Víčkování

Hry s plastovými víčky patří k našim oblíbeným aktivitám. Děti pracovaly ve skupinách a úkolem bylo společně postavit nějaké zvířátko z minimálně 100ks víček. Samozřejmě ti nejlepší dostali malou odměnu. Podívejte se, jak se jim práce dařila.


Klub ICT

Od pololetí letošního školního roku mají možnost žáci navštěvovat v rámci školní družiny kroužek počítačové gramotnosti. Probíhá každý čtvrtek a je určen pro žáky druhých tříd ZŠ. V prvních hodinách si osvojovali ovládání periferního zařízení. Děti následně dostanou k dispozici tablety, kde se seznámí s různými aplikacemi.

 


Tulipány pro maminku

Skládané tulipánky z barevného papíru, osobně napsané přání si děti tento týden mohly vyrobit k blížícímu se svátku matek. Milé maminky i my vychovatelé Vám přejeme hodně lásky, zdraví a radosti z Vašich dětí. Děkujeme Vám všem za Vaši přízeň!


Interaktivní tabule

Od března mají družinové děti ve třetím oddělení zabudovanou interaktivní tabuli. Mohou na ni procvičovat program 3D malování a jiné aplikace. Třídu využívají také vyučující na 1. stupni se svými žáky při výuce.


Jarní dílničky

Velikonoční dílničky pro děti a jejich rodiče probíhaly poslední tři dny před jarními svátky. Rodiče si mohli vyzkoušet zdobení vyfouklých vajec - kraslic - různou technikou. Lihový fix jistě každý zná od dětství. Nyní jsme ho směle využili ke zdobení vajec. Nezapomněli jsme ani na tradiční voskovou techniku. Děkujeme všem zúčastněným za přízeň!


Netradiční materiál - cement

Letos jsme z netradičních materiálů vybrali pro děti cement. Je to stavební prvek, takže bylo o čem si povídat. Děti mohly vyzkoušet některé pracovní pomůcky a samozřejmě dělat binec. Misky, které vyrobily následně natřely a osázely semínky. Dobrá práce!


PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY V DOBĚ VELIKONOČNÍCH PRÁZDNIN 18.4.2019 .

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost školních družin na Ostravské a na Slezské ul.,

sděluje,

že v době velikonočních prázdnin 18.4.2019 budou obě školní družiny mimo provoz.


Mgr. Bc. Richard Zajac                                                                                     Bc. Michaela Krupová
ředitel                                                                                                        vedoucí ŠD


Noc s Andersenem 2019


Každý rok se děti těší na pohádkovou noc ve školní družině. Letos se s batůžky, karimatkami, baterkami, různými plyšáky a plni očekávání sešli hoši a dívky v pátek 29. března. Byl to večer plný zábavy.

Začal společnými čtenými pohádkami na dobrou noc Hany Doskočilové a pokračoval plněním úkolů v odděleních. Největší očekávání bylo spojeno se stezkou odvahy, kterou mladším dětem opět připravili spolužáci z IX. A. Těší se všichni, i ti čtvrťáci, kteří stezku zažili již třikrát. Je opět nová s novými maskami strašidel. Nenajde se ani jeden, kdo by „odvážnou cestu“ šatnami nechtěl podstoupit. Celý zbytek večera si o svých zážitcích povídají.

Nemalou práci s přípravou celé akce mají vychovatelé školní družiny, maminky ze SRPŠ a přispívají vždy i obětaví členové rodin, kteří dětem napečou buchty nebo zákusky a jiné dobroty pro společné hodování. Těm všem patří velké poděkování za obětavost. Vždyť děti si každou Noc s Andersenem radostně užívají!

Mgr. Vlasta Potyszová, pozvaný host


Chemie je zábava

O tom, že děti jsou zvídavé všichni víme, proto čas od času jejich zvídavost podpoříme. Vyzkoušeli jsme si jednoduchý pokus. Reakci látky – indikátoru – která mění barvu v kyselém prostředí. Indikátor – voda ze zelí, barevně zbarvovala vzorky různých kapalin. Tak se děti přesvědčily, že například mýdlový roztok se zbarví do zelena, citrónová voda do červena, jedlá soda do modra atd. To smíchání roztoků je velmi bavilo a už se těší na další.

 


Zájmové činnosti

Každý den v týdnu je jiná zájmová činnost. Přidáváme fotečky z našich oddělení, kdy děti skládaly puzzle pejsků z fotografie, stavěly z lega nebo ti nejmenší plnily předepsané úkoly ve skupině děvčat či chlapců.