Přijďte podpořit národní rekord

Vážení rodiče, chlapci a děvčata!

V pátek 30. května 2014 v době mezi 15.00 až 16.00 hod. jsou na náměstí ČSA v Českém Těšíně vítáni všichni ti, kteří chtěji podpořit zápis Českého Těšína do knihy rekordů. Na rekordu se bude podílet každý, kdo v tuto dobu dorazí na náměstí s jakýmkoli šlapacím kolem! V případě účasti menších dětí doporučujeme jejich účast s rodiči.

Má-li být pokus o rekord úspěšný, musí vás jich přijít alespoň 578!


Z plánu práce ZŠaMŠ Hrabina na týden 12. až 18. května 2014

Z plánu práce Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina na týden 12. až 18. května vyjímáme tyto hlavní skce:

Pondělí 12.5.:

ZŠ Slezská:   exkurze I.C, IV.A, IV.B v rámci Projektu NatTech

MŠ Hrabinská:  15.30, Den maminek, tvořivá schůzka, II. třída

Úterý 13.5.:

ZŠ Slezská:   exkurze I.B v rámci Projektu NatTech do Ostravy
                        16.00,  Besídka ke Dni matek, I.B

ZŠ Ostravská:  exkurze III.A v rámci Projektu NatTech do Ostravy

Středa 14.5.:

ZŠ Ostravská:  exkurze V.A v rámci Projektu NatTech do Ostravy
                           divadelní  představení Ferda Mravenec, I.A, II.A, III.A, III.B, IV.C

ŠD Slezská:     13.30, Malování na asfalt, akce ve spolupráci se SRPDŠ

MŠ Hrabinská: 15.30, Besídka pro maminky, III. tř.

Čtvrtek 15.5.:

MŠ Hrabinská:  15.30, Besídka pro maminky, I. tř.

Pátek 16.5.:

ZŠ Hrabina:   akce dopravní výchovy "Na vlastní kůži", VIII.A, VIII.B

ZŠ Ostravská:  účast dvou žákyň na převzetí ocenění za umístění v celostátní výtvarné soutěži v Praze
                           exkurze IX.A v rámci Projektu NatTech do Ostravy

MŠ Hrabinská: divadlo v MŠ Lakomá Barča


Proběhla Noc s Andersenem

Nocování ve školní družině
V pátek 4.4. 2014 se sešlo 20 dětí ve školní družině, aby zde prožily „Noc s Hansem Christianem Andersenem“. Pro děti byl připraven bohatý program, na kterém se spolu s vychovatelkami ŠD podílelo pět děvčat deváté třídy a osm děvčat a chlapců osmé třídy a také paní učitelka Činčalová. Začalo se složením slibu a četbou pohádky „Mořská panna“. Následovaly soutěže, které byly spojeny s knihami. Po absolvování všech soutěží se vydaly na stezku odvahy, kdy děti chodily ve dvojicích podle šipek a musely překonávat různé nástrahy a také překonat svůj strach. Po večeři se opět vrátily ke knihám a přečetly si „Komisaře Vrťapku“. Následovala večerní hygiena, stlaní spacáků a zhlédnutí pohádky „Císařovy nové šaty“. Ráno děti společně chystaly snídani, uklízely a také dostaly pamětní průkaz jako upomínku na strávenou noc v ŠD.
Touto cestou bych chtěla za vychovatelky poděkovat všem, kdo se podíleli na programu a také maminkám, babičkám a všem těm, kteří připravili dětem občerstvení.
          Michaela Krupová, vedoucí ŠD


Noc s Andersenem

NOC S HANSEM CHRISTIANEM ANDERSENEM

NOCOVÁNÍ V ŠKOLNÍ DRUŽINĚ


Naše školní družina se rozhodla připojit k celostátní akci s názvem „Noc s Andersenem“. Tato akce je pořádána SRPŠ Hrabina ve spolupráci se školní družinou.
Během této akce dětí stráví noc v ŠD, kde bude připraven bohatý program, věnovaný knihám, jejich autorům, především Hansi Christiánovi Andersenovi, a také komisaři Vrťapkovi.

Akce proběhne v pátek 4.4.2014 od 18,00 hod. do soboty 5.4.2014 9,00 hod.
Srdečně zveme všechny děti.
 


Dočasná změna ve školní družině na Ostravské ul.

Ředitelství ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina sděluje, že od 3.3. 2014 ve školní družině Ostravská zastupuje za dlouhodobě nemocnou p. Kotáskovou p. Andrea Baričíková.


Stanovení úplaty v mateřské škole a ve školní družině pro školní rok 2013/2014

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o.  stanovil výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a školních družinách, jejichž činnost ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o. vykonává.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v příloze.


Malování na asfalt

Již tradičně jsme pro děti připravili družinovou akci „Malování na asfalt " , tentokrát ve spolupráci s ŠD Ostravská. Tématem byla pohádka.
Děti soutěžily ve čtyřech kategoriích podle věkové stupnice: 1. třída, 2. třída, 3.třída a 3.+4.třída dohromady.
Malíři ani chvíli neváhali a asfaltové hřiště se hemžilo barevnými obrázky. Pro každé dítě bylo připravené jedno políčko, které proměnili v umělecké dílo.
Do poroty byly pozvány paní učitelky. Než porotkyně vyhodnotily vítěze, děti ve volné chvilce soutěžily v připravených sportovních disciplínách : skákání v pytlích, chůze na chůdách, fotbal, hoola hop, …
Každý vítěz z dané kategorie byl odměněn diplomem a věcnou cenou. A protože se nám blížil Den dětí, tak každé z dětí dostalo lízátko.
 


Přijímací řízení do školních družin na Ostravské ul. a na Slezské ul.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, která vykonává činnost školních družin na Ostravské ul. a na Slezské ul., vyhlašuje zápis do školních družin na školní rok 2013/2014 takto:

Zápis proběhne ve třech kolech:

1. kolo zápisu do obou školních družin se uskuteční do 31. května a je určeno pro děti, které navštěvovaly školní družinu v letošním školním roce.

2. kolo zápisu do obou školních družin proběhne do 20. června a je určeno pro budoucí žáky prvních tříd. Rodiče budoucích prvňáčků budou moct zápisové lístky a přihlášky odevzdat vedoucím školních družin na rodičovské schůzce, která se pro rodiče budoucích prvňáčků uskuteční 11. června 2013.

3. kolo, doplňovací, se uskuteční na volná místa v termínu 31. srpna 2013, kdy budou přijati do školní družiny děti, které budou mít k tomuto datu podanou přihlášku.

Základní kritériem (bližší kritéria budou ještě zveřejněna) je věk dětí. Přednost mají budoucí prvňáčci, dále pak dětí druhých, třetích tříd atd. Pomocným kritériem je zaměstnanost rodičů přihlášených dětí!

Zápisové lístky jsou k vyzvednutí v kancelářích školních družin u jejich vedoucích. Je třeba si je vyzvednout osobně!