Školní vzdělávací program školní družiny, pracoviště Slezská

V příloze uvádíme školní vzdělávací program školní družiny (pracoviště Slezská), platný od škol. roku 2019.