Zápis do školní družiny

V příloze přinášíme informace o zápisech do školní družiny pro školní rok 2017/2018.


Dar od SRPŠ

Sedačka

Místo starého gauče nahradila měkoučká oranžová sedačka. Darovala nám ji jedna paní a maminky ze SRPŠ nám ji přivezly. Děti z prvního oddělení radostí výskaly a hned si začaly hovět na polštářích. Po celodenním sezení ve školních lavicích uvítaly příjemnou změnu!
 

Děkujeme za naše děti předsedkyni paní M. Ciompové, která celou akci zorganizovala!


Ozvěny Ekofilmu

OZVĚNY EKOFILMU

Albrechtova střední škola v Českém Těšíně pořádá 15. ročník OZVĚN EKOFILMU. Promítání filmů o životním prostředí a kulturním dědictví je určeno pro ZŠ, SŠ. Využili jsme pozvání a s celou školní družinou jsme v pondělí 24. 4. 2017 navštívili konferenční sál zemědělské školy. Programem nás provázela Mgr. A. Hromková, která přizpůsobila přehlídku krátkých animovaných filmů naší věkové kategorii. Pro děti byly připraveny zvídavé otázky a možnost získat drobné odměny. Příjemné prostředí střední školy, zajímavá projekce a milí lidé nám všem zpestřili odpolední program ŠD.


Dramatizace balady

Co se může stát, když neposlechnete rodiče? Dramatizaci balady Vodník z knihy K. J. Erbena nám přišli ve čtvrtek 20. 4. 2017 do družiny předvést žáci ze čtvrté třídy. Balada pojednává o kruté pomstě nadpřirozené síly. Dívka neposlechla svou matku a stihl jí trest. Děti se zaujetím sledovaly vystoupení, vnímaly obsah básně a z ní plynoucí ponaučení. Žákům IV.A třídy děkujeme za zpestření odpoledního programu!


Jarní dílničky

Jarní dílničky

První týden v dubnu jsme pozvali naše rodiče do školní družiny, kde si mohli se svými dětmi vymalovat velikonoční vajíčka a vyrobit košíček. Aprílové počasí neodradilo maminky, tatínky, sourozence a babičky, aby si vyšetřili trochu volného času. Po dva dny se prostředí, kde děti ve škole tráví svůj volný čas, zaplnilo asi šedesáti lidmi. Někteří zavzpomínali, jak vypadala škola před dvaceti lety, kdy ji sami navštěvovali. Děkujeme všem zúčastněným za příjemné odpoledne a těšíme se na příští společná setkání.

Vaše vychovatelky


Noc s Andersenem

Noc s Andersenem 31. března 2017

Už podruhé připravily členky Spolku rodičů a přátel školy Noc s Andersenem pro děti 1. - 4. tříd. Byla tu krásná chvilka, kdy jsme poslouchali, jak dětem čte pohádku herec Těšínského divadla pan Miloslav Čížek. Mezitím se ve vestibulu školy chystala "stezka odvahy". Připravovali ji žáci deváté třídy. Ve velmi hodná a mírná strašidla se proměnili: Michaela Kurková, Michaela Remetová, Karolína Křupalová, Brigita Fajová, Magdalena Bilková, Arlinda Mjekiqi a s nimi i jeden hoch - Jakub Milo. Přestože se děti velmi těšily na odvážné putování školou potmě, musely chvíli počkat, až se více setmělo. Bylo až s podivem, jak byli prvňáčci odvážní. Každý postupně procházel školou sám, od stanoviště s úkoly k jinému stanovišti podle svítivých barevných kroužků navlečených na provazech. Největší poděkování patří všem, kteří tuto zábavnou akci pro děti zorganizovali: tedy maminkám SRPŠ, vychovatelkám ŠD Ostravská a samozřejmě ochotným našim deváťákům. Ti zase tuto štafetu předají dále v příštím roce. Těšíme se na další setkání v Noci s Andersenem!

Mgr. Vlasta Potyszová