Školní družiny malovaly na asfalt

Malování na asfalt

Letošní akce „Malování na asfalt“ připravená pro děti ŠD Slezská a ŠD Ostravská ve spolupráci se SRPDŠ se velice povedla.
Děti malovaly na téma zvířátka, soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle věkové stupnice: 1. třída, 2. třída, 3.  třída a  4.+ 5. třída dohromady.
Z dětí se najednou stali malíři, kteří proměnili svými obrázky školní asfaltové hřiště v úžasnou galerii obrázků.
Pozvali jsme si nezaujatou porotu, která měla nelehký úkol, vybrat z každé kategorie tři nejkrásnější obrázky.
Během této napínavé chvíle si děti mohly vyzkoušet sportovní disciplíny: skákání v pytlích, chůze na chůdách, hod na cíl „Mamlas“, hod na cíl kroužkem, hoola hop, skákání přes gumu a švihadlo, fotbal a jiné sportovní vyžití.
Vítězové byli odměněni věcnou cenou, diplomem, medaili a sladkou odměnou.
 


Z plánu práce ZŠaMŠ Hrabina na týden 26. až 30. května 2014

Z plánu práce Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina na týden 26. až 30 května vyjímáme tyto hlavní skce:

Pondělí 26.5.:

ZŠ Ostravská:  škola v přírodě IV.C, V.A (do 6.6.)
                           školní výlet VI.A

ZŠ Slezská:      exkurze IV.B v rámci Projektu NatTech

MŠ Hrabinská: plavecký výcvik
                           16.00, Den maminek, I. a II. třída

Úterý 27.5.:

ZŠ Slezská:      exkurze IV.A v rámci Projektu NatTech do Ostravy
                           školní výlet I.B, I.C
 

ZŠ Ostravská: exkurze III.B v rámci Projektu NatTech do Landeku

MŠ Ostravská: 9.15, výchovný koncert

MŠ Hrabinská: sportovní dopoledne s DDM, III.tř.
                           10.30, výchovný koncert

Středa 28.5.:

ZŠ Ostravská:    exkurze VI.A, VII.A  v rámci Projektu NatTech do Ostravy
                             beseda se spisovatelkou Rožnovskou, II.A, III.B

ZŠ Slezská:       školní výlety: III.C, IV.A, VI.B, VIII.B

obě ZŠ:               Atletický trojboj (Pohár starosty), 1. st. ZŠ

MŠ Ostravská:   Plavecký výcvik, 1. tř.

Čtvrtek 29.5.:

ZŠ Slezská:        exkurze VII.B v rámci projektu NatTech do Ostravy

obě ZŠ:               Den pro sociální služby ČT, VI.B, VII.A

Pátek 30.5.:

ZŠ Ostravská:   workshop VIII.A v rámci projektu NatTech ve SŠ Albrechtova

ZŠ Slezská:       školní výlety II.B, V.B


Zásady pro přijímání dětí do školní družiny pro školní rok 2014/2015

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. oznamuje, že pro školní rok 2014/2015 byly pro přijímání dětí do školní družiny na Ostravské ul. a do školní družiny na Slezské ul. přijaty tyto zásady:

Zápis žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2014/2015:

Zápis proběhne ve třech kolech

1. kolo - 19. až 31. května 2014; je určeno pro znovupřihlášení dětí, které navštěvovaly školní družinu v letošním školním roce;

2. kolo - 10. až 30. června 2014; je určeno pro přihlášení budoucích prvňáčků základní školy;

3. kolo - 25. až 29. srpna 2014; doplňující zápis na zbývající volná místa;

POZOR!  V případě příliš velkého zájmu rozhoduje o přijetí věk dítěte, např. prvňáček má přednost před dítětem ze čtvrté třídy apod. V případě, že by vznikl přetlak i uvnitř věkové skupiny, o přijetí rozhodne zaměstnanost rodič.

Další pokyny:

Zápisové lístky pro děti ve školní družině zapsané v letošním školním roce budou poslány rodičům po dětech v průběhu května.

Rodičům budoucích žáků 1. tříd budou zápisové lístky předány na červnové třídní schůzce.

Zápisové lístky pro nové zájemce je možné si vyzvedávat již nyní v kancelářích ŠD v obou školách u vedoucích vychovatelek.

                           15.6. 2014    Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Přijďte podpořit národní rekord

Vážení rodiče, chlapci a děvčata!

