Beseda s panem myslivcem


V březnu navštívil naší školní družinu pan myslivec P. Svoboda. Připravil si pro děti ukázku paroží, zubů, kožešin a další trofeje. Nechyběla také myslivecká prezentace na interaktivní tabuli, kde děti mohly uslyšet zvuky zvěře a zhlédnout obsáhlou fotoprojekci zvířat.
Děkujeme panu myslivci P.Svobodovi za besedu.

Postuwková Romana


SuperFarmář ve školní družině


Tato hra získává v naší družině stále větší popularitu mezi dětmi všech věkových kategorií, které ve svém volném čase trénují a měří své matematicko-logické myšlení za pomoci této úspěšné hry.
Již tradičně pořádáme ve spolupráci s Pygmalino, s.r.o. celodružinový turnaj ve společenské hře SuprFarmář.
Turnaj se odehrál ve dvou fázích: Základní kolo, které proběhlo ve všech odděleních ŠD.
Finále - do finále se probojovalo celkem 12 nejlepších hráčů ( 4 nejlepší hráči z každého oddělení ŠD), kteří spolu soupeřili bez věkových rozdílů. Spoluhráče si děti náhodně vylosovaly. Po hodině byl turnaj odehrán. Vítězové obdrželi věcnou cenu, diplom a sladkou odměnu. Všichni zúčastnění také získali sladkou odměnu. Ceny a diplomy zajistilo Pygmalino, s.r.o. Děkujeme firmě Pygmalino, s.r.o. za spolupráci.

Postuwková Romana


Platby rodičů

 Vážení rodiče,

vzhledem k stálým problémům s platbami, jsme v Menu (vlevo) vytvořili položku PLATBY RODIČŮ. Zde najdete informace, jak použít váš variabilní symbol a na který účet odeslat platbu.

Marie Bieleszová, hlavní provozní 


Úžasná zábava s Pygmalinem


Tak nazvali děti naší školní družiny mozaikovou hru firmy Pygmalino s názvem PIXEL ART – PHOTO. Hra obsahuje plastové rámečky - pixely, do kterých se vkládají barevné kolíčky. Obraz je vytištěn ve čtvercové barevné síti a děti již pouze vkládají kolíčky dle barev. Na závěr se všechny pixely složí do rámu a vznikne obraz, který jsme si vybrali. Tak si třeba může dítě poskládat vlastní fotografii. Skládali jsme již tři obrazy. První byl obraz americké herečky Merilyn Monroe, druhý byl pejsek a třetí obraz naše známá zpěvačka Lucie Bílá. Hra skrývá také velké překvapení, protože do poslední chvíle, děti nevědí co skládají.
Skládání děti velmi baví, procvičují si při tom jemnou motoriku, vede k celkovému odpočinku, zklidnění, naprostému soustředění, společné skupinové práci a zodpovědnosti za svůj výsledek práce. Největší nadšení ze skládání je při kompletování obrazu. Už se těšíme na další obraz! Skládání baví nejen děti, ale i dospělé. Vřele doporučujeme!
Zboží Pixel Art a Pixel Photo lze objednat na www.pygmalino.cz ,pro generování portrétů lze použít stránky www.pixelino.cz. Při objednávce na www.pygmalino.cz získáte slevu 15% při zadání kódu PIXEL2018.Kód má omezenou platnost na celý sortiment.
Podívejte se jak nás společné skládání baví a co jsme vytvořili!

M. Labašová


Piškvorky - turnaj

 Ve dnech 26.2.2018 a 27.2.2018 se konalo semifinále piškvorkového turnaje ŠD.
V každém oddělení ŠD se odehrálo základní - vyřazovací kolo, z kterého postoupili čtyři nejlepší hráči piškvorek své věkové kategorie. Tudíž se ve finále utkalo celkem dvanáct nejlepších hráčů.
Finále se odehrálo dne 28.2.2018. Své matematicko-logické myšlení si porovnali vítězové základních kol všech oddělení. U hráčských stolů se utkaly všechny věkové kategorie ŠD - od 1.třídy po 4.třídu.
Hra byla velmi napínavá. Nakonec vyhráli ti nejlepší.


Keramická dílna s rodiči

 Ve dnech 13. až 15. února 2018 jsme pozvali opět rodiče na keramickou dílničku se svými dětmi. Byli jsme moc překvapeni zájmem ze strany rodičů, ale také babiček a tatínků. Pro velký zájem už probíhala ve třech dnech. I tentokrát jsme se do dílny sotva vešli. Dílen se zúčastnilo celkem 42 dospělých a 48 dětí.

