Jarní dílničky

Jarní dílničky

První týden v dubnu jsme pozvali naše rodiče do školní družiny, kde si mohli se svými dětmi vymalovat velikonoční vajíčka a vyrobit košíček. Aprílové počasí neodradilo maminky, tatínky, sourozence a babičky, aby si vyšetřili trochu volného času. Po dva dny se prostředí, kde děti ve škole tráví svůj volný čas, zaplnilo asi šedesáti lidmi. Někteří zavzpomínali, jak vypadala škola před dvaceti lety, kdy ji sami navštěvovali. Děkujeme všem zúčastněným za příjemné odpoledne a těšíme se na příští společná setkání.

Vaše vychovatelky


Noc s Andersenem

Noc s Andersenem 31. března 2017

Už podruhé připravily členky Spolku rodičů a přátel školy Noc s Andersenem pro děti 1. - 4. tříd. Byla tu krásná chvilka, kdy jsme poslouchali, jak dětem čte pohádku herec Těšínského divadla pan Miloslav Čížek. Mezitím se ve vestibulu školy chystala "stezka odvahy". Připravovali ji žáci deváté třídy. Ve velmi hodná a mírná strašidla se proměnili: Michaela Kurková, Michaela Remetová, Karolína Křupalová, Brigita Fajová, Magdalena Bilková, Arlinda Mjekiqi a s nimi i jeden hoch - Jakub Milo. Přestože se děti velmi těšily na odvážné putování školou potmě, musely chvíli počkat, až se více setmělo. Bylo až s podivem, jak byli prvňáčci odvážní. Každý postupně procházel školou sám, od stanoviště s úkoly k jinému stanovišti podle svítivých barevných kroužků navlečených na provazech. Největší poděkování patří všem, kteří tuto zábavnou akci pro děti zorganizovali: tedy maminkám SRPŠ, vychovatelkám ŠD Ostravská a samozřejmě ochotným našim deváťákům. Ti zase tuto štafetu předají dále v příštím roce. Těšíme se na další setkání v Noci s Andersenem!

Mgr. Vlasta Potyszová


Březen 2017

Březen 2017

Pěkné, teplé počasí nás vytáhlo ze třídy na čerstvý vzduch. Pozorovali jsme s dětmi probouzející se přírodu v okolí školy. Na hřišti jsme si zahráli první fotbal. Protože březen je měsícem knihy, v pracovních činnostech jsme si vyrobili záložku a také včelku z barevného papíru. Lukášek nás naučil jednoduchou květinovou výzdobu. Když myslíme na jaro, myslíme na výsadbu semen, pěstování rostlin a květin. Pro letošní jaro jsme si připravily experiment s travním osivem. I ty nejmladší děti mohou zkoumat a pozorovat růst trávy ve třídě. Vyrobili jsme si Travňáčka, který je jednoduchý a perfektní pro vědecký experiment.
Na Noc s Andersenem jsme se také náležitě připravili. Naučili jsme se kreslit komiks a vyzdobili jsme družinu obrázky hrdinů z časopisu Čtyřlístek. A samozřejmě jsme četli a seznámili se s jejími hrdiny. Maminky pro děti připravily skvělé dobroty, všem jim moc děkujeme!

Vychovatelka Taťána Kotásková


Přerušení provozu ve školních družinách

P Ř E R U Š E N Í P R O V O Z U V E Š K O L N Í CH D R U Ž I N Á CH Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost školních družin na Slezské ul. a na Ostravské ul., v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, přerušuje po projednání se zřizovatelem provoz na dobu od 13. 3. do 17. 3. 2017 z důvodu malého zájmu rodičů o umístění jejich dětí do školní družiny ve ŠD Ostravská, ŠD Slezská s tím, že provoz bude obnoven 20. března 2017; Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel, v.r.


Valentýnky

Valentýnky

K Valentýnu se váže celá řada zvyků, které pomalu pronikají i do českého prostředí. Spolu s dětmi jsme si připravili valentýnská přáníčka – vyznání lásky, tzv. Valentýnky. Prvňáci si v soutěži osvojovali soukání bonbonu na niti. Jelikož jim nějaký ten zoubek chybí, moc jim to nešlo, ale legrace byla.