Plnění úkolů k celoroční hře “Cesta za diamantem“

Děti školní družiny hrají po celou dobu školního roku 2018/2019 celodružinovou hru „Cesta za diamantem“.
Jejich úkolem je plnit na každý měsíc dva určené úkoly. Tentokrát děti plnily úkol, který zněl: „Zúčastni se siláckého turnaje“.
V tělocvičně naší základní školy byly pro děti připravené silácké souboje, ve kterých si žáci měřili své síly a dovednosti. Cílem nebylo získat vítěze, ale pouze se zúčastnit a vyzkoušet si, jak zdánlivě jednoduchý sportovní úkol je silově a vytrvalostně vyčerpávající.


Podzimní tvoření


V měsíci říjen se otevřela keramická dílna. Děti se již nemohly dočkat, až budou moct vstoupit do keramické dílny a pod vedením paní vychovatelky Labašové budou vyrábět keramické dekorace. První výrobek, který si děti vyrobily, byl dráček. Nyní zdobí vestibul školní družiny.
Mimo keramiky vyrábí děti mnoho výrobků různými výtvarnými či pracovními technikami. Jak se dětem jejich práce povedly, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii nebo osobně ve vestibulu školní družiny.


Drakiáda 2018

Krásné podzimní počasí dopřálo, aby se Drakiáda uskutečnila v prvním plánovaném termínu - pátek 12.10.2018 od 15:30 hodin na školním hřišti Slezská.
Tato akce byla určena pro všechny děti 1.stupně ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina - ZŠ Slezská  i ZŠ Ostravská.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích: 1. vyrobený drak
2.zakoupený drak
Na Drakiádu dorazila spousta dětí v doprovodů svých sourozenců, babiček či rodičů. Příjemné, teplé podzimní počasí hřálo a draci proměnili školní hřiště v pohádkové místo – nebe se zaplnilo během okamžiku barevnými draky.
Z každé kategorie jsme získali 3 vítěze, kteří obdrželi věcnou cenu, diplom a sladkou odměnu.
Všechny zúčastněné děti i jejich sourozenci obdrželi sladkou odměnu.
Děkujeme panu Mlčákovi za moderování Drakiády.
Děkujeme paní Wróblové za zapůjčení a obsluhu zvukové aparatury.
Děkujeme SRPŠ za poskytnutí financí na nákup věcných cen.
Děkujeme SRPŠ za sladké odměny pro vítěze i pro zúčastněné děti a jejich sourozence.
Děkujeme rodičům a všem dětem za příjemné odpoledne a již teď se těšíme na další Drakiádu.

 


PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY DNE 29.10.2018 a 30.10.2018 V DOBĚ PODZIMNÍCH PRÁZDNIN

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost školních družin na Ostravské a na Slezské ul.,

sděluje,

že v době podzimních prázdnin 29. 10. 2018 a 30. 10. 2018 budou obě školní družiny mimo provoz.

              Mgr. Bc. Richard Zajac                                                                Bc. Michaela Krupová
                         ředitel                                                                                       vedoucí ŠD


Slavnostní zakončení školního roku ve školní družině

 Vyhodnocení celoroční hry „Putování Šmoulí vesničkou“ a vyhodnocení celoročního sběru víček pro handicapované děti.

Dne 27.6.2018 se ve školní družině vyhodnocovaly celoroční hry a sběr víček. Během celého školního roku plnily děti měsíční úkoly k celoroční hře „Putování šmoulí vesničkou“, kdy za splněný úkol získaly Šmoulu do své šmoulí houby. Výherci se staly děti, které měly splněno nejvíce šmoulích úkolů. Z každého odděleni jsme získali tři vítěze, kteří obdrželi věcnou cenu, sladkou odměnu a diplom.
Další soutěž se konala v celoročním sběru šmoulích razítek, které děti sbíraly za sebekázeň ve školní jídelně, za služby, chování, pomoc kamarádům a další. Zde jsme získali z každého oddělení tři vítěze, kteří obdrželi věcnou cenu, diplom a sladkou odměnu. Absolutním vítězem všech oddělení se stal žák, který nasbíral nejvíce bodu z celé školní družiny. Za své kamarádské a vzorné chování získal keramický pohár plný bonbónů.
Poslední vyhodnocení patřilo dětem, které sbíraly celý školní rok PET víčka. Sběrem žáci pomáhali handicapovaným dětem. V každém oddělení jsme získali první místo sběrače PET víček. Vítězové obdrželi věcnou cenu a diplom. Zde byla ještě poslední cena - absolutní vítěz ve sběru PET víček. Zde dívenka nasbírala celkem 10 000ks víček.
Všechny děti, které se zúčastnily sběru víček, obdržely účastnický list.
Všechny děti školní družiny získaly účastnický list „Putování šmoulí vesničkou“ a sladkou odměnu.

