Vítání Velikonoc


Velikonoční atmosféru jsme si s dětmi školní družiny přivodili krásnými dekoracemi, které děti vyrobily. Pracovalo se různými výtvarnými i pracovními technikami. Děti velikonočně nazdobily také keře v EKO zahradě.


Zdobení velikonočních perníčků a pečení muffinů

Ve dnech 16.4.2019 a 17.4.2019 navštívily děti školní družiny paní PERNIKÁŘKU P. Recmanovou, která děti uhostila ve svém domě, kde vyrábí neuvěřitelná nejen perníková díla. My jsme za paní Recmanovou přišli nazdobit velikonoční perníčky. Paní PERNIKÁŘKA všem vysvětlila, jak se s cukrovou polevou pracuje a pod jejím vedením šla dětem práce od ruky. Dětem se zdobení velice povedlo.
Ve školní družině se také pekly velikonoční muffiny. Cvičná školní kuchyňka byla pro malé kuchtíky velkým překvapením. Zde se většina malých dětí během školního roku nedostane. Žáci si pod vedením paní vychovatelky udělali těsto a potom už jen plnili formy na muffiny. Opět se akce velmi vydařila.


Plnění měsíčního úkolu - štafeta

Další měsíční úkol, který děti plnily k celoroční hře „ Cesta za diamantem“ zněl: zúčastni se štafety.
Štafetu si děti vyzkoušely předávat s pomocí kuželky a následně s kolíčkem na prádlo. Je to velmi oblíbená atletická disciplína a zároveň jediná kolektivní atletická disciplína, při které se na výsledném výkonu podílejí všichni členové štafety ( obvykle 4).
Za splnění úkolu děti obdržely diamant a sladkou odměnu.


EKO - zahrada

V naší fotogalerii můžete vidět, jak si děti připravují záhon, do kterého si budou sadit bylinky. Při práci děti pozorovaly zvířátka žijící v půdě, dozvídaly se informace o sadbě různých rostlin, ale nejdůležitější je, že práce na zahradě všechny bavila.


Můj příběh, má kniha

 Již tradičně se březen- měsíc knihy, nesl v duchu důvěrně známém. Z dětí se opět stali spisovatelé a ilustrátoři vlastních knih a příběhů. Po celý měsíc tak vznikaly leporela, příběhy dobrodružné, zábavné, pohádkové a tajuplné z per, pastelek a nekonečné fantazie dětí 1. až 3. třídy. Poslední březnový týden pakmalí spisovatelé svá dílka přečetli ve svých odděleních.Pečlivě vybraná porota neměla rozhodování vůbec lehké, ale nakonec přeci jen vítěze vybrala a ti se mohli radovat z krásných knižních odměn. Tímto ještě jednou všem vítězům, ale i ostatním malým spisovatelům blahopřejeme a těšíme se na další jejich skvělá díla.


PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY V DOBĚ VELIKONOČNÍCH PRÁZDNIN 18.4.2019 .

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost školních družin na Ostravské a na Slezské ul.,

sděluje,

že v době velikonočních prázdnin 18.4.2019 budou obě školní družiny mimo provoz.


Mgr. Bc. Richard Zajac                                                                                     Bc. Michaela Krupová
ředitel                                                                                                        vedoucí ŠD


Turnaj v deskové hře SuperFarmář

Ve školní družině se odehrál již tradičně turnaj v deskové hře SuperFarmář.

Tato desková hra patří mezi hry matematicko-logické. Děti se učí logickému myšlení a matematickým úkonům. Není to tedy jen hra o náhodě. Ale i zde se může stát, že farmáři škodí ve stádu liška nebo vlk. Tuto hru děti velice rády hrají. Turnaj se odehrál ve dvou kolech - základní kolo a finálové kolo. Ze základního kola, které se odehrálo ve všech oddělení ŠD postoupili tři vítězové do finále.

Finále se zúčastnilo celkem devět dětí. Po hodině napjaté hry jsme získali čtyři vítěze, kteří obdrželi věcnou cenu, diplom a sladkou odměnu.
Všechny zúčastněné děti obdržely sladkou odměnu a drobnou věcnou cenu.

Za poskytnutí drobných odměn, diplomů a čtyř hlavních věcných cen děkujeme firmě Pygmalino s.r.o.

Tento turnaj se odehrává ve spolupráci s firmou Pygmalino.s.r.o.


Plnění měsíčního úkolu celoroční hry „Cesta za diamantem“

Děti školní družiny plnily další úkol celoroční hry, ten zněl: “ zúčastni se kombinovaného běhu“. Zde si děti vyzkoušely běh, chůzi, chůzi v podřepu - kačenky a skok po jedné noze. Za splnění úkoly obdrželi žáci další diamant.

 


Organizační změna ve školní družině ZŠ Slezská

Vážení rodiče, oznamuji vám, že od 1. 4. 2019 přebírá III. oddělení až do konce školního roku 2018/2019 Bc. Markéta Supik. Paní vychovatelka zastupovala p. Márii Labašovou, která k 1. 4. 2019 odešla do starobního důchodu.

Mgr. Jiří Raszyk, zástupce ředitele pro ZŠ Slezská


Beseda s myslivcem

Dne 26.2.2019 nás přišel do školní družiny navštívit pan myslivec P.Svoboda z mysliveckého sdružení Mistřovice, který měl pro děti připravenou obsáhlou prezentaci o lesní zvěři. Nechyběla také ukázka paroží a jiných trofejí. Beseda se nám velice líbila a již teď se těšíme na další návštěvu.
Děkujeme panu myslivci P.Svobodovi za besedu