Plnění měsíčních úkolů – listopad k celoroční hře“Cesta kolem světa“


V listopadu jsme se s dětmi ŠD dorazili do ASIE- Japonska.
Zde si děti vyzkoušely sportovní disciplínu SUMO. V tělocvičně ZŠ Slezská se z dětí na chvíli stali SUMO zápasníci. Zápas spočíval v utkání dvou zápasníků, kteří porovnávali své dovednosti ve stabilitě. Snahou je tedy především vyvést svého soupeře z rovnováhy.
Další měsíční úkol byl kreativní. Děti si vyrobily japonské vějíře a japonské ninja bojovníky.
Nyní nás budou čekat prosincové měsíční úkoly, kterými zakončíme kontinent ASII. Měsíc prosinec se bude odehrávat v Číně.

 


Tvoření ve školní družině


Děti školní družiny tvoří výrobky různými výtvarnými i pracovními technikami. Používají netradiční materiály, přírodniny, papír, …..
Tentokrát děti vyráběly dýně z cementu, přírodní podzimní okýnka, halloweenské masky a kočky, zlaté náramky a římské věnce k celoroční hře „ Cesta kolem světa“.
Tyto výrobky zdobí vestibul školní družiny.


EVROPA


První kontinent k celoroční hře „Cesta kolem světa“ EVROPA je za námi. Děti se o Evropě dověděly spoustu zajímavostí, které doplnily sportovní disciplíny: OLYMPIÁDA, NETRADIČNÍ HRY, PARALYMPIÁDA. Nechyběly také úkoly výtvarné a pracovní. K Řecku si děti vyrobily Olympijský oheň a k Římu si dívky vyrobily zlaté náramky a chlapci římský věnec.
Na Zeměkouli je již znázorněna Evropa. Nyní nás čeká další kontinent - ASIE, který nás bude provázet následující dva měsíce.

 


Paralympiáda


Co znamená paralympiáda? Proč se koná paralympiáda a pro koho je určena? Na tyhle otázky se dětem odpovídalo v týdnu od 21.10.2019 do 25.10.2019.
Sportovní disciplíny paralympiády si děti vyzkoušely na školním hřišti: hod nedominantní rukou na cíl, chůze siamských dvojčat, vedení zrakově postiženého jedince, skok po jedné noze.
Děti si uvědomily, že žít s jakýmkoli handicapem je velice obtížné.


Podzim v ŠD


Krásné, nadprůměrně teplé podzimní počasí dopřává dětem trávit čas venku.
EKO záhonek ŠD jsme s dětmi zazimovali a připravili jej přečkat zimu.
Prostory školní družiny zdobí podzimní výrobky dětí, které tvořily různými výtvarnými i pracovními technikami: práce s papírem, vlnou, lepenkou, dřevem, přírodním materiálem, …..


ŘÍM - plnění měsíčního úkolu celoroční hry “Cesta kolem světa“


Ve středu 9.10.2019 jsme s dětmi ŠD strávili sportovní odpoledne v tělocvičně naší školy. Děti plnily první úkol celoroční hry “Cesta kolem světa“, který zněl: zúčastni se netradičních her.
Každé oddělení prošlo všemi netradičními disciplínami:
1. stanoviště- hod bačkorami na cíl
2. stanoviště- skok v pytli
3. stanoviště - slalom s pingpongovým míčkem
4. stanoviště – slalom v plaveckých ploutvích


Integrovaný záchranný systém Český Těšín

 Odpoledne v IZS - Integrovaný záchranný systém Český Těšín
Děti z ŠD Slezská navštívily IZS v Českém Těšíně. Každé oddělení školní družiny šlo na exkurzi v jiný den, tak si děti mohly užít odpoledne s policisty a hasiči naplno.
V úterý 1.10.2019 vyšly děti z prvního oddělení. Ve středu 2.10.2019 navštívili IZS žáci 3.oddělení školní družiny a ve čtvrtek šla poslední skupinka 2.oddělení školní družiny.
Děti přivítala paní policistka J.Szeligová, která nám zprostředkovala tuto úžasnou exkurzi. Tímto jí velice děkujeme.
S dětmi jsme prošli městskou policii, policii ČR a hasiče.
Tato exkurze byla velice poučná a zábavná. Dětem i nám se velice líbila.
Děkujeme hasičům a policistům za obsáhlou prohlídku IZS a za jejich postřehy - zážitky z praxe.


Bramboriáda

 Již tradičně pořádá školní družina -ZŠ Ostravské Bramboriádu pro obě školní družiny.

I letos jsme dostali pozvání na tuto podzimní akci.
Paní vychovatelky z ŠD Ostravská nás přivítaly v tělocvičně jejich školy, kde byly připravené bramborové disciplíny.
Děti se rozdělily do družstev, ve kterých po celou dobu této akce společně všechny disciplíny procházely.
U každého stanoviště stál deváťák, který dětem vysvětlil, co mají s bramborou dělat. Někde je čekal vědomostní kvíz, sportovní dovednosti nebo balanční schopnosti. Na konci Bramboriády nastalo očekávané vyhodnocení. První tři místa – družstva obdržela věcnou cenu, diplom a sladkou odměnu. Všechna zúčastněná družstva získala sladkou odměnu.

Děkujeme ŠD Ostravská za příjemně strávené odpoledne.

Děkujeme deváťákům za pomoc při této akci.