Návštěva u kamarádů z ŠD Ostravská


Ve středu 27.11.2019 jsme navštívili kamarády ze školní družiny Ostravská. Paní vychovatelka si pro nás všechny připravila vánoční tvoření v podobě vánočních magnetů, které jsme dozdobili barvou, fixem a třpytkami. Práce se nám velice líbila. Po ukončení práce nás čekalo odpoledne plné her.
Děkujeme paní vychovatelce a dětem z ŠD za příjemné odpoledne.

 


Listopadové tvoření


Dětem z prvního oddělení se velice podařily cementové dýně, které zdobí vestibul školní družiny.
V listopadu se již připravujeme na blížící se příchod Vánoc.
Děti ve školní družině vyráběly výrobky na vánoční jarmark a na výzdobu školní družiny.
Tentokrát se tvořilo z přírodního materiálu, z odpadového materiálu, používal se zdobící a dekorační materiál.
Děti si vyzkoušely výrobu svíček, mýdel, svícnů, andělů, ….
Co vše zvládnou vyrobit děti školní družiny můžete zhlédnout na městském vánočním jarmarku 29.11.2019 a na školním jarmarku od 4.12.do 6.12.2019.


Pečení štrúdlů s paní kuchařkou


Ve středu 20. listopadu nás do školní družiny přišla navštívit naše paní kuchařka.
Nejdříve bylo povídání - co vše se při přípravě jakéhokoli jídla musí v kuchyni dodržovat.
Potom nám paní kuchařka vysvětlila, že do každého jídla patří určité ingredience.
Loupání a strouhání jablíček nás velice bavilo. Ale válení těsta bylo mnohem lepší.
Společně jsme udělali a nakonec i upekli jablkové štrúdly.
Po celé škole se linula vůně štrúdlů a my jsme se již nemohli dočkat, až je ochutnáme. Byly velice dobré.
Děkujeme paní kuchařce za společné pečení v ŠD.


Plnění měsíčních úkolů – listopad k celoroční hře“Cesta kolem světa“


V listopadu jsme se s dětmi ŠD dorazili do ASIE- Japonska.
Zde si děti vyzkoušely sportovní disciplínu SUMO. V tělocvičně ZŠ Slezská se z dětí na chvíli stali SUMO zápasníci. Zápas spočíval v utkání dvou zápasníků, kteří porovnávali své dovednosti ve stabilitě. Snahou je tedy především vyvést svého soupeře z rovnováhy.
Další měsíční úkol byl kreativní. Děti si vyrobily japonské vějíře a japonské ninja bojovníky.
Nyní nás budou čekat prosincové měsíční úkoly, kterými zakončíme kontinent ASII. Měsíc prosinec se bude odehrávat v Číně.

 


Tvoření ve školní družině


Děti školní družiny tvoří výrobky různými výtvarnými i pracovními technikami. Používají netradiční materiály, přírodniny, papír, …..
Tentokrát děti vyráběly dýně z cementu, přírodní podzimní okýnka, halloweenské masky a kočky, zlaté náramky a římské věnce k celoroční hře „ Cesta kolem světa“.
Tyto výrobky zdobí vestibul školní družiny.


EVROPA


První kontinent k celoroční hře „Cesta kolem světa“ EVROPA je za námi. Děti se o Evropě dověděly spoustu zajímavostí, které doplnily sportovní disciplíny: OLYMPIÁDA, NETRADIČNÍ HRY, PARALYMPIÁDA. Nechyběly také úkoly výtvarné a pracovní. K Řecku si děti vyrobily Olympijský oheň a k Římu si dívky vyrobily zlaté náramky a chlapci římský věnec.
Na Zeměkouli je již znázorněna Evropa. Nyní nás čeká další kontinent - ASIE, který nás bude provázet následující dva měsíce.

 


Paralympiáda


Co znamená paralympiáda? Proč se koná paralympiáda a pro koho je určena? Na tyhle otázky se dětem odpovídalo v týdnu od 21.10.2019 do 25.10.2019.
Sportovní disciplíny paralympiády si děti vyzkoušely na školním hřišti: hod nedominantní rukou na cíl, chůze siamských dvojčat, vedení zrakově postiženého jedince, skok po jedné noze.
Děti si uvědomily, že žít s jakýmkoli handicapem je velice obtížné.


Podzim v ŠD


Krásné, nadprůměrně teplé podzimní počasí dopřává dětem trávit čas venku.
EKO záhonek ŠD jsme s dětmi zazimovali a připravili jej přečkat zimu.
Prostory školní družiny zdobí podzimní výrobky dětí, které tvořily různými výtvarnými i pracovními technikami: práce s papírem, vlnou, lepenkou, dřevem, přírodním materiálem, …..


Drakiáda 2019/2020

 Akce ve spolupráci se SRPŠ.
Letos se uskutečnila tradiční Drakiáda v pátek 11. 10. 2019 na školním hřišti ZŠ Slezská.
Tato akce je pořádaná pro děti prvního stupně ZŠ Slezská a ZŠ Ostravská.
V pátek bylo počasí jak stvořené pro tuto úžasnou akci, na kterou se děti velice těšily. Dík patří i rodičům, kteří svým ratolestem pomáhali s výběrem nákupu draka nebo dokonce s výrobou draka.
Po 15. hodině se začali scházet rodiče, prarodiče, strýčkové a tety se svými dětmi na páteční akci -Drakiádu. Letos byla účast hojná.
Odborná porota byla vybraná ze tři rodičů. Porota hodnotila vzhled draka, let draka a akrobatické dovednosti letu draka.

Ve čtyři hodiny pan Mlčák – moderátor Drakiády (zástupce SRPŠ) zahájil soutěž.
Soutěžilo se dvou kategoriích: vlastnoručně vyrobený drak a zakoupený drak.
Modré nebe bylo náhle zaplněno nádhernými draky, kteří ve větru prováděli neskutečné akrobatické kousky. Někdy se drakům nechtělo a na pomoc přiběhly maminky nebo tatínci a společnými silami neposlušného draka dostali k cíli. Každoročně si přijdou zasoutěžit i mladší sourozenci našich školou povinných žáků, kteří své dovednosti s ovládáním draka předvádějí před vybranou porotou na jedničku.

Děti, které měly let se svým drakem za sebou, se mohly zúčastnit sportovních disciplín, které si pro ně připravili žáci druhého stupně ZŠ Slezská. Za každé splněné stanoviště byly děti odměněny sladkou odměnou.
Po dvou hodinách jsme získali 3 vítěze z obou kategorií.
Vítězové obdrželi sladkou odměnu, věcnou cenu a diplom.

Děkujeme SRPŠ za poskytnutí financí pro nákup odměn, cen a pitného režimu na Drakiádu ve výši 2000kč.
Děkujeme panu Mlčákovi za moderování akce a paní Mlčákové za obsluhu hudební aparatury.
Děkujeme paní Wróblové za vyrobení plakátu na DRAKIÁDU.
Děkujeme žákům druhého stupně za pomoc při realizaci Drakiády.
Děkujeme všem rodičům, prarodičům, strýčkům a tetám za jejich přítomnost na této akci.

Těšíme na další rok Drakiády 2020.