Paralympiáda


Co znamená paralympiáda? Proč se koná paralympiáda a pro koho je určena? Na tyhle otázky se dětem odpovídalo v týdnu od 21.10.2019 do 25.10.2019.
Sportovní disciplíny paralympiády si děti vyzkoušely na školním hřišti: hod nedominantní rukou na cíl, chůze siamských dvojčat, vedení zrakově postiženého jedince, skok po jedné noze.
Děti si uvědomily, že žít s jakýmkoli handicapem je velice obtížné.


Podzim v ŠD


Krásné, nadprůměrně teplé podzimní počasí dopřává dětem trávit čas venku.
EKO záhonek ŠD jsme s dětmi zazimovali a připravili jej přečkat zimu.
Prostory školní družiny zdobí podzimní výrobky dětí, které tvořily různými výtvarnými i pracovními technikami: práce s papírem, vlnou, lepenkou, dřevem, přírodním materiálem, …..


Drakiáda 2019/2020

 Akce ve spolupráci se SRPŠ.
Letos se uskutečnila tradiční Drakiáda v pátek 11. 10. 2019 na školním hřišti ZŠ Slezská.
Tato akce je pořádaná pro děti prvního stupně ZŠ Slezská a ZŠ Ostravská.
V pátek bylo počasí jak stvořené pro tuto úžasnou akci, na kterou se děti velice těšily. Dík patří i rodičům, kteří svým ratolestem pomáhali s výběrem nákupu draka nebo dokonce s výrobou draka.
Po 15. hodině se začali scházet rodiče, prarodiče, strýčkové a tety se svými dětmi na páteční akci -Drakiádu. Letos byla účast hojná.
Odborná porota byla vybraná ze tři rodičů. Porota hodnotila vzhled draka, let draka a akrobatické dovednosti letu draka.

Ve čtyři hodiny pan Mlčák – moderátor Drakiády (zástupce SRPŠ) zahájil soutěž.
Soutěžilo se dvou kategoriích: vlastnoručně vyrobený drak a zakoupený drak.
Modré nebe bylo náhle zaplněno nádhernými draky, kteří ve větru prováděli neskutečné akrobatické kousky. Někdy se drakům nechtělo a na pomoc přiběhly maminky nebo tatínci a společnými silami neposlušného draka dostali k cíli. Každoročně si přijdou zasoutěžit i mladší sourozenci našich školou povinných žáků, kteří své dovednosti s ovládáním draka předvádějí před vybranou porotou na jedničku.

Děti, které měly let se svým drakem za sebou, se mohly zúčastnit sportovních disciplín, které si pro ně připravili žáci druhého stupně ZŠ Slezská. Za každé splněné stanoviště byly děti odměněny sladkou odměnou.
Po dvou hodinách jsme získali 3 vítěze z obou kategorií.
Vítězové obdrželi sladkou odměnu, věcnou cenu a diplom.

Děkujeme SRPŠ za poskytnutí financí pro nákup odměn, cen a pitného režimu na Drakiádu ve výši 2000kč.
Děkujeme panu Mlčákovi za moderování akce a paní Mlčákové za obsluhu hudební aparatury.
Děkujeme paní Wróblové za vyrobení plakátu na DRAKIÁDU.
Děkujeme žákům druhého stupně za pomoc při realizaci Drakiády.
Děkujeme všem rodičům, prarodičům, strýčkům a tetám za jejich přítomnost na této akci.

Těšíme na další rok Drakiády 2020.


ŘÍM - plnění měsíčního úkolu celoroční hry “Cesta kolem světa“


Ve středu 9.10.2019 jsme s dětmi ŠD strávili sportovní odpoledne v tělocvičně naší školy. Děti plnily první úkol celoroční hry “Cesta kolem světa“, který zněl: zúčastni se netradičních her.
Každé oddělení prošlo všemi netradičními disciplínami:
1. stanoviště- hod bačkorami na cíl
2. stanoviště- skok v pytli
3. stanoviště - slalom s pingpongovým míčkem
4. stanoviště – slalom v plaveckých ploutvích


Integrovaný záchranný systém Český Těšín

 Odpoledne v IZS - Integrovaný záchranný systém Český Těšín
Děti z ŠD Slezská navštívily IZS v Českém Těšíně. Každé oddělení školní družiny šlo na exkurzi v jiný den, tak si děti mohly užít odpoledne s policisty a hasiči naplno.
V úterý 1.10.2019 vyšly děti z prvního oddělení. Ve středu 2.10.2019 navštívili IZS žáci 3.oddělení školní družiny a ve čtvrtek šla poslední skupinka 2.oddělení školní družiny.
Děti přivítala paní policistka J.Szeligová, která nám zprostředkovala tuto úžasnou exkurzi. Tímto jí velice děkujeme.
S dětmi jsme prošli městskou policii, policii ČR a hasiče.
Tato exkurze byla velice poučná a zábavná. Dětem i nám se velice líbila.
Děkujeme hasičům a policistům za obsáhlou prohlídku IZS a za jejich postřehy - zážitky z praxe.


Bramboriáda

 Již tradičně pořádá školní družina -ZŠ Ostravské Bramboriádu pro obě školní družiny.

I letos jsme dostali pozvání na tuto podzimní akci.
Paní vychovatelky z ŠD Ostravská nás přivítaly v tělocvičně jejich školy, kde byly připravené bramborové disciplíny.
Děti se rozdělily do družstev, ve kterých po celou dobu této akce společně všechny disciplíny procházely.
U každého stanoviště stál deváťák, který dětem vysvětlil, co mají s bramborou dělat. Někde je čekal vědomostní kvíz, sportovní dovednosti nebo balanční schopnosti. Na konci Bramboriády nastalo očekávané vyhodnocení. První tři místa – družstva obdržela věcnou cenu, diplom a sladkou odměnu. Všechna zúčastněná družstva získala sladkou odměnu.

Děkujeme ŠD Ostravská za příjemně strávené odpoledne.

Děkujeme deváťákům za pomoc při této akci.

 


Celoroční hra „Cesta kolem světa“ - olympijský oheň

Postupem deseti měsíců projdeme s dětmi všechny kontinenty naší Zeměkoule.
V úvodu celoroční hry si děti vyrobily v každém oddělení svou Zeměkouli. Kolem této Zeměkoule budou postupně žáci dodávat již navštívené kontinenty. U každého kontinentu se zastavíme dva měsíce a navštívíme dvě země.
V září a říjnu nás čeká Evropa - září ŘECKO.

ŘECKO
Během tohoto úkolu jsme se dětmi dozvěděli spoustu informací o Řecku. Nechyběla samozřejmě zmínka o olympiádě. Hned první úkoly byly olympijské - vytvoření olympijského ohně a Olympiáda ve školní družině. Zde si děti vyzkoušely různé sportovní disciplíny.

Jak se dětem Řecký měsíc líbil, můžete shlédnout v naší fotogalerii.