Blíží se Noc s Andersenem

Noc s Andersenem Drazí rodiče a milé děti, blíží se pohádková, kouzelná noc strávená s knížkou. Jednou ročně mají naše děti možnost přespat s kamarády ve školní družině. I letos jsme se opět připojili k celostátní akci s názvem „Noc s Andersenem“, která začíná v pátek 27. března 2015. Kouzlo společného nocování prožijí děti v prostorách naší družiny. Na programu jsou kromě společného čtení připraveny literární hry, Rumcajsova bouchačka a stezka odvahy. Šest nejúspěšnějších dětí získá pěknou knihu komiksů „ To jsou naše dějiny“. Patronem tohoto ročníku je celá rodinka Bradových z knihy komiksů J.Smolíka „Na hradě Bradě“. Potřebné instrukce a přihlášky děti již obdržely. S přípravou noci nám opět pomohlo sdružení rodičů a přátel školy. Nejen že nás zaštítilo, ale díky nim jsme mohli zakoupit knihy a vyrobit pamětní listy. Nezapomeňte včas odevzdat přihlášku, těší se na vás vaše vychovatelky.

Komiks

Komiks patří k jednomu z nejpopulárnějších literárních žánrů současnosti. Má nejčastěji dobrodružné nebo komické rysy. Na nás dospělé čtenáře působí jako návrat ke hře, fantazii, do dětství. I když komiks bývá častěji dílem týmové práce, rozhodly jsme se připravit pro každé dítě předtištěný papír se šesti obrázky/panely/. Vysvětlili jsme si základní rysy a pustili se do práce. Výsledky byly úžasné, šest nejlepších komiksů bylo odměněno malými věcnými cenami.

Kouzelná fólie

V březnu se stala hitem pracovních činností kouzelná folie. Děti si na ni obkreslily motiv dle předlohy, kterou si samy vybraly. Obrázek pak vybarvily pastelkami a ve školní kuchyňce zapekly v elektrické troubě. Vznikl tak malý přívěšek na krk nebo na klíče, který se podobal sklíčku. Děti tato práce nesmírně bavila a výsledky se jim opravdu povedly.

Vyrobili jsme si ruční papír

Březen
Březen je už od ne paměti Měsícem knihy. Kronikářství a beletrie vznikaly díky papíru, který prošel tisíciletým vývojem. Díky němu mohli učenci předávat své vědomosti dalším generacím. My jsme se s dětmi rozhodli vyrobit si svůj vlastní kus papíru. Ze starého recyklovaného papíru jsme připravili kaši. Ta se zředila vodou a takto připravená směs se lila na síta. Po vytvarování se lisováním odstranila přebytečná voda. Vzniklý arch papíru se nechal dosušit na vzduchu. K dozdobení si děti vybíraly mezi ubrouskovou technikou a akrylovými barvami. Výsledná díla na vlastním papíře byla kouzelná.
 


Basketbal

Jedno středeční odpoledne jsme strávili v tělocvičně naší školy. Basketbal jsme společně hráli poprvé. Nadšení pro hru zastínilo i drobné chyby začátečníků a zápas jsme si pořádně užili!
 


Rekreační den

Rekreační den zařazujeme do zájmových činností jednou týdně. Ten den si děti vybírají hry a hračky dle svého zájmu a zálib. Větší děti hrají nejraději zábavnou hru Twister, která zauzluje vaše tělo.
 


Kloboukový karneval

Konečně nastal ten den! Děti se tak těšily, že už při dopoledním vyučování pyšně nasazovaly své klobouky. Atmosféru umocňovala vůně pražené kukuřice, která se z družiny linula po chodbách prvního stupně. My jsme pro ně připravily nejen kukuřici, ale i stůl plný dobrůtek, mnohé od našich maminek. Při karnevalové diskotéce si děti zatancovaly s koštětem, židličkovou polku ve dvojicích, balonkový tanec a zasoutěžily si. Připravily jsme pro ně tombolu – cenu dostal každý. Hlavní soutěž o netradiční pokrývku hlavy jsme rozšířily ze tří na prvních pět odměněných míst (bylo totiž tolik krásných klobouků!). Milí rodiče, děkujeme za dobrůtky a sponzorské dárky, které byly použity do soutěží. Vaše přízeň nás moc těší!

Výzdoba

Plánovaný karneval ovlivnil činnost celého týdne. Nakoupili jsme krepové papíry, lepidla, výkresy, balonky a pustili se do výzdoby oddělení. Nezapomněli jsme ani na netradiční pokrývku hlavy. Fantazii se meze nekladou, a tak si děti mohly vyrobit jakýkoli klobouk. Nejčastěji to byly korunky a krásný špičatý čepec, který v pověstech zdobí bílou paní.