No a co jsme modelovali tentokrát? Byl to velikonoční zajíček. Dospělí vyráběli velké zajíce, děti jejich mláďata. Ti zkušenější si vyráběli dle vlastní fantazie a tak vznikla také velká dýně, krásná kočka nebo žirafa, ale také velký drak a rytíř. Všem šla práce od ruky, a tak vznikly krásné výrobky. O týden později jsme se opět sešli na glazurování. Máme velkou radost, že jsme se s rodiči opět setkali a že je o naši práci tak velký zájem. Bylo velmi milé vidět odcházet spokojené rodiče i nadšené děti domů.
Všem rodičům moc děkuji za velmi milé a příjemné odpoledne, maminkám a babičkám za dobrůtky ke kávě nebo čaji a paní vychovatelkám za pomoc při organizaci dílniček.
Jak se nám práce dařila můžete vidět na fotografiích nejen z průběhu jednotlivých dílen, ale také z výstavky výrobků, kterou jsme instalovali s dětmi ve vestibulu školní družiny.

M.Labašová


Poděkování rodičů paní vedoucí ŠD Labašové

Dobrý den,

chtěly bychom touto cestou moc poděkovat paní vychovatelce Márii Labašové za další dvě krásné keramické dílničky ve ŠD Slezská, které si pro nás rodiče a naše děti i v tomto školním roce opět připravila. Dílniček jsme se zúčastnily již několikrát, a tak jsme věděly, že to bude krásně strávený čas a tak tomu bylo i tentokrát. Pod skvělým a přesným vedením paní Labašové jsme si pro letošní velikonoční svátky společně s našimi dětmi vyrobili z keramiky krásné velikonoční zajíčky. A všem se opravdu moc povedli. Společně jsme strávili dvě odpoledne plné relaxace, klidu, pohody a radosti z našich krásných výrobků. Paní Labašové moc děkujeme za její volný čas, energii, ochotu a vstřícnost, kterou nám i letos tak ochotně věnovala.

Už nyní se moc těšíme na příští společné tvoření !

S pozdravem Jana a Silvie Konvičkovy, IV.C 
                         Adéla a Miriam Taskovy, IV.C


Vycházka ke krmelci s panem myslivcem


I tuto zimu jsme se vydali pomáhat lesním zvířátkům. Děti přinesly pro zvířátka suché pečivo, zeleninu i ovoce.
Teple jsme se oblékli a vydali jsme se na předem domluvené místo, kde nás již očekával pan myslivec Svoboda se svým mysliveckým psem Ginou. Cesta vedla kolem Těšínské přehrady, kde již byla spousta zajímavostí k vidění.
U krmelce jsme se dozvěděli hodně zajímavých věcí o divoké zvěři. Potom pan myslivec nasypal pečivo do krmelce, ptáčkům jsme společně nasypali zrní a šli zpět do školní družiny. Pod altánem před naší ŠD jsme instalovali ptačí budky, které vyrobil Dominik Lisztwan se svým dědečkem.
Děkujeme panu myslivci Svobodovi za krásnou vycházku ke krmelci, děkujeme rodičům za poskytnutí suchého pečiva, zeleniny a ovoce pro zvířátka.
Poděkování patří také Dominikovi a jeho dědečkovi za vyrobení ptačích budek.


Zimní OLYMPIJSKÉ HRY ve školní družině

 Probíhající ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY v Pchjongčchangu motivovaly sportovní aktivity dětí ŠD Slezská. Žáci naší školní družiny se také zúčastnili“ družinových olympijských her“.
Mladí sportovci měli možnost si vyzkoušet netradičně různé sportovní disciplíny, jako např. lední hokej, slalom na lyžích, biatlon a curling.
Biatlon se odehrál v tělocvičně ZŠ Slezská. Pro velkou účast dětí probíhal biatlon ve dvou dnech 14.2.2018 a 21.2.2018. Sportovci byli rozděleni podle věkových kategorií do tří skupin: 1.kategorie- 1.třída, 2.kategorie- 2.třída a třetí kategorie 3. a 4.třída. Biatlonisté si nasadili vyrobené běžky, které vyráběli v pracovních činnostech školní družiny a mohli vyrazit na předem vyznačenou trasu. Na střelnici stříleli ze stoje a z lehu Nerf pistolemi na cíl. Tři nejlepší sportovci z každé kategorie obdrželi medaili, diplom, věcnou cenu a sladkou odměnu.

Postuwková Romana


Zimní tvoření a zimní radovánky na sněhu

 Sněhové a mrazivé počasí se pro děti stalo velkou inspirací pro výtvarné tvoření. Začali jsme tedy tvořit vše se zimní tématikou. Nechybělo také plnění úkolu, který se dětem velice povedl. Úkol zněl: vytvoř obrázek z PET víček.

Další výtvarnou i tělovýchovnou inspirací byly ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY.

Postuwková Romana