ŘÍM - plnění měsíčního úkolu celoroční hry “Cesta kolem světa“


Ve středu 9.10.2019 jsme s dětmi ŠD strávili sportovní odpoledne v tělocvičně naší školy. Děti plnily první úkol celoroční hry “Cesta kolem světa“, který zněl: zúčastni se netradičních her.
Každé oddělení prošlo všemi netradičními disciplínami:
1. stanoviště- hod bačkorami na cíl
2. stanoviště- skok v pytli
3. stanoviště - slalom s pingpongovým míčkem
4. stanoviště – slalom v plaveckých ploutvích


Integrovaný záchranný systém Český Těšín

 Odpoledne v IZS - Integrovaný záchranný systém Český Těšín
Děti z ŠD Slezská navštívily IZS v Českém Těšíně. Každé oddělení školní družiny šlo na exkurzi v jiný den, tak si děti mohly užít odpoledne s policisty a hasiči naplno.
V úterý 1.10.2019 vyšly děti z prvního oddělení. Ve středu 2.10.2019 navštívili IZS žáci 3.oddělení školní družiny a ve čtvrtek šla poslední skupinka 2.oddělení školní družiny.
Děti přivítala paní policistka J.Szeligová, která nám zprostředkovala tuto úžasnou exkurzi. Tímto jí velice děkujeme.
S dětmi jsme prošli městskou policii, policii ČR a hasiče.
Tato exkurze byla velice poučná a zábavná. Dětem i nám se velice líbila.
Děkujeme hasičům a policistům za obsáhlou prohlídku IZS a za jejich postřehy - zážitky z praxe.


Bramboriáda

 Již tradičně pořádá školní družina -ZŠ Ostravské Bramboriádu pro obě školní družiny.

I letos jsme dostali pozvání na tuto podzimní akci.
Paní vychovatelky z ŠD Ostravská nás přivítaly v tělocvičně jejich školy, kde byly připravené bramborové disciplíny.
Děti se rozdělily do družstev, ve kterých po celou dobu této akce společně všechny disciplíny procházely.
U každého stanoviště stál deváťák, který dětem vysvětlil, co mají s bramborou dělat. Někde je čekal vědomostní kvíz, sportovní dovednosti nebo balanční schopnosti. Na konci Bramboriády nastalo očekávané vyhodnocení. První tři místa – družstva obdržela věcnou cenu, diplom a sladkou odměnu. Všechna zúčastněná družstva získala sladkou odměnu.

Děkujeme ŠD Ostravská za příjemně strávené odpoledne.

Děkujeme deváťákům za pomoc při této akci.

 


Celoroční hra „Cesta kolem světa“ - olympijský oheň

Postupem deseti měsíců projdeme s dětmi všechny kontinenty naší Zeměkoule.
V úvodu celoroční hry si děti vyrobily v každém oddělení svou Zeměkouli. Kolem této Zeměkoule budou postupně žáci dodávat již navštívené kontinenty. U každého kontinentu se zastavíme dva měsíce a navštívíme dvě země.
V září a říjnu nás čeká Evropa - září ŘECKO.

ŘECKO
Během tohoto úkolu jsme se dětmi dozvěděli spoustu informací o Řecku. Nechyběla samozřejmě zmínka o olympiádě. Hned první úkoly byly olympijské - vytvoření olympijského ohně a Olympiáda ve školní družině. Zde si děti vyzkoušely různé sportovní disciplíny.

Jak se dětem Řecký měsíc líbil, můžete shlédnout v naší fotogalerii.


Slavnostní zakončení školního roku ve ŠD

Slavnostní zakončení školního roku  ve školní družině, loučení s dětmi, které již příští školní rok nebudou navštěvovat školní družinu a
vyhodnocení celoroční hry “Cesta za diamantem“.


Vyhodnocení celoroční hry „Cesta za diamantem“ a vyhodnocení celoročního sběru mandal za vzorné chování proběhlo v každém oddělení ŠD 24.6.2019. Z každého oddělení jsme získali tři nejlepší žáky s největším počtem mandal a tři děti, které nasbíraly nejvíc diamantů v plnění úkolů k celoroční hře. Tito vítězové obdrželi diplom, sladkou odměnu a věcnou cenu.

26.6.2019 se uskutečnilo slavnostní zakončení školního roku v ŠD, kdy jsme ocenili nejlepšího žáka školní družiny, který splnil všechny úkoly celoroční hry “Cesta za diamantem“ a zároveň nasbíral nejvíc mandal díky svému vzornému chování. Obdržel věcnou cenu, diplom a diamantový kornout plný sladkostí, o které se podělil se svými kamarády ze školní družiny.

Dále následovalo vyhodnocení NEJkamaráda a pomocníka paní vychovatelky. Z každého oddělení bylo vybráno jedno dítě, které obdrželo na památku knihu.
Poslední slavnostní činností bylo loučení, kdy jsme se loučili se všemi dětmi, které již příští školní rok nebudou školní družinu navštěvovat. Tyto děti obdržely památeční tužku s obličejem.
Všechny děti školní družiny obdržely omalovánky, spojovačky, deníček a čokoládu.

Děkujeme rodičům, prarodičům a dětem za skvělou spolupráci.

Děkujeme také SRPŠ za pomoc při realizaci dětských akcí a sportovních soutěží.

Děkujeme všem pracovníkům školy za pomoc při chodu školní družiny.

Přejeme krásné prázdniny a těšíme se na příští školní rok.

Vychovatelky školní družiny

 


Turnaj v Hula Hoopu


Dne 20.6.2019 se uskutečnilo poslední plnění měsíčního úkolu ve školním roce 2018/2019. Tentokrát zněl úkol: „Zúčastní se turnaje v Hula Hoopu“.
V kroužení obručí kolem pasu se zúčastnily děti školní družiny. V této disciplíně se utkaly všechny věkové kategorie rozděleny na chlapce a dívky.
Děvčata předváděla s obručí neskutečné akrobatické kousky. Chlapci byli také velice šikovní, zaslouží pochvalu.
Nejlepší Hula Hoopové obdrželi věcnou cenu, diplom, sladkou odměnu a společně se všemi účastníky turnaje se osvěžili nanukem.


Švihadlová královna a švihadlový král


Měsíční úkol celoroční hry “Cesta za diamantem“ zněl: zúčastni se rekordiády v přeskocích přes lano.
Rekordiády se zúčastnily děti všech oddělení školní družiny. Soupeřily mezi sebou všechny věkové kategorie rozdělené na dívky a chlapce.
Po napínavém souboji jsme získali první tři místa švihadlových králů a první tři místa švihadlových královen.
Nejlepší skokani obdrželi věcnou cenu, sladkou odměnu, diplom a společně s ostatními soutěžícími osvěžující nanuk.