Odělení a vychovatelky

Zástupkyně vedoucí vychovatelky:     Bc. Veronika Svobodová

Vychovatelka:     Supík Markéta

Vychovatelka:     Romana Postuwková