MALOVÁNÍ NA ASFALT

Dne 30. 5. 2018 se uskutečnila již tradiční akce „Malování na asfalt“. Akce se koná ve spolupráci se SRPŠ Hrabina a zúčastňují se jí děti ze ŠD Slezská a Ostravská. Letos děti malovaly na téma POHÁDKA a soutěžilo se ve čtyřech kategoriích – 1. třídy, 2. třídy, 3. třídy a 4. třídy. Akce se zúčastnilo celkem 11O dětí. O tom jak se školní hřiště proměnilo během hodiny na velkou pohádkovou říši můžete zhlédnout na fotografiích. Z každé kategorie pak odborná porota vybrala první 3 místa. Vítězové obdrželi diplom, keramickou medaili a věcnou cenu.
Děkujeme SRPŠ za finanční příspěvek na odměny pro děti, p. učitelkám K. Sekulové Z. Mangirasové a mamince p. Konvičkové za práci v odborné porotě a také všem zúčastněným dětem za účast v soutěži.

M.Labašová


Hula hoop ve školní družině

Již tradičně jsme pořádali pro děti školní družiny celodružinovou soutěž Hula hoop, které se zúčastnily jak dívky, tak chlapci z celé družiny. Děti trénovaly na tuto soutěž celý školní rok a bylo to opravdu vidět. Děvčata dokonce s barevnými obručemi dokáží točit kolem pasu, skákat, tleskat, klečet, stát na jedné noze, skákat na jedné noze, chodit pozadu a další neuvěřitelné dovednosti s tím, že jim obruč nespadne na zem. Chlapci se ovšem drží velice statečně a i v této disciplíně byli takoví, kteří dokázali skoro ty samé dovednosti s obručemi jako dívky.
Soutěž byla rozdělená na dívky a chlapce. Z každé kategorie jsme získali tři nejlepší hula hoop sportovce.
Všichni zúčastněni obdrželi sladkou odměnu a vítězové věcnou cenu, sladkou odměnu a diplom.

Romana Postuwková


Provoz mateřských škol a školních družin v červenci a srpnu 2018

Po projednání se zřizovatelem Městem Český Těšín rozhodl Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín, p.o., která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul. a školních družin na Ostravské a Slezské ul., o provozu těchto pracovišť v době hlavních prázdnin 2018 takto: MŠ Ostravská bude v provozu 6.8. až 24.8. MŠ Hornická bude v provozu 23.7. až 3.8. MŠ Hrabinská bude v provozu 2.7. až 20.7. Obě školní družiny budou v době prázdnin mimo provoz.


Paralympiáda ve školní družině


Jak je život náročný pro handicapované lidi, si děti vyzkoušely v disciplínách paralympiády na školním hřišti ŠD Slezská. Žáci si vyzkoušeli hod nedominantní rukou na cíl, slalom po slepu s hůlkou za pomocí vodiče, chůzi siamských dvojčat, odezírání ze rtů či odhad minuty bez hodinek. Všichni zúčastnění se shodli, že připravené úkoly nebyly vůbec jednoduché. A handicapovaným lidem je třeba závidět jejich sílu, odhodlání a pozitivní pohled na život.


Scénické čtení


Dětem ze školní družiny přišli předvést scénické čtení paní knihovnice s panem knihovníkem z městské knihovny na ulici Havlíčková. Samotné čtení bylo doprovázeno krásným scénickým hraním s reprodukcemi písní a tancem.
Děti tak měly možnost společně prožít napínavý příběh draka a jeho přátel z pohádky „Žádný strach, zajíčku“ . Děkujeme paní knihovnici K.Šildrové a panu knihovníkovi za krásné odpoledne plné pohádek a fantazie.

 


Superstar v ŠD


Do pěvecké soutěže se přihlásili zpěváci a zpěvačky všech věkových kategorií naší školní družiny.
Odborná porota zasedla za stůl s čísly a show mohla začít. Děti zpívaly české, slovenské a slezské písně. Po hodině jsme získali čtyři nejlepší zpěváky, kteří obdrželi diplom, věcnou cenu a sladkou odměnu.


Tvoření v ŠD - květen


Děti ve školní družině tvořily různými výtvarnými i pracovními technikami. Vyráběly se dárky ke Dni matek, přáníčka, sluníčka, jarní kvítí a další. Nyní výrobky zdobí vestibul školní družiny.


Tvoření - jaro


Příchod jara jsme s dětmi pozorovali na vycházkách v okolí školy. Probouzející se život na loukách, zahradách či lesoparcích nás inspiroval k jarnímu tvoření. Jak se dětem jejich práce vydařily, si nyní můžete zhlédnout ve fotogalerii.

Postuwková Romana


Literární soutěž „MÁ KNIHA“


Březen - měsíc knihy
Ve školní družině plnily děti jeden z úkolů k celoroční hře, který zněl : napiš svou vlastní knihu, svůj příběh. Dětí se ve svém volném čase věnovaly psaní a ilustrací své knihy. Stali se z nich spisovatelé, ilustrátoři či básníci.
V každém oddělení školní družiny proběhlo základní kolo této literární soutěže. Děti četly své příběhy před porotou složenou z žáků jiných oddělení. V každém oddělení postoupili do finálního kola tři nejlepší spisovatelé, kteří obdrželi věcnou cenu, diplom a sladkou odměnu. Svá literární díla ve finálním kole přednesli před nestrannou porotou - žáci z čtenářského kroužku Klubík se svou paní učitelkou V. Ševečkovou. Úkol pro porotu nebyl vůbec jednoduchý. Literární díla byla velice krásně propracovaná jak spisovatelsky tak i ilustračně.
Nejlepší tři spisovatelé obdrželi diplom, věcnou cenu a sladkou odměnu.
Všechny děti, které se zúčastnily soutěže „Má kniha“ získaly sladkou odměnu.
Děkujeme paní učitelce Ševečkové a dětem z čtenářského Klubíku za pomoc při hodnocení literárních děl.

Postuwková Romana