Výběrové pohovory na pracovní místo vedoucí školní družiny

K 1. lednu 2013 dojde v Základní škole a mateřské škole Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace k uvolnění místa vedoucí vychovatelky školní družiny na Ostravské ul. Výběrové pohovory s případnými zájemci (zájemkyněmi) proběhnou v posledním týdnu listopadu, termín bude zájmcům sdělen.

K výběrovým pohovorům se zájemci (zájemkyně) mohou přihlásit za těchto podmínek:

a) Přihlásit se elektronicky (mailem) na adrese skola@zshrabina.cz v termínu do 23. listopadu 2012

b) Přihláška musí obsahovat:    Jméno, příjmení (případně titul), datum narození, informaci o dosaženém vzdělání a informaci o tom, zda zájemce (zájemkyně) může nastoupit k 1. lednu 2013, nebo k 1. únoru 2013, elektronickou  adresu, na kterou má být zaslána pozvánka k výběrovému pohovoru.

Pozor: Na případné žádosti o místo podané škole před 15. listopadem 2012 nebude brán zřetel!

Požadavky k výběrovému pohovoru:

a) Donést doklady o dosaženém vzdělání a dokládající odbornou způsobilost zájemce.

b) Připravit se na otázky týkající se představy zájemce o způsobu řízení školní družiny.

c) Přiměřená znalost zákonů týkajících se vzdělávání a výchovy dětí a řízení školní družiny.

V Českém Těšíně 15.11. 2012         Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Informace o havárii kotle ve školní jídelně

Vážení rodiče, vážení strávníci!

Ve čtvrtek 8. listopadu 2012 došlo ve školní jídelně na Zelené ul. k havárii kotle. V současné době zajišťujeme opravu nebo výměnu. Z důvodu havárie jsme však nucení v pátek 9.11. a prevděpodobně i v pondělí 12.11. a v úterý 13.11. místo plánovaných jídel zajistit náhradní stravovaní.  Všem strávníkům se omlouváme. Děkujeme za pochopení!

Vážení rodiče, vážení strávníci!

Havárie kotle potrvá až do pátku 16.11. 2012. Z tohoto důvodu nebude zatím možné vybírat si jídla ze dvou nabídek.

Toto sdělení se týká strávníků ZŠ Ostravská, ZŠ Slezská, SZeŠ, církevní školy Frýdecká a Třanovského a dále smluvních strávníků.
Irena Hnyluchová, provozní ŠJ;  Rudolf Fiedler, ředitel školy
 


Výsledky soutěže o budoucí logo školy

Dne 18.10. 2012  proběhla schůzka poroty, která ve složení R. Fiedler (ŘŠ), H. Warcopová (ved. ped.), A. Waszková (ved. MŠ), J. Choborová (ved. ŠD), L. Slováková (ved. ŠŽS) rozhodovala o tom, jak by mělo vypadat budoucí logo Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace. Porotě se nejvíce líbily návrhy paní Kateřiny Sekulové a paní Dagmar Novákové, které se nejvíc přiblížily zadávacím požadavkům. Potěšující byla také účast žáků, především dětí z pracovišti na Slezské ul.  Vítězkou nakonec porota prohlásila p. Kateřinu Sekulovou. Její návrh bude nyní předán odborníkům z oblasti IVT, aby na základě doplňujících připomínek poroty připravili návrh loga v elektronické podobě.

Výsledky:
Absolutní pořadí:

1. Mgr. Kateřina Sekulová

2. Mgr. Dagmar Nováková

3. Mgr. Zuzana Kaczmarczyková

Především žákovské návrhy budou vystaveny ve vestibulu ZŠ Slezské.

Přinášíme vítězný návrh.


Stanovení výše úplaty v mateřských školách a školních družinách pro škol. rok 2012/2013

V příloze zveřejňujeme rozhodnutí ředitele školy o stanovení úplaty v mateřských školách a školních družinách pro školní rok 2012/2013.


Pozor na poškozené bankovky

Vážení rodiče,
v platnost vstoupil nový zákon č. 136/2011 o oběhu peněz, který v praxi výrazně zkomplikoval platby poškozenými bankovkami a jejich výměny v bankách, které v současné době nevezmou, ale poškozené bankovky ani nevymění. Z tohoto důvodu si škola nemůže dovolit přebírat při různých platbách prováděných rodiči za své děti poškozené peníze. Upozorňujeme na to i touto cestou, aby nedocházelo ve vzájemných vztazích k nedorozuměním. Ani v jídelnách ani ve školní družině, ale ani při různých dalších platbách pracovníci školy nebudou moci poškozené bankovky převzít. Pokud tedy po dětech nějaké peníze posíláte, zkontrolujte prosím jejich stav.
Děkujeme za pochopení.
V Českém Těšíně 2. listopadu 2011
Rudolf Fiedler, ředitel