Stanovení úplaty v mateřské škole a ve školní družině pro školní rok 2013/2014

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o.  stanovil výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a školních družinách, jejichž činnost ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o. vykonává.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v příloze.


Malování na asfalt

Již tradičně jsme pro děti připravili družinovou akci „Malování na asfalt " , tentokrát ve spolupráci s ŠD Ostravská. Tématem byla pohádka.
Děti soutěžily ve čtyřech kategoriích podle věkové stupnice: 1. třída, 2. třída, 3.třída a 3.+4.třída dohromady.
Malíři ani chvíli neváhali a asfaltové hřiště se hemžilo barevnými obrázky. Pro každé dítě bylo připravené jedno políčko, které proměnili v umělecké dílo.
Do poroty byly pozvány paní učitelky. Než porotkyně vyhodnotily vítěze, děti ve volné chvilce soutěžily v připravených sportovních disciplínách : skákání v pytlích, chůze na chůdách, fotbal, hoola hop, …
Každý vítěz z dané kategorie byl odměněn diplomem a věcnou cenou. A protože se nám blížil Den dětí, tak každé z dětí dostalo lízátko.
 


Přijímací řízení do školních družin na Ostravské ul. a na Slezské ul.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, která vykonává činnost školních družin na Ostravské ul. a na Slezské ul., vyhlašuje zápis do školních družin na školní rok 2013/2014 takto:

Zápis proběhne ve třech kolech:

1. kolo zápisu do obou školních družin se uskuteční do 31. května a je určeno pro děti, které navštěvovaly školní družinu v letošním školním roce.

2. kolo zápisu do obou školních družin proběhne do 20. června a je určeno pro budoucí žáky prvních tříd. Rodiče budoucích prvňáčků budou moct zápisové lístky a přihlášky odevzdat vedoucím školních družin na rodičovské schůzce, která se pro rodiče budoucích prvňáčků uskuteční 11. června 2013.

3. kolo, doplňovací, se uskuteční na volná místa v termínu 31. srpna 2013, kdy budou přijati do školní družiny děti, které budou mít k tomuto datu podanou přihlášku.

Základní kritériem (bližší kritéria budou ještě zveřejněna) je věk dětí. Přednost mají budoucí prvňáčci, dále pak dětí druhých, třetích tříd atd. Pomocným kritériem je zaměstnanost rodičů přihlášených dětí!

Zápisové lístky jsou k vyzvednutí v kancelářích školních družin u jejich vedoucích. Je třeba si je vyzvednout osobně!


Prázdninový provoz mateřských škol a školních družin

Přinášíme přehled provozu mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul., Ostravské ul. v době hlavních prázdnin 2013.

Současně informujeme o tom, že obě školní družiny - na Ostravské ul. i na Slezské ul. - budou v době hlavních prázdnin mimo provoz.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Změna vedoucí školní družiny na Ostravské ul.

V souvislosti s jejím odchodem do důchodu odvolal ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost školní družiny, k 31. prosinci 2012 z funkce vedoucí školní družiny na Ostravské ul. paní Janu Choborovou.
Za odvedenou práci ředitel školy p. Choborové děkuje.
 

Současně ředitel školy jmenoval k 3. lednu 2013 novou vedoucí školní družiny Bc. Michaelu Krupovou.
Paní Krupové přeje ředitel školy v její nové práci hodně úspěchů!
 


Výběrové pohovory na pracovní místo vedoucí školní družiny

K 1. lednu 2013 dojde v Základní škole a mateřské škole Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace k uvolnění místa vedoucí vychovatelky školní družiny na Ostravské ul. Výběrové pohovory s případnými zájemci (zájemkyněmi) proběhnou v posledním týdnu listopadu, termín bude zájmcům sdělen.

K výběrovým pohovorům se zájemci (zájemkyně) mohou přihlásit za těchto podmínek:

a) Přihlásit se elektronicky (mailem) na adrese skola@zshrabina.cz v termínu do 23. listopadu 2012

b) Přihláška musí obsahovat:    Jméno, příjmení (případně titul), datum narození, informaci o dosaženém vzdělání a informaci o tom, zda zájemce (zájemkyně) může nastoupit k 1. lednu 2013, nebo k 1. únoru 2013, elektronickou  adresu, na kterou má být zaslána pozvánka k výběrovému pohovoru.

Pozor: Na případné žádosti o místo podané škole před 15. listopadem 2012 nebude brán zřetel!

Požadavky k výběrovému pohovoru:

a) Donést doklady o dosaženém vzdělání a dokládající odbornou způsobilost zájemce.

b) Připravit se na otázky týkající se představy zájemce o způsobu řízení školní družiny.

c) Přiměřená znalost zákonů týkajících se vzdělávání a výchovy dětí a řízení školní družiny.

V Českém Těšíně 15.11. 2012         Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Informace o havárii kotle ve školní jídelně

Vážení rodiče, vážení strávníci!

Ve čtvrtek 8. listopadu 2012 došlo ve školní jídelně na Zelené ul. k havárii kotle. V současné době zajišťujeme opravu nebo výměnu. Z důvodu havárie jsme však nucení v pátek 9.11. a prevděpodobně i v pondělí 12.11. a v úterý 13.11. místo plánovaných jídel zajistit náhradní stravovaní.  Všem strávníkům se omlouváme. Děkujeme za pochopení!

Vážení rodiče, vážení strávníci!

Havárie kotle potrvá až do pátku 16.11. 2012. Z tohoto důvodu nebude zatím možné vybírat si jídla ze dvou nabídek.

Toto sdělení se týká strávníků ZŠ Ostravská, ZŠ Slezská, SZeŠ, církevní školy Frýdecká a Třanovského a dále smluvních strávníků.
Irena Hnyluchová, provozní ŠJ;  Rudolf Fiedler, ředitel školy
 


Výsledky soutěže o budoucí logo školy

Dne 18.10. 2012  proběhla schůzka poroty, která ve složení R. Fiedler (ŘŠ), H. Warcopová (ved. ped.), A. Waszková (ved. MŠ), J. Choborová (ved. ŠD), L. Slováková (ved. ŠŽS) rozhodovala o tom, jak by mělo vypadat budoucí logo Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace. Porotě se nejvíce líbily návrhy paní Kateřiny Sekulové a paní Dagmar Novákové, které se nejvíc přiblížily zadávacím požadavkům. Potěšující byla také účast žáků, především dětí z pracovišti na Slezské ul.  Vítězkou nakonec porota prohlásila p. Kateřinu Sekulovou. Její návrh bude nyní předán odborníkům z oblasti IVT, aby na základě doplňujících připomínek poroty připravili návrh loga v elektronické podobě.

Výsledky:
Absolutní pořadí:

1. Mgr. Kateřina Sekulová

2. Mgr. Dagmar Nováková

3. Mgr. Zuzana Kaczmarczyková

Především žákovské návrhy budou vystaveny ve vestibulu ZŠ Slezské.

Přinášíme vítězný návrh.


Stanovení výše úplaty v mateřských školách a školních družinách pro škol. rok 2012/2013

V příloze zveřejňujeme rozhodnutí ředitele školy o stanovení úplaty v mateřských školách a školních družinách pro školní rok 2012/2013.