na projektu Farma. Projekt si děti samy navrhly a práce jim jde pěkně od ruky.