Malování na asfalt


Tradiční akce pořádaná ve spolupráci se SRPŠ.
Všechny děti školních družin Slezská a Ostravská si přišly na školní hřiště Slezská poměřit své výtvarné umění.

Tentokrát bylo téma „FARMA“.

Počasí nám přálo a tak si děti výtvarnou soutěž mohly užít.
Každé dítko obdrželo svůj asfaltový výkres, na který přeneslo křídami svou představu o farmě. Z černých asfaltových výkresů se během chvilky stávaly nádherné barevné obrázky. Všechny se dětem velice povedly, ale vítězem se může stát jen ten nejlepší. Proto jsme pozvali do odborné poroty paní učitelky, které se této nelehké práce ujaly. Paní učitelka K.Sekulová a paní učitelka V.Ševěčková si výtvarná díla pečlivě prohlédly a předaly nám výsledky, na které všichni netrpělivě čekali.
Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích. Z každé kategorie jsme získali tři první místa. Vítězové obdrželi diplom, věcnou cenu a sladkou odměnu.
Všechny zúčastněné děti obdržely sladkou odměnu.

1.kategorie – 1.třídy
2.kategorie – 2.třídy
3.kategorie – 3.+ 4.třídy

Děkujeme SRPŠ za poskytnutí financí na nákup odměn.
Děkujeme paní učitelkám za odbornou porotu.
Děkujeme ŠD Ostravská za návštěvu a již teď se těšíme na další spolupráci.
Děkujeme panu školníkovi a žákům 9.B za pomoc při realizaci této akce.


Den matek

První květnový týden se děti ve školní družině chystaly na Den matek. Vyráběly pro své maminky ozdobné krabičky, vlastnoručně vyrobená mýdla a přáníčka. Nechybělo povídání o tom, jak je maminka starostlivá, milující, úžasná a nejlepší. Zkrátka děti své maminky milují a to je to hlavní.


EKO zahrada

V EKO zahradě získala ŠD EKO koutek – záhonek, o který se děti starají. Můžete porovnat z předchozích fotodokumentací na webových stránkách, jak děti během měsíce zkrášlily svůj EKO koutek. Malí pěstitelé přinášeli z domácích zahrádek bylinky a květiny. Drobné skalničky dokoupila ŠD. Ve dvou sluníčkových paprscích nám chybí ještě zasadit nějaké bylinky, ale to jistě do konce školního roku zvládneme. Děkujeme rodičům za poskytnutí bylinek do EKO koutku- záhonu. Děkujeme panu školníkovi a panu správci za pomoc při realizaci EKO záhonu.


ROZLOUČENÍ S PANÍ LABAŠOVOU

Ve čtvrtek 25.4.2019 přišla navštívit děti školní družiny paní Labašová. Dlouholetá pracovnice ZŠ, paní vychovatelka, která pracovala ve školní družině mnoho let, odešla do důchodu. S dětmi ŠD se přišla rozloučit na EKO zahradu, kde si společně zazpívali písničky, zatančili pohybové hry a nakonec se rozloučili objetím. Děti předaly paní vychovatelce za každé oddělení kytku. Naopak všechny děti ŠD obdržely od paní Labašové čokoládu.


Scénické čtení „JAK KAMIL NEUMÍ LÍTAT“

Ve středu 24.4.2019 nás přijeli navštívit z městské knihovny na ulici Havlíčkové paní knihovnice a pan knihovník.

Tentokrát si pro děti připravili scénické čtení z pohádky „Jak Kamil neumí lítat“ od spisovatelky Jennifer Berneové. Tuto pohádku nám pan knihovník a paní knihovnice představili formou scénického čtení.

Jedná se o atraktivní spojení literatury a divadelního představení, často oživené kostýmy, rekvizitami, vizuálními efekty (např. barevným osvětlením) nebo hudebními prvky. Klíčovou součástí představení je kniha – hraje zde důležitou roli nejen jako zdroj příběhu, ale mnohdy také jako jedna z rekvizit. Projekt tak zároveň funguje jako nástroj podpory rozvoje čtenářství, obzvlášť u dětských diváků. Důležitou součástí představení je interakce s diváky. Účinkující s nimi komunikují, někdy se i některý z diváků dočasně stává členem hereckého souboru a s knihou v ruce se účastní vystoupení.

Děti pracovaly s encyklopediemi, malovaly obrázky, debatovaly o knize, zpívaly píseň o Kamilovi a dokonce si vyzkoušely zahrát divadelní scénku.

Jak se dětem den s návštěvou z knihovny na ulici Havlíčková líbil, uvidíte v naší fotodokumentaci.


Den Země – 16.4.2019

V úterý 23.4.2019 se uskutečnil ve školní družině projektový den motivovaný svátkem DNE ZEMĚ.

Děti pracovaly s odpadovým materiálem, procvičily si třídění odpadu,...

Co vše Zemi prospívá a ničí ji, si žáci vyzkoušeli vypracovat na modelu Země. Pro děti byly také připravené kvízy, které se týkaly dopadu ničení životního prostředí. Na konci projektového dne obdrželi žáci jedlý papír v podobě 1000kč a sladkou odměnu.


Vítání Velikonoc


Velikonoční atmosféru jsme si s dětmi školní družiny přivodili krásnými dekoracemi, které děti vyrobily. Pracovalo se různými výtvarnými i pracovními technikami. Děti velikonočně nazdobily také keře v EKO zahradě.


Zdobení velikonočních perníčků a pečení muffinů

Ve dnech 16.4.2019 a 17.4.2019 navštívily děti školní družiny paní PERNIKÁŘKU P. Recmanovou, která děti uhostila ve svém domě, kde vyrábí neuvěřitelná nejen perníková díla. My jsme za paní Recmanovou přišli nazdobit velikonoční perníčky. Paní PERNIKÁŘKA všem vysvětlila, jak se s cukrovou polevou pracuje a pod jejím vedením šla dětem práce od ruky. Dětem se zdobení velice povedlo.
Ve školní družině se také pekly velikonoční muffiny. Cvičná školní kuchyňka byla pro malé kuchtíky velkým překvapením. Zde se většina malých dětí během školního roku nedostane. Žáci si pod vedením paní vychovatelky udělali těsto a potom už jen plnili formy na muffiny. Opět se akce velmi vydařila.


Plnění měsíčního úkolu - štafeta

Další měsíční úkol, který děti plnily k celoroční hře „ Cesta za diamantem“ zněl: zúčastni se štafety.
Štafetu si děti vyzkoušely předávat s pomocí kuželky a následně s kolíčkem na prádlo. Je to velmi oblíbená atletická disciplína a zároveň jediná kolektivní atletická disciplína, při které se na výsledném výkonu podílejí všichni členové štafety ( obvykle 4).
Za splnění úkolu děti obdržely diamant a sladkou odměnu.


EKO - zahrada

V naší fotogalerii můžete vidět, jak si děti připravují záhon, do kterého si budou sadit bylinky. Při práci děti pozorovaly zvířátka žijící v půdě, dozvídaly se informace o sadbě různých rostlin, ale nejdůležitější je, že práce na zahradě všechny bavila.