Podzimní prázdniny

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. oznamuje žákům a jejich zákonným zástupcům, že ve dnech 27. až 29. října 2014 se uskuteční podzimní prázdniny. V tyto dny se nebude vyučovat a obě základní školy na Ostravské ul. a Slezské ul. budou mimo provoz.

Mimo provoz budou ve dnech 27. až 29. října 2014 i obě školní družiny.

Mateřské školy budou mimo provoz 28. října, tedy v den státního svátku, 24. a 29. října budou mateřské školy v provozu.


Školní družiny zvou na Drakiádu

I letos připravují obě naše školní družiny Drakiádu. Jste zváni!

POZOR! Kvůli špatnému počasí bylo potřeba změnit termín! Jestli počasí vyjde, uskuteční se Drakiáda v novém termínu, a to 31. října 2014.

Pokud se nevydaří počasí ani 31.10. 2014, bude letošní Drakiáda definitivně zrušena!


Důležité akce v týdnu 8. až 12. září 2014

V týdnu 8. až 12. září 2014 proběhnou v našich ZŠ, MŠ a ŠD tyto důležité akce

Pondělí 8. září:           V.B (ZŠ Slezská)  9.45 hod.   praktický výcvik z dopravní výchovy

Úterý 9. září:               IV.A (ZŠ Ostravská) 8.00 hod.  praktický výcvik z dopravní výchovy

                                    III.A (ZŠ Ostravská) 10.10 hod.  plavecký výcvik

                                    MŠ Ostravská  16.30 hod. "Narozeninové koruny" akce s maminkami

                                    MŠ Hrabinská  15.30 hod. Třídní schůzky

Středa 10. září          III.B (ZŠ Slezská)  7.40 hod.  plavecký výcvik

                                   IV.B (ZŠ Slezská)  8.00 hod. praktický výcvik z dopravní výchovy

                                   II.B (ZŠ Slezská)  10.10 hod.  plavecký výcvik

Čtvrtek 11. září:        II.A  (ZŠ Ostravská)  7.40 hod. plavecký výcvik

Pátek 12. září:          VII.B (ZŠ Slezská)  10.00 hod.  Těšínský krmáš 


Provoz ve školních družinách na Slezské ul. a na Ostravské ul. dne 1. září 2014

Sdělujeme rodičům, jejichž děti byly přijaty pro školní rok 2014/2015 do školní družiny na Slezské ul. a na Ostravské ul., že provoz družiny byl v první den školního vyučování  stanoven 

1. září 2014 od 6.00 do 16.00 hod.

S provozem v oddělení pro děti prvňáčků a s provozem v další vás ještě seznámime v dalších dnech.


Schůzky s rodiči ve školních družinách na Ostravské ul. a na Slezské ul.

Ředitel ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, která provozuje činnost školní družiny na Ostravské ul. oznamuje, že úvodní schůzky s rodiči se uskuteční ve školní družině na Ostravské ul.

v úterý 9. září 2014. 
Hodinu začátku ještě upřesníme.

Schůzka rodičů žáků 1. tříd přijatých do školní družiny Slezská se koná

ve čtvrtek 4.9.2014
po ukončení třídních schůzek ve třídách, pravděpodobně od 17,00 hod.


Školní družiny pro škol. rok 2014/2015 již naplněny

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. oznamuje, že přijímací řízení do školních družin na Ostravské ul. a na Slezské ul. je pro škol. rok 2014/2015 ukončeno. Obě školní dužiny jsou již naplněny a jejich kapicitu už není možné rozšířit. Případná místa, dojde-li v průběhu letních prázdnin k jejich uvolnění, budou zájemcům nabídnuta na přelomu srpna a září.

      Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Provoz ve školních družinách v poslední den školního roku 27.6. 2014

Upozorňujeme rodiče a zákonné zástupce dětí, které docházejí do obou našich školních družin, že jejich provoz v poslední den školního roku dne 27. června 2014 bude omezen na dobu od 6,00 hod. do 12,00 hod.

 


Švihadlová princezna, švihadlový král

Dne 11.6.2014 se děti zúčastnily sportovní soutěže „ Švihadlová princezna a Švihadlový král“. Poněvadž nastala velká vedra, děti své sportovní výkony předváděly ve školní tělocvičně. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - chlapci a dívky. Vítězové z každé kategorie obdrželi diplom a věcnou cenu. Všichni zúčastnění této akce dostali sladkou odměnu. Po úžasných výkonech čekala na děti osvěžující venkovní sprcha, kde se děti mohly zchladit.