Pečení štrúdlů z listového těsta – 6.oddělění

Děti ze školní družinky si společně pod vedením paní vychovatelky upekly štrúdly.
Zahráli si všichni na kuchtíky a společnými silami oloupali jablíčka, které pak nastrouhali a položili na
vyválené listové těsto. Pomazané štrúdly vajíčkem dali péct. Druhý den byla pro všechny dobrá
svačinka.


Florbal

V pátek 30.9.2021 školní družinu navštívili páni trenéři florbalu s mladými hráči klubu FBC Český Těšín.

V tělocvičně dětem představili, jak se vlastně florbal hraje, na čem se hraje a jaká jsou jeho základní pravidla. Děti si mohly vyzkoušet práci s florbalovou holí, střelbu na branku, pohybový trénink a malý florbalový zápas.

Děkujeme pánům trenérům a jejich svěřencům za čas, který nám věnovali a celému klubu FBC Český Těšín přejeme mnoho sportovních úspěchů.

 


Zakončení školního roku ve školní družině


Ve čtvrtek 23.6.2022 jsme měli v oddělení zakončení celoroční hry. Děti sbíraly dukátky za dobré chování, sebeobsluhu ve školní jídelně, za soutěže a další aktivity. Za dvacet dukátků si vyměnily zlaťáček. Na konci hry- pololetí, si za zlaťáčky žáci nakoupili odměny.


Zábavná fyzika ve školní družině


Všechny děti ze školní družiny dostaly pozvánku do učebny fyziky na ZŠ Ostravská.
Paní učitelka Juchelková seznámila děti s perfektně vybavenou učebnou fyziky. Zde si žáci vyzkoušeli zábavné pokusy.
Děkujeme paní učitelce za odpoledne plné pokusů


Výlet na farmu


S dětmi jsme v pátek 17.6.2022 podnikli návštěvu našeho spolužáka Jeníka. Autobus nás zavezl do Horního Žukova. Jeho rodina vlastní koníky, na kterých se děti mohly do libosti povozit. Děda i babička dohlíželi na jejich bezpečí. Maminka Jendy nachystala dětem piknik se samými dobrotkami. Děti si krásné počasí užily na trampolíně, kluci si zahráli i fotbal. Celá Jeníkové rodince moc děkujeme za úžasně strávené odpoledne!


Fyzika - 1. oddělení


Novou učebnu fyziky na naší škole si děti mohly prohlédnout jedno čtvrteční odpoledne. Milá paní učitelka měla pro ně připraveny pokusy. Největší úžas sklidil pokus s UV lampou.


Turnaj v přeskoku lana

 Ve čtvrtek 9.6.2022 se na školním hřišti ZŠ Slezská uskutečnila celodružinová soutěž v přeskocích přes lano. Soutěžilo se ve dvou kategoriích rozdělených na dívky a chlapce. Z každé kategorie jsme získali tři nejlepší skokany, kteří obdrželi věcnou cenu a sladkou odměnu. Všichni zúčastnění získali sladkou odměnu.


Soutěž Hula hoop

 Ve čtvrtek 2.6.2022 jsme již tradičně pořádaly pro děti školní družiny celodružinovou soutěž Hula hoop. Soutěžilo ve dvou kategoriích rozdělených na dívky a chlapce. Děti trénovaly na tuto soutěž celý školní rok a bylo to opravdu vidět. Děvčata dokonce s barevnými obručemi dokáží točit kolem pasu, skákat, tleskat, klečet, stát na jedné noze, skákat na jedné noze, chodit pozadu a další neuvěřitelné dovednosti s tím, že jim obruč nespadne na zem. Kluci ovšem byli také velice šikovní a zvládli spoustu těchto krkolomných úkonů také. Soutěž byla rozdělena na dívky a chlapce. Z každé kategorie jsme získali tři nejlepší hula hoop sportovce.
Všichni zúčastněni obdrželi sladkou odměnu a vítězové věcnou cenu a sladkou odměnu.