Paralympiáda ve školní družině


Jak je život náročný pro handicapované lidi, si děti vyzkoušely v disciplínách paralympiády na školním hřišti ŠD Slezská. Žáci si vyzkoušeli hod nedominantní rukou na cíl, slalom po slepu s hůlkou za pomocí vodiče, chůzi siamských dvojčat, odezírání ze rtů či odhad minuty bez hodinek. Všichni zúčastnění se shodli, že připravené úkoly nebyly vůbec jednoduché. A handicapovaným lidem je třeba závidět jejich sílu, odhodlání a pozitivní pohled na život.


Scénické čtení


Dětem ze školní družiny přišli předvést scénické čtení paní knihovnice s panem knihovníkem z městské knihovny na ulici Havlíčková. Samotné čtení bylo doprovázeno krásným scénickým hraním s reprodukcemi písní a tancem.
Děti tak měly možnost společně prožít napínavý příběh draka a jeho přátel z pohádky „Žádný strach, zajíčku“ . Děkujeme paní knihovnici K.Šildrové a panu knihovníkovi za krásné odpoledne plné pohádek a fantazie.

 


Superstar v ŠD


Do pěvecké soutěže se přihlásili zpěváci a zpěvačky všech věkových kategorií naší školní družiny.
Odborná porota zasedla za stůl s čísly a show mohla začít. Děti zpívaly české, slovenské a slezské písně. Po hodině jsme získali čtyři nejlepší zpěváky, kteří obdrželi diplom, věcnou cenu a sladkou odměnu.


Tvoření v ŠD - květen


Děti ve školní družině tvořily různými výtvarnými i pracovními technikami. Vyráběly se dárky ke Dni matek, přáníčka, sluníčka, jarní kvítí a další. Nyní výrobky zdobí vestibul školní družiny.


Tvoření - jaro


Příchod jara jsme s dětmi pozorovali na vycházkách v okolí školy. Probouzející se život na loukách, zahradách či lesoparcích nás inspiroval k jarnímu tvoření. Jak se dětem jejich práce vydařily, si nyní můžete zhlédnout ve fotogalerii.

Postuwková Romana


Literární soutěž „MÁ KNIHA“


Březen - měsíc knihy
Ve školní družině plnily děti jeden z úkolů k celoroční hře, který zněl : napiš svou vlastní knihu, svůj příběh. Dětí se ve svém volném čase věnovaly psaní a ilustrací své knihy. Stali se z nich spisovatelé, ilustrátoři či básníci.
V každém oddělení školní družiny proběhlo základní kolo této literární soutěže. Děti četly své příběhy před porotou složenou z žáků jiných oddělení. V každém oddělení postoupili do finálního kola tři nejlepší spisovatelé, kteří obdrželi věcnou cenu, diplom a sladkou odměnu. Svá literární díla ve finálním kole přednesli před nestrannou porotou - žáci z čtenářského kroužku Klubík se svou paní učitelkou V. Ševečkovou. Úkol pro porotu nebyl vůbec jednoduchý. Literární díla byla velice krásně propracovaná jak spisovatelsky tak i ilustračně.
Nejlepší tři spisovatelé obdrželi diplom, věcnou cenu a sladkou odměnu.
Všechny děti, které se zúčastnily soutěže „Má kniha“ získaly sladkou odměnu.
Děkujeme paní učitelce Ševečkové a dětem z čtenářského Klubíku za pomoc při hodnocení literárních děl.

Postuwková Romana


Beseda s panem myslivcem


V březnu navštívil naší školní družinu pan myslivec P. Svoboda. Připravil si pro děti ukázku paroží, zubů, kožešin a další trofeje. Nechyběla také myslivecká prezentace na interaktivní tabuli, kde děti mohly uslyšet zvuky zvěře a zhlédnout obsáhlou fotoprojekci zvířat.
Děkujeme panu myslivci P.Svobodovi za besedu.

Postuwková Romana


SuperFarmář ve školní družině


Tato hra získává v naší družině stále větší popularitu mezi dětmi všech věkových kategorií, které ve svém volném čase trénují a měří své matematicko-logické myšlení za pomoci této úspěšné hry.
Již tradičně pořádáme ve spolupráci s Pygmalino, s.r.o. celodružinový turnaj ve společenské hře SuprFarmář.
Turnaj se odehrál ve dvou fázích: Základní kolo, které proběhlo ve všech odděleních ŠD.
Finále - do finále se probojovalo celkem 12 nejlepších hráčů ( 4 nejlepší hráči z každého oddělení ŠD), kteří spolu soupeřili bez věkových rozdílů. Spoluhráče si děti náhodně vylosovaly. Po hodině byl turnaj odehrán. Vítězové obdrželi věcnou cenu, diplom a sladkou odměnu. Všichni zúčastnění také získali sladkou odměnu. Ceny a diplomy zajistilo Pygmalino, s.r.o. Děkujeme firmě Pygmalino, s.r.o. za spolupráci.

Postuwková Romana


Platby rodičů

 Vážení rodiče,

vzhledem k stálým problémům s platbami, jsme v Menu (vlevo) vytvořili položku PLATBY RODIČŮ. Zde najdete informace, jak použít váš variabilní symbol a na který účet odeslat platbu.

Marie Bieleszová, hlavní provozní