Slavnostní zakončení školního roku ve školní družině

 Vyhodnocení celoroční hry „Putování Šmoulí vesničkou“ a vyhodnocení celoročního sběru víček pro handicapované děti.

Dne 27.6.2018 se ve školní družině vyhodnocovaly celoroční hry a sběr víček. Během celého školního roku plnily děti měsíční úkoly k celoroční hře „Putování šmoulí vesničkou“, kdy za splněný úkol získaly Šmoulu do své šmoulí houby. Výherci se staly děti, které měly splněno nejvíce šmoulích úkolů. Z každého odděleni jsme získali tři vítěze, kteří obdrželi věcnou cenu, sladkou odměnu a diplom.
Další soutěž se konala v celoročním sběru šmoulích razítek, které děti sbíraly za sebekázeň ve školní jídelně, za služby, chování, pomoc kamarádům a další. Zde jsme získali z každého oddělení tři vítěze, kteří obdrželi věcnou cenu, diplom a sladkou odměnu. Absolutním vítězem všech oddělení se stal žák, který nasbíral nejvíce bodu z celé školní družiny. Za své kamarádské a vzorné chování získal keramický pohár plný bonbónů.
Poslední vyhodnocení patřilo dětem, které sbíraly celý školní rok PET víčka. Sběrem žáci pomáhali handicapovaným dětem. V každém oddělení jsme získali první místo sběrače PET víček. Vítězové obdrželi věcnou cenu a diplom. Zde byla ještě poslední cena - absolutní vítěz ve sběru PET víček. Zde dívenka nasbírala celkem 10 000ks víček.
Všechny děti, které se zúčastnily sběru víček, obdržely účastnický list.
Všechny děti školní družiny získaly účastnický list „Putování šmoulí vesničkou“ a sladkou odměnu.

Děkujeme rodičům, prarodičům a dětem za skvělou spolupráci.
Děkujeme také SRPŠ za pomoc při realizaci dětských akcí a sportovních soutěží.
Těšíme se na příští školní rok.
Vychovatelky školní družiny


Švihadlový král a královna

 I letos jsme pro děti školní družiny připravili celodružinovou sportovní soutěž v přeskocích přes lano „švihadlový král a královna.“
Při přeskocích přes lano nebo přes švihadlo dochází k dokonalé koordinaci práce rukou a nohou. Švihadlo, lano umožňuje dynamické cvičení zlepšující kondici dětí a zároveň soustředění se na udržení rytmu skákání a na plynulost skoků. Rozvíjí se jak rovnováha, tak i rychlými skoky výbušná síla.
Sportovci ve školní družině byli rozděleni na dvě skupiny: dívky a chlapce. Poněvadž bylo příliš horko, sportovní akce se přesunula ze školního hřiště do tělocvičny školy ZŠ Hrabina. První skákaly nejmladší děti ŠD, potom nastoupily děti z druhého oddělení a poslední přišli na řadu nejstarší a nejzkušenější skokani.
Vyhlášeni se již přesunulo na školní hřiště, kde jsme vyhodnotili první tři místa nejlepších švihadlových královen a první tři místa švihadlových králů. Nejlepší švihadlový král odskákal celkem 301 přeskoků přes lano a nejlepší švihadlová královna odskákala přes 400 přeskoků přes lano.
Vítězové obdrželi věcnou cenu, diplom a sladkou odměnu. Všechny zúčastněné děti obdržely cenu útěchy.

Romana Postuwková


MALOVÁNÍ NA ASFALT

Dne 30. 5. 2018 se uskutečnila již tradiční akce „Malování na asfalt“. Akce se koná ve spolupráci se SRPŠ Hrabina a zúčastňují se jí děti ze ŠD Slezská a Ostravská. Letos děti malovaly na téma POHÁDKA a soutěžilo se ve čtyřech kategoriích – 1. třídy, 2. třídy, 3. třídy a 4. třídy. Akce se zúčastnilo celkem 11O dětí. O tom jak se školní hřiště proměnilo během hodiny na velkou pohádkovou říši můžete zhlédnout na fotografiích. Z každé kategorie pak odborná porota vybrala první 3 místa. Vítězové obdrželi diplom, keramickou medaili a věcnou cenu.
Děkujeme SRPŠ za finanční příspěvek na odměny pro děti, p. učitelkám K. Sekulové Z. Mangirasové a mamince p. Konvičkové za práci v odborné porotě a také všem zúčastněným dětem za účast v soutěži.

M.Labašová


Hula hoop ve školní družině

Již tradičně jsme pořádali pro děti školní družiny celodružinovou soutěž Hula hoop, které se zúčastnily jak dívky, tak chlapci z celé družiny. Děti trénovaly na tuto soutěž celý školní rok a bylo to opravdu vidět. Děvčata dokonce s barevnými obručemi dokáží točit kolem pasu, skákat, tleskat, klečet, stát na jedné noze, skákat na jedné noze, chodit pozadu a další neuvěřitelné dovednosti s tím, že jim obruč nespadne na zem. Chlapci se ovšem drží velice statečně a i v této disciplíně byli takoví, kteří dokázali skoro ty samé dovednosti s obručemi jako dívky.
Soutěž byla rozdělená na dívky a chlapce. Z každé kategorie jsme získali tři nejlepší hula hoop sportovce.
Všichni zúčastněni obdrželi sladkou odměnu a vítězové věcnou cenu, sladkou odměnu a diplom.

Romana Postuwková


Provoz mateřských škol a školních družin v červenci a srpnu 2018

Po projednání se zřizovatelem Městem Český Těšín rozhodl Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín, p.o., která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul. a školních družin na Ostravské a Slezské ul., o provozu těchto pracovišť v době hlavních prázdnin 2018 takto: MŠ Ostravská bude v provozu 6.8. až 24.8. MŠ Hornická bude v provozu 23.7. až 3.8. MŠ Hrabinská bude v provozu 2.7. až 20.7. Obě školní družiny budou v době prázdnin mimo provoz.


Paralympiáda ve školní družině


Jak je život náročný pro handicapované lidi, si děti vyzkoušely v disciplínách paralympiády na školním hřišti ŠD Slezská. Žáci si vyzkoušeli hod nedominantní rukou na cíl, slalom po slepu s hůlkou za pomocí vodiče, chůzi siamských dvojčat, odezírání ze rtů či odhad minuty bez hodinek. Všichni zúčastnění se shodli, že připravené úkoly nebyly vůbec jednoduché. A handicapovaným lidem je třeba závidět jejich sílu, odhodlání a pozitivní pohled na život.


Scénické čtení


Dětem ze školní družiny přišli předvést scénické čtení paní knihovnice s panem knihovníkem z městské knihovny na ulici Havlíčková. Samotné čtení bylo doprovázeno krásným scénickým hraním s reprodukcemi písní a tancem.
Děti tak měly možnost společně prožít napínavý příběh draka a jeho přátel z pohádky „Žádný strach, zajíčku“ . Děkujeme paní knihovnici K.Šildrové a panu knihovníkovi za krásné odpoledne plné pohádek a fantazie.

 


Superstar v ŠD


Do pěvecké soutěže se přihlásili zpěváci a zpěvačky všech věkových kategorií naší školní družiny.
Odborná porota zasedla za stůl s čísly a show mohla začít. Děti zpívaly české, slovenské a slezské písně. Po hodině jsme získali čtyři nejlepší zpěváky, kteří obdrželi diplom, věcnou cenu a sladkou odměnu.