Drakiáda

Drakiáda

V pátek 13.10.2017 od půl čtvrté odpoledne se konala na školním hřišti ZŠ Slezská Drakiáda. Pořádala ji ŠD Slezská ve spolupráci se SRPŠ. Příjemné podzimní počasí přilákalo spoustu dětí, které přišly se svými rodiči či prarodiči ukázat své draky v letu. Letos moderoval celou soutěž pan Mlčák, kterému tímto velice děkujeme. V porotě zasedali náhodně vybraní rodiče, kteří bodovali let a vzhled jednotlivých draků - velice děkujeme za pomoc. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: vlastnoručně vyrobený drak a zakoupený drak. Porotci neměli jednoduchý úkol, pro Drakiádu byly vhodné povětrnostní podmínky, tudíž skoro všichni draci nádherně létali. Z obou kategorií jsme získali první tři vítězná místa. Vítězové obdrželi diplom, věcnou cenu a medaili. Po celou dobu Drakiády bylo k dispozici pití.

Děkujeme SRPŠ za spolupráci a za poskytnutí věcných cen. Děkujeme rodičům i dětem za hojnou účast a za pomoc při úklidu po Drakiádě.


Atletický trojboj

Atletický trojboj

Krásné podzimní počasí nám umožnilo připravit pro děti ŠD Slezská sportovní odpoledne -Atletický trojboj. Atletického trojboje se zúčastnila všechna tři oddělení ŠD. Děti se snažily sportovně zdolat své soupeře v běhu na 50 metrů, v hodu do dálky a skoku z místa do dálky. Z Každého oddělení jsme získali první tři místa. Vítězové obdrželi diplom, věcnou cenu a velký potlesk.


Přehled prázdnin ve škol. roce 2017/2018

Podzimní prázdniny: 26. a 27. října 2017

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2017 až 2. ledna 2018

Pololetní prázdniny: 2. února 2018 Jarní prázdniny: 5. až 11. února 2018

Velikonoční prázdniny: 29. až 30. března 2018

Hlavní prázdniny: 2. července až 31. srpna 2018


Otevírání keramické dílny

Otevíráme keramickou dílnu

S příchodem měsíce říjen nastal čas pro otevření keramické dílny. Děti se již nemohly dočkat, až se dveře KERAMIKY konečně otevřou. První skupina keramiky navštěvuje dílnu v pondělky od 13:30 hodin do 15 hodin, druhá skupina keramiky navštěvuje dílnu v úterky od 13:30 hodin do 15:00 hodin, třetí skupina keramiky navštěvuje dílnu ve čtvrtky od 13:30 hodin do 15:hodin. Děti pracují pod vedením vedoucí paní vychovatelky M.Labašové.


Podzimní tvoření

Podzimní tvoření

Vestibul školní družiny zdobí výrobky dětí ŠD. Děti pracovaly s přírodním materiálem, s odpadovým materiálem, tvořily různými pracovními i výtvarnými technikami.


Sbíráme kaštany

Sběr kaštanů a žaludů

Již dlouhé roky se snažíme pomáhat zvířátkům v lese sběrem kaštanů a žaludů. Tato pomoc v zimních měsících usnadní jelenům či další zvěři přečkat zimu. Školáci za pomoci svých rodičů či prarodičů přivážejí v těchto dnech do školy spoustu kaštanů. Děkujeme všem, kteří pomáhají přírodě.


Pomáháme sběrem víček

Pomáháme sběrem víček

Naše škola dlouhodobě podporuje projekt SBÍRÁNÍ VÍČEK. Jde o sběr plastových víček od lahví, kterým pomáháme rodičům získat peníze na léčbu jejich nemocného syna.


Provoz školní družiny v den volna ředitele školy 29.9. 2017

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost školních družin na Ostravské ul. a na Slezské ul., sděluje, že školní družina bude v den volna ředitele školy dne 29.9. 2017 v provozu.

Otevřena bude školní družina na Ostravské ul. pro děti jak z Ostravské, tak ze Slezské ul. Provoz bude zabezpečen od 6.00 hod. do 16.00 hod. Děti mají zajištěn oběd v jídelně na Zelené ul., avšak za nedotovanou cenu 52,- Kč. Činnost s dětmi zajišťují od 6.00 do 12.00 vychovatelka p. Kotásková, od 12.00 do 16.00 pak Bc. Novák.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel