Březen 2017

Březen 2017

Pěkné, teplé počasí nás vytáhlo ze třídy na čerstvý vzduch. Pozorovali jsme s dětmi probouzející se přírodu v okolí školy. Na hřišti jsme si zahráli první fotbal. Protože březen je měsícem knihy, v pracovních činnostech jsme si vyrobili záložku a také včelku z barevného papíru. Lukášek nás naučil jednoduchou květinovou výzdobu. Když myslíme na jaro, myslíme na výsadbu semen, pěstování rostlin a květin. Pro letošní jaro jsme si připravily experiment s travním osivem. I ty nejmladší děti mohou zkoumat a pozorovat růst trávy ve třídě. Vyrobili jsme si Travňáčka, který je jednoduchý a perfektní pro vědecký experiment.
Na Noc s Andersenem jsme se také náležitě připravili. Naučili jsme se kreslit komiks a vyzdobili jsme družinu obrázky hrdinů z časopisu Čtyřlístek. A samozřejmě jsme četli a seznámili se s jejími hrdiny. Maminky pro děti připravily skvělé dobroty, všem jim moc děkujeme!

Vychovatelka Taťána Kotásková


Přerušení provozu ve školních družinách

P Ř E R U Š E N Í P R O V O Z U V E Š K O L N Í CH D R U Ž I N Á CH Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost školních družin na Slezské ul. a na Ostravské ul., v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, přerušuje po projednání se zřizovatelem provoz na dobu od 13. 3. do 17. 3. 2017 z důvodu malého zájmu rodičů o umístění jejich dětí do školní družiny ve ŠD Ostravská, ŠD Slezská s tím, že provoz bude obnoven 20. března 2017; Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel, v.r.


Valentýnky

Valentýnky

K Valentýnu se váže celá řada zvyků, které pomalu pronikají i do českého prostředí. Spolu s dětmi jsme si připravili valentýnská přáníčka – vyznání lásky, tzv. Valentýnky. Prvňáci si v soutěži osvojovali soukání bonbonu na niti. Jelikož jim nějaký ten zoubek chybí, moc jim to nešlo, ale legrace byla.