Mikulášská besídka

Ve středu 5.12.2018 přijela do školní družiny očekávaná nebeská návštěva: svatý Mikuláš s anděly a cestou přibrali i čerty. Děti se na svatého Mikuláše poctivě připravovaly, vyzdobily svými mikulášskými, andělskými i čertovskými výrobky vestibul školní družiny, naučili se pod vedením svých paní vychovatelek tance a písničky.

Konečně nastal ten den, kdy svatý Mikuláš dorazil i k nám. Všechny děti z oddělení předvedly své představení nebeské návštěvě. Poté nadešla chvíle hodnocení svatého Mikuláše, andělů a čertů. Vše dobře dopadlo a všechny děti školní družiny obdržely od andělů balíček sladkostí, balíček ovoce a balíček papírenského zboží.

Tato akce byla ve spolupráci se SRPŠ, které nám poskytlo finanční podporu, díky které jsme zakoupili balíčky papírenského zboží v Koeximpu.
Dále děkujeme firmě TESCO za poskytnutí daru formou čokoládových a ovocných balíčků pro všechny děti.

Děkujeme p.učitelce Z.Mangirasové a žákům 9.B za pomoc při realizaci Mikulášské besídky.


Advent

 Příprava a očekávání na příchod VÁNOC je vidět všude kolem nás. I děti školní družiny se o adventním čase snažily školní družinu vánočně zvelebit. Jejich výrobky jste mohli vidět na Vánočním jarmarku nebo ve vestibulu školní družiny.


Příprava na Mikuláše a Vánoční jarmark

Žáci školní družiny se v posledních dnech připravují na příchod svatého Mikuláše a na Vánoční jarmark. Tvoří dekorace, které zdobí vestibul školní družiny. Připravují také výrobky na Vánoční jarmark. Vyrábí dekorace různými výtvarnými i pracovními technikami. Pod vedením svých paní vychovatelek vyrobily děti například svíčky, svícny, mýdla, vánoční skořápkové svíčky, ozdoby na stromeček, věnce, keramické ozdoby a další. Jak se jim tyto dekorace povedly se můžete podívat na školním Vánočním jarmarku, který se uskuteční ve středu 5.12.2018.


Pečení štrúdlů

Děti školní družiny si zahrály na kuchaře. V každém oddělení školní družiny se připravovaly jablečné štrúdly. Kuchtíci si vyzkoušeli loupání a strouhání jablek a válení těsta. Dětem šla práce od ruky a kulinářské výrobky byly za chvíli připravené k pečení. Na druhý den měly děti ochutnávku jablečných štrúdlů.


Plnění úkolů celoroční hry“ Cesta za diamantem“.

Další úkol celoroční hry zněl: „Vyzkoušej si disciplínu – trojskok, skok z místa a skok s rozběhem“.
Děti si pod vedením svých paní vychovatelek vyzkoušely všechny tyto disciplíny. Za splnění úkolu získaly další diamant k celoroční hře.


Napsali o nás

 Těšínské listy, ročník XII, číslo 6, 22. listopadu 2018

Mgr. Potyszová Vlasta


Bramboriáda 2018

Ve středu 24.10.2018 jsme společně s dětmi navštívili školní družinu na ul. Ostravská.
Obdrželi jsme pozvánku na sportovní odpoledne, které se uskutečnilo v tělocvičně ZŠ Ostravská.
Děti soutěžily v družstvech, jejich úkolem bylo získat co nejvíc bodů v bramborových disciplínách. Nechyběl hod bramborem na cíl, slalom s bramborem, přenášení bramboru na hlavě, přenášení bramboru na hůlkách, kvíz,…
Na konci veselého, bramborového turnaje nastalo hodnocení družstev. Všechna družstva dostala věcné ceny a sladkou odměnu.
Dětem i nám se sportovní odpoledne velice líbilo.
Děkujeme paním vychovatelkám a panu vychovateli z ŠD Ostravská za pozvání na velmi zábavnou akci.


Plnění úkolů k celoroční hře “Cesta za diamantem“

Děti školní družiny hrají po celou dobu školního roku 2018/2019 celodružinovou hru „Cesta za diamantem“.
Jejich úkolem je plnit na každý měsíc dva určené úkoly. Tentokrát děti plnily úkol, který zněl: „Zúčastni se siláckého turnaje“.
V tělocvičně naší základní školy byly pro děti připravené silácké souboje, ve kterých si žáci měřili své síly a dovednosti. Cílem nebylo získat vítěze, ale pouze se zúčastnit a vyzkoušet si, jak zdánlivě jednoduchý sportovní úkol je silově a vytrvalostně vyčerpávající.