Drakiáda 2019/2020

 Akce ve spolupráci se SRPŠ.
Letos se uskutečnila tradiční Drakiáda v pátek 11. 10. 2019 na školním hřišti ZŠ Slezská.
Tato akce je pořádaná pro děti prvního stupně ZŠ Slezská a ZŠ Ostravská.
V pátek bylo počasí jak stvořené pro tuto úžasnou akci, na kterou se děti velice těšily. Dík patří i rodičům, kteří svým ratolestem pomáhali s výběrem nákupu draka nebo dokonce s výrobou draka.
Po 15. hodině se začali scházet rodiče, prarodiče, strýčkové a tety se svými dětmi na páteční akci -Drakiádu. Letos byla účast hojná.
Odborná porota byla vybraná ze tři rodičů. Porota hodnotila vzhled draka, let draka a akrobatické dovednosti letu draka.

Ve čtyři hodiny pan Mlčák – moderátor Drakiády (zástupce SRPŠ) zahájil soutěž.
Soutěžilo se dvou kategoriích: vlastnoručně vyrobený drak a zakoupený drak.
Modré nebe bylo náhle zaplněno nádhernými draky, kteří ve větru prováděli neskutečné akrobatické kousky. Někdy se drakům nechtělo a na pomoc přiběhly maminky nebo tatínci a společnými silami neposlušného draka dostali k cíli. Každoročně si přijdou zasoutěžit i mladší sourozenci našich školou povinných žáků, kteří své dovednosti s ovládáním draka předvádějí před vybranou porotou na jedničku.

Děti, které měly let se svým drakem za sebou, se mohly zúčastnit sportovních disciplín, které si pro ně připravili žáci druhého stupně ZŠ Slezská. Za každé splněné stanoviště byly děti odměněny sladkou odměnou.
Po dvou hodinách jsme získali 3 vítěze z obou kategorií.
Vítězové obdrželi sladkou odměnu, věcnou cenu a diplom.

Děkujeme SRPŠ za poskytnutí financí pro nákup odměn, cen a pitného režimu na Drakiádu ve výši 2000kč.
Děkujeme panu Mlčákovi za moderování akce a paní Mlčákové za obsluhu hudební aparatury.
Děkujeme paní Wróblové za vyrobení plakátu na DRAKIÁDU.
Děkujeme žákům druhého stupně za pomoc při realizaci Drakiády.
Děkujeme všem rodičům, prarodičům, strýčkům a tetám za jejich přítomnost na této akci.

Těšíme na další rok Drakiády 2020.


Ještě je hezky

Páteční hezké počasí nás děti z 1. oddělení, vylákalo ven. Kluci si konečně zahráli fotbal na velkém hřišti. Děvčátka asi naposled vytáhla deky a lebedily si na trávě či tartanu, sbíraly poslední květinky nebo jen tak chodily na chůdách.


Razítka z brambor

Zbylé brambory z akce „Bramboriáda“ děti z 3.oddělení školní družiny využily pro výrobu razítek. Jak se jim práce dařila můžete vidět na fotečkách.


Had

Papírové vystřihovánky jsou výbornou pomůckou na rozvíjení jemné motoriky u dětí. Žáci druhého oddělení měly vybarvit a následně vystřihnout hada z papírové předlohy. Práce se jim dařila!


Hrajeme si a tvoříme

 
Celoroční projekt
Každý měsíc se setkají předškoláci MŠ Ostravská s žáky první třídy ze ŠD. První čtvrtek v říjnu proběhlo tvoření ve školní družině. Děti si odnesly vyrobené dráčky ze špachtlí.


Bramboriáda

 Již tradičně pořádá školní družina -ZŠ Ostravské Bramboriádu pro obě školní družiny.

I letos jsme dostali pozvání na tuto podzimní akci.
Paní vychovatelky z ŠD Ostravská nás přivítaly v tělocvičně jejich školy, kde byly připravené bramborové disciplíny.
Děti se rozdělily do družstev, ve kterých po celou dobu této akce společně všechny disciplíny procházely.
U každého stanoviště stál deváťák, který dětem vysvětlil, co mají s bramborou dělat. Někde je čekal vědomostní kvíz, sportovní dovednosti nebo balanční schopnosti. Na konci Bramboriády nastalo očekávané vyhodnocení. První tři místa – družstva obdržela věcnou cenu, diplom a sladkou odměnu. Všechna zúčastněná družstva získala sladkou odměnu.

Děkujeme ŠD Ostravská za příjemně strávené odpoledne.

Děkujeme deváťákům za pomoc při této akci.

 


Biojarmark

 Na školní zahradu Albrechtovy střední školy je to od nás krátká procházka. Zvířátka jsou oblíbeným tématem všech dětí a když tam potkáme ještě svoji babičku je to prima odpoledne pro nás všechny.


Dýně, ježci a slunečnice


Skládání papíru dle slovní instrukce, kompletování slunečnice. Malování pastelem na barevnou čtvrtku podle skutečné dýně. Skládání origami veverky a povídání o tom co jí jak žije. Vystřižení a slepení malého ježka. To všechno naše děti z prvního a druhého oddělení lehce zvládly.