Existují strašidla?


Celý týden jsme si s dětmi z 1. oddělení četli o různých strašidlech. Malovali jsme obra, hejkala, skřítka nebo čerta. A závěr? Pravděpodobnost výskytu strašidel je různá. Mladší děti si vyrobily strašidýlko z papíru. Starší různé kostlivce a pavučinu s pavouky. Děvčátka jednu opravdovou kostru oblékla do kostýmu. Některá zase vydlabala dýni.


Knihovna

Děti z 2. oddělení ŠD navštívili ve čtvrtek knihovnu na ul. Ostravská. S paní knihovnicí pracovaly na rozboru pohádky „O žízni“.


Dětská jóga

Jógu mohou cvičit i děti. Nenásilnou a hravou formou učí děti kooperaci s ostatními a zlepšuje dechovou kapacitu. Tento týden jsme se v 1. oddělení naučili několik cviků, které jsme ztvárnili v pracovních činnostech z papírových figur.


Krmítko

Žáci třetího oddělení školní družiny připravili tento týden pro ptáčky krmítka. K výrobě použily recyklovaný materiál – obaly od mléka. Děti je následně obarvily akrylovými barvami, naplnily semínky a připravily k zavěšení. Druhý den si zpříjemnily procházku, na které krmítka v okolí naší školy zavěsily.


Lev


Na procházce v okolí školy děti z druhého oddělení ŠD nasbíraly padané listí. V pracovních činnostech z nich pak modelovaly hřívu lva a následně obrázek dobarvily pastelkami.


Obličeje z vaječných obalů

Zopakovali jsme si části hlavy a části obličeje. Děti v pracovních listech doplňovaly chybějící párové části. Následně jsme z vaječných obalů vyrobili obličeje, které zdobí vestibul ZŠ Ostravská. Práce s vaječným obalem se dětem dařila a materiál jim byl příjemný.


Drakiáda 2019/2020

 Akce ve spolupráci se SRPŠ.
Letos se uskutečnila tradiční Drakiáda v pátek 11. 10. 2019 na školním hřišti ZŠ Slezská.
Tato akce je pořádaná pro děti prvního stupně ZŠ Slezská a ZŠ Ostravská.
V pátek bylo počasí jak stvořené pro tuto úžasnou akci, na kterou se děti velice těšily. Dík patří i rodičům, kteří svým ratolestem pomáhali s výběrem nákupu draka nebo dokonce s výrobou draka.
Po 15. hodině se začali scházet rodiče, prarodiče, strýčkové a tety se svými dětmi na páteční akci -Drakiádu. Letos byla účast hojná.
Odborná porota byla vybraná ze tři rodičů. Porota hodnotila vzhled draka, let draka a akrobatické dovednosti letu draka.

Ve čtyři hodiny pan Mlčák – moderátor Drakiády (zástupce SRPŠ) zahájil soutěž.
Soutěžilo se dvou kategoriích: vlastnoručně vyrobený drak a zakoupený drak.
Modré nebe bylo náhle zaplněno nádhernými draky, kteří ve větru prováděli neskutečné akrobatické kousky. Někdy se drakům nechtělo a na pomoc přiběhly maminky nebo tatínci a společnými silami neposlušného draka dostali k cíli. Každoročně si přijdou zasoutěžit i mladší sourozenci našich školou povinných žáků, kteří své dovednosti s ovládáním draka předvádějí před vybranou porotou na jedničku.

Děti, které měly let se svým drakem za sebou, se mohly zúčastnit sportovních disciplín, které si pro ně připravili žáci druhého stupně ZŠ Slezská. Za každé splněné stanoviště byly děti odměněny sladkou odměnou.
Po dvou hodinách jsme získali 3 vítěze z obou kategorií.
Vítězové obdrželi sladkou odměnu, věcnou cenu a diplom.

Děkujeme SRPŠ za poskytnutí financí pro nákup odměn, cen a pitného režimu na Drakiádu ve výši 2000kč.
Děkujeme panu Mlčákovi za moderování akce a paní Mlčákové za obsluhu hudební aparatury.
Děkujeme paní Wróblové za vyrobení plakátu na DRAKIÁDU.
Děkujeme žákům druhého stupně za pomoc při realizaci Drakiády.
Děkujeme všem rodičům, prarodičům, strýčkům a tetám za jejich přítomnost na této akci.

Těšíme na další rok Drakiády 2020.


Ještě je hezky

Páteční hezké počasí nás děti z 1. oddělení, vylákalo ven. Kluci si konečně zahráli fotbal na velkém hřišti. Děvčátka asi naposled vytáhla deky a lebedily si na trávě či tartanu, sbíraly poslední květinky nebo jen tak chodily na chůdách.


Razítka z brambor

Zbylé brambory z akce „Bramboriáda“ děti z 3.oddělení školní družiny využily pro výrobu razítek. Jak se jim práce dařila můžete vidět na fotečkách.