Turnaj v deskové hře SuperFarmář

Ve školní družině se odehrál již tradičně turnaj v deskové hře SuperFarmář.

Tato desková hra patří mezi hry matematicko-logické. Děti se učí logickému myšlení a matematickým úkonům. Není to tedy jen hra o náhodě. Ale i zde se může stát, že farmáři škodí ve stádu liška nebo vlk. Tuto hru děti velice rády hrají. Turnaj se odehrál ve dvou kolech - základní kolo a finálové kolo. Ze základního kola, které se odehrálo ve všech oddělení ŠD postoupili tři vítězové do finále.

Finále se zúčastnilo celkem devět dětí. Po hodině napjaté hry jsme získali čtyři vítěze, kteří obdrželi věcnou cenu, diplom a sladkou odměnu.
Všechny zúčastněné děti obdržely sladkou odměnu a drobnou věcnou cenu.

Za poskytnutí drobných odměn, diplomů a čtyř hlavních věcných cen děkujeme firmě Pygmalino s.r.o.

Tento turnaj se odehrává ve spolupráci s firmou Pygmalino.s.r.o.


Plnění měsíčního úkolu celoroční hry „Cesta za diamantem“

Děti školní družiny plnily další úkol celoroční hry, ten zněl: “ zúčastni se kombinovaného běhu“. Zde si děti vyzkoušely běh, chůzi, chůzi v podřepu - kačenky a skok po jedné noze. Za splnění úkoly obdrželi žáci další diamant.

 


Organizační změna ve školní družině ZŠ Slezská

Vážení rodiče, oznamuji vám, že od 1. 4. 2019 přebírá III. oddělení až do konce školního roku 2018/2019 Bc. Markéta Supik. Paní vychovatelka zastupovala p. Márii Labašovou, která k 1. 4. 2019 odešla do starobního důchodu.

Mgr. Jiří Raszyk, zástupce ředitele pro ZŠ Slezská


Beseda s myslivcem

Dne 26.2.2019 nás přišel do školní družiny navštívit pan myslivec P.Svoboda z mysliveckého sdružení Mistřovice, který měl pro děti připravenou obsáhlou prezentaci o lesní zvěři. Nechyběla také ukázka paroží a jiných trofejí. Beseda se nám velice líbila a již teď se těšíme na další návštěvu.
Děkujeme panu myslivci P.Svobodovi za besedu


Piškvorkový turnaj

Ve dnech od 25.2. do 28.2.2019 probíhala ve školní družině příprava na piškvorkový turnaj.
Průběžně v odděleních školní družiny se odehrála základní kola piškvorkového turnaje, kdy z každého oddělení postupovali do finálního kola 4 nejlepší piškvorkoví hráči. Dne 28.2.2019 se utkalo ve finálním kole celkem 12 nejlepších hráčů. První tři vítězové získali diplom, věcnou cenu a sladkou odměnu. Za 4. až 6. místo získali hráči věcnou cenu a sladkou odměnu. Za 7. až 12. místo získali hráči sladkou odměnu.


Exkurze do zákulisí Těšínského divadla

Ve dnech 21.2.2019 a 22.2.2019 jsme navštívili s dětmi prvních tříd školní družiny Těšínské divadlo. Tentokrát se děti nešly podívat na divadelní představení, ale čekalo je překvapení, kdy na ně u hlavního vchodu Těšínského divadla čekal pan jevištní mistr Roman Sekula, který s námi prošel zákoutí divadla. Dostali jsme se tam, kde normální divák nemá možnost nahlédnout. Pan jevištní mistr dětem povyprávěl historii Těšínského divadla, provedl je hledištěm , jevištěm, šatnami, zkušebnou, skladem a dílnou kulis a rekvizit, maskérnou, vlásenkárnou, kostymérnou a nechyběla ani návštěva skladů oděvů. Všem se nám exkurze velice líbila a děkujeme panu jevištnímu mistru za příjemné odpoledne.


Zimní tvoření

V zimních měsících děti školní družiny tvořily různými výtvarnými i pracovními technikami. Nechybělo šití, výroba bambulek z vlny, práce s papírem, odpadovým materiálem a další. Jak se dětem jejich výrobky podařily, můžete zhlédnout ve fotogalerii.


Zimní pětiboj

 Plnění měsíčního úkolu k celoroční hře „ Cesta za diamantem“ – ZIMNÍ PĚTIBOJ „
Další měsíční úkol zněl : „Zúčastni se zimního pětiboje“. Z tělocvičny naší základní školy se stal olympijský park, kdy si děti vyzkoušely pět disciplín: skok z můstku, běh na lyžích, sjezd na bobu, střelba kotoučem (pukem) do branky a hod na cíl.


Sběr víček

 V pololetí školního roku 2018/2019 jsme ukončili sběr víček, kterým děti pomáhaly handicapovaným dětem. Děkujeme všem, kteří se na této sbírce podíleli.


Sněhové překvapení

Po návratu z vánočních prázdnin, nás čekal týden radovánek na sněhu.
Děti si užívaly pobyt venku, který si zpříjemnily bobováním, sáňkováním a nechybělo ani plnění měsíčního úkolu celoroční hry, který zněl: „ vytvoř stavbu ze sněhu“. Již teď se všichni opět těšíme na návrat sněhové nadílky, aby si děti mohly opět užívat radost a pohyb venku.