Odpolední odpočinkové čtení


Paní vychovatelka nám ve 3. oddělení čte po obědě pohádky pro odpočinek. Ale jsou mezi námi už takoví šikovní čtenáři jako je Eliška, která se rozhodla, že přečte po obědě dětem pohádku o Bobovi a Bobkovi.


Kozí farma


Děti 2. a 3. oddělení se ve dnech 29. 9. 2020 a 30. 9. 2020 zúčastnili exkurze na Kozí farmu v Havířově-Dolní Suché. Děti byly seznámeny s chodem takové farmy. Exkurze začala krmením slepic, hus a kačen. Poté se děti dozvěděly něco o včelaření, nakoukly do prázdného včelího úlu. Poslední část exkurze byly kozy. Děti krmily kozla a poté i kozu Elišku, kterou i některé z dětí zkoušely podojit.


Tvoření

 Od září děti tvoří ve školní družině. Naši nejmladší školáci tvořili hrníček s čajem z papíru a vybarvovali zeměkouli. Starší děti se zase věnovaly tvorbě domečku.


Tancem do nového školního roku

 Nový školní rok ve školní družině děti roztančily u tabule. Volné chvilky děti využily a učily se třídit odpad pomocí naučné hry u smart tabule.


Pobyt venku


Krásné podzimní počasí umožnilo dětem trávit odpoledne na hřišti. Děti se věnovaly nejrůznějším sportům a aktivitám.


Na radnici


Ve čtvrtek 27. února jsme s prvním oddělením ŠD navštívili paní starostku G. Hřebáčkovou na městském úřadě. Starobylou budovu jsme si tentokrát mohli prohlédnout nejen zvenku. Paní starostka nás čekala. Ten den byla v roli průvodkyně historicky zajímavou budovou. S dětmi to opravdu uměla! A ty jí na oplátku věnovaly papírové tulipány, které vyrobily.