Drakiáda

Tradiční Drakiáda ve spolupráci se SRPDŠ se uskutečnila pro všechny děti ZŠ a MŠ Hrabina v pátek 31.10.2014 na školním hřišti ZŠ Slezská. Kvůli nepříznivému počasí byla Drakiáda uskutečněna až na třetí termín a tentokrát nám vyšlo krásné podzimní počasí. Vítr sice foukal jen mírně, ale i přesto se všichni draci vznesli do oblak. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: vlastnoručně vyrobený drak a zakoupený drak. Náhodně vybraná porota vybrala tři vítěze z každé kategorie, kteří získali věcnou cenu, medaili a diplom. Mezi vzlety měly děti možnost si zasoutěžit ve vybraných sportovních disciplínách, které byly připravené na asfaltovém hřišti. Děkujeme za spolupráci SRPDŠ a rodičům, kteří se akce zúčastnili.
 


Bramboriáda

Bramboriáda se uskutečnila ve středu 22.10.2014 v tělocvičně ZŠ Ostravská. Akce byla pořádána pro děti obou školních družin: ŠD Ostravská a ŠD Slezská. Děti zdolávaly pět netradičních disciplín, které si velice užívaly:hod bramborou na cíl, škrábání bramborů, hod barmborou do plechovek, kutálení brambory na čáru a hod kroužkem na sloní chobot. Po zdolání všech disciplín měly děti možnost sportovního vyžití: skok přes lano, skok přes švihadlo, hoola hop, chození na chůdech. Děti byly rozděleny podle věkových kategorií. Vítězové obdrželi diplom a věcnou cenu. Cenu útěchy v podobě sladké odměny o bdrželi všichni soutěžící. Jak se dětem dařilo, můžete nyní shlédnout na fotografiích. Akce se všem velice líbila. Děkujeme za příjemně prožité odpoledne.

Poděkování, a nejen to!

O akcích školní družiny více v příloze


Nejnovější akce školní družiny Ostravská

O nejnovějších akcích konaných ve školní družině na Ostravské ulici se můžete dočíst v textu umístěném v příloze.


Podzimní prázdniny

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. oznamuje žákům a jejich zákonným zástupcům, že ve dnech 27. až 29. října 2014 se uskuteční podzimní prázdniny. V tyto dny se nebude vyučovat a obě základní školy na Ostravské ul. a Slezské ul. budou mimo provoz.

Mimo provoz budou ve dnech 27. až 29. října 2014 i obě školní družiny.

Mateřské školy budou mimo provoz 28. října, tedy v den státního svátku, 24. a 29. října budou mateřské školy v provozu.


Školní družiny zvou na Drakiádu

I letos připravují obě naše školní družiny Drakiádu. Jste zváni!

POZOR! Kvůli špatnému počasí bylo potřeba změnit termín! Jestli počasí vyjde, uskuteční se Drakiáda v novém termínu, a to 31. října 2014.

Pokud se nevydaří počasí ani 31.10. 2014, bude letošní Drakiáda definitivně zrušena!


Důležité akce v týdnu 8. až 12. září 2014

V týdnu 8. až 12. září 2014 proběhnou v našich ZŠ, MŠ a ŠD tyto důležité akce

Pondělí 8. září:           V.B (ZŠ Slezská)  9.45 hod.   praktický výcvik z dopravní výchovy

Úterý 9. září:               IV.A (ZŠ Ostravská) 8.00 hod.  praktický výcvik z dopravní výchovy

                                    III.A (ZŠ Ostravská) 10.10 hod.  plavecký výcvik

                                    MŠ Ostravská  16.30 hod. "Narozeninové koruny" akce s maminkami

                                    MŠ Hrabinská  15.30 hod. Třídní schůzky

Středa 10. září          III.B (ZŠ Slezská)  7.40 hod.  plavecký výcvik

                                   IV.B (ZŠ Slezská)  8.00 hod. praktický výcvik z dopravní výchovy

                                   II.B (ZŠ Slezská)  10.10 hod.  plavecký výcvik

Čtvrtek 11. září:        II.A  (ZŠ Ostravská)  7.40 hod. plavecký výcvik

Pátek 12. září:          VII.B (ZŠ Slezská)  10.00 hod.  Těšínský krmáš