V pátek 30. května 2014 v době mezi 15.00 až 16.00 hod. jsou na náměstí ČSA v Českém Těšíně vítáni všichni ti, kteří chtěji podpořit zápis Českého Těšína do knihy rekordů. Na rekordu se bude podílet každý, kdo v tuto dobu dorazí na náměstí s jakýmkoli šlapacím kolem! V případě účasti menších dětí doporučujeme jejich účast s rodiči.

Má-li být pokus o rekord úspěšný, musí vás jich přijít alespoň 578!


Z plánu práce ZŠaMŠ Hrabina na týden 12. až 18. května 2014

Z plánu práce Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina na týden 12. až 18. května vyjímáme tyto hlavní skce:

Pondělí 12.5.:

ZŠ Slezská:   exkurze I.C, IV.A, IV.B v rámci Projektu NatTech

MŠ Hrabinská:  15.30, Den maminek, tvořivá schůzka, II. třída

Úterý 13.5.:

ZŠ Slezská:   exkurze I.B v rámci Projektu NatTech do Ostravy
                        16.00,  Besídka ke Dni matek, I.B

ZŠ Ostravská:  exkurze III.A v rámci Projektu NatTech do Ostravy

Středa 14.5.:

ZŠ Ostravská:  exkurze V.A v rámci Projektu NatTech do Ostravy
                           divadelní  představení Ferda Mravenec, I.A, II.A, III.A, III.B, IV.C

ŠD Slezská:     13.30, Malování na asfalt, akce ve spolupráci se SRPDŠ

MŠ Hrabinská: 15.30, Besídka pro maminky, III. tř.

Čtvrtek 15.5.:

MŠ Hrabinská:  15.30, Besídka pro maminky, I. tř.

Pátek 16.5.:

ZŠ Hrabina:   akce dopravní výchovy "Na vlastní kůži", VIII.A, VIII.B

ZŠ Ostravská:  účast dvou žákyň na převzetí ocenění za umístění v celostátní výtvarné soutěži v Praze
                           exkurze IX.A v rámci Projektu NatTech do Ostravy

MŠ Hrabinská: divadlo v MŠ Lakomá Barča


Proběhla Noc s Andersenem

Nocování ve školní družině
V pátek 4.4. 2014 se sešlo 20 dětí ve školní družině, aby zde prožily „Noc s Hansem Christianem Andersenem“. Pro děti byl připraven bohatý program, na kterém se spolu s vychovatelkami ŠD podílelo pět děvčat deváté třídy a osm děvčat a chlapců osmé třídy a také paní učitelka Činčalová. Začalo se složením slibu a četbou pohádky „Mořská panna“. Následovaly soutěže, které byly spojeny s knihami. Po absolvování všech soutěží se vydaly na stezku odvahy, kdy děti chodily ve dvojicích podle šipek a musely překonávat různé nástrahy a také překonat svůj strach. Po večeři se opět vrátily ke knihám a přečetly si „Komisaře Vrťapku“. Následovala večerní hygiena, stlaní spacáků a zhlédnutí pohádky „Císařovy nové šaty“. Ráno děti společně chystaly snídani, uklízely a také dostaly pamětní průkaz jako upomínku na strávenou noc v ŠD.
Touto cestou bych chtěla za vychovatelky poděkovat všem, kdo se podíleli na programu a také maminkám, babičkám a všem těm, kteří připravili dětem občerstvení.
          Michaela Krupová, vedoucí ŠD


Noc s Andersenem

NOC S HANSEM CHRISTIANEM ANDERSENEM

NOCOVÁNÍ V ŠKOLNÍ DRUŽINĚ


Naše školní družina se rozhodla připojit k celostátní akci s názvem „Noc s Andersenem“. Tato akce je pořádána SRPŠ Hrabina ve spolupráci se školní družinou.
Během této akce dětí stráví noc v ŠD, kde bude připraven bohatý program, věnovaný knihám, jejich autorům, především Hansi Christiánovi Andersenovi, a také komisaři Vrťapkovi.

Akce proběhne v pátek 4.4.2014 od 18,00 hod. do soboty 5.4.2014 9,00 hod.
Srdečně zveme všechny děti.
 


Dočasná změna ve školní družině na Ostravské ul.

Ředitelství ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina sděluje, že od 3.3. 2014 ve školní družině Ostravská zastupuje za dlouhodobě nemocnou p. Kotáskovou p. Andrea Baričíková.