Děkujeme rodičům, prarodičům a dětem za skvělou spolupráci.
Děkujeme také SRPŠ za pomoc při realizaci dětských akcí a sportovních soutěží.
Těšíme se na příští školní rok.
Vychovatelky školní družiny


Švihadlový král a královna

 I letos jsme pro děti školní družiny připravili celodružinovou sportovní soutěž v přeskocích přes lano „švihadlový král a královna.“
Při přeskocích přes lano nebo přes švihadlo dochází k dokonalé koordinaci práce rukou a nohou. Švihadlo, lano umožňuje dynamické cvičení zlepšující kondici dětí a zároveň soustředění se na udržení rytmu skákání a na plynulost skoků. Rozvíjí se jak rovnováha, tak i rychlými skoky výbušná síla.
Sportovci ve školní družině byli rozděleni na dvě skupiny: dívky a chlapce. Poněvadž bylo příliš horko, sportovní akce se přesunula ze školního hřiště do tělocvičny školy ZŠ Hrabina. První skákaly nejmladší děti ŠD, potom nastoupily děti z druhého oddělení a poslední přišli na řadu nejstarší a nejzkušenější skokani.
Vyhlášeni se již přesunulo na školní hřiště, kde jsme vyhodnotili první tři místa nejlepších švihadlových královen a první tři místa švihadlových králů. Nejlepší švihadlový král odskákal celkem 301 přeskoků přes lano a nejlepší švihadlová královna odskákala přes 400 přeskoků přes lano.
Vítězové obdrželi věcnou cenu, diplom a sladkou odměnu. Všechny zúčastněné děti obdržely cenu útěchy.

Romana Postuwková


MALOVÁNÍ NA ASFALT

Dne 30. 5. 2018 se uskutečnila již tradiční akce „Malování na asfalt“. Akce se koná ve spolupráci se SRPŠ Hrabina a zúčastňují se jí děti ze ŠD Slezská a Ostravská. Letos děti malovaly na téma POHÁDKA a soutěžilo se ve čtyřech kategoriích – 1. třídy, 2. třídy, 3. třídy a 4. třídy. Akce se zúčastnilo celkem 11O dětí. O tom jak se školní hřiště proměnilo během hodiny na velkou pohádkovou říši můžete zhlédnout na fotografiích. Z každé kategorie pak odborná porota vybrala první 3 místa. Vítězové obdrželi diplom, keramickou medaili a věcnou cenu.
Děkujeme SRPŠ za finanční příspěvek na odměny pro děti, p. učitelkám K. Sekulové Z. Mangirasové a mamince p. Konvičkové za práci v odborné porotě a také všem zúčastněným dětem za účast v soutěži.

M.Labašová


Hula hoop ve školní družině

Již tradičně jsme pořádali pro děti školní družiny celodružinovou soutěž Hula hoop, které se zúčastnily jak dívky, tak chlapci z celé družiny. Děti trénovaly na tuto soutěž celý školní rok a bylo to opravdu vidět. Děvčata dokonce s barevnými obručemi dokáží točit kolem pasu, skákat, tleskat, klečet, stát na jedné noze, skákat na jedné noze, chodit pozadu a další neuvěřitelné dovednosti s tím, že jim obruč nespadne na zem. Chlapci se ovšem drží velice statečně a i v této disciplíně byli takoví, kteří dokázali skoro ty samé dovednosti s obručemi jako dívky.
Soutěž byla rozdělená na dívky a chlapce. Z každé kategorie jsme získali tři nejlepší hula hoop sportovce.
Všichni zúčastněni obdrželi sladkou odměnu a vítězové věcnou cenu, sladkou odměnu a diplom.

Romana Postuwková


Provoz mateřských škol a školních družin v červenci a srpnu 2018

Po projednání se zřizovatelem Městem Český Těšín rozhodl Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín, p.o., která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul. a školních družin na Ostravské a Slezské ul., o provozu těchto pracovišť v době hlavních prázdnin 2018 takto: MŠ Ostravská bude v provozu 6.8. až 24.8. MŠ Hornická bude v provozu 23.7. až 3.8. MŠ Hrabinská bude v provozu 2.7. až 20.7. Obě školní družiny budou v době prázdnin mimo provoz.