Den domácích mazlíčků

Den domácích mazlíčků

Páteční odpoledne 25. května 2017 nám program ve školní družině zpestřila zvířátka. Děti si mohly ten den přinést přepravku nebo klec se svým živým mazlíčkem. Sešli se tu hlodavci všeho druhu. Představili jsme si v kruhu miláčky, řekli si, čím se živí, jak jsou staří a jiné detaily z jejich společného života. Tento den pořádáme jednou ročně a děti se na něj nesmírně těší. Některá zvířátka k nám na návštěvu přišla už potřetí.


Malování na chodník

Malování na asfalt

Akce ve spolupráci se SRPŠ. Dne 17.5.2017 se uskutečnila již tradiční výtvarná soutěž „Malování na asfalt“ pro obě školní družiny ŠD Slezská a ŠD Ostravská ve spolupráci se SRPŠ. Výtvarná soutěž tentokrát propukla na téma PRAVĚK. Každé z dětí malovalo na „asfaltový výkres“ - asfaltové políčko. Pustá políčka se po chvíli začala měnit v barevná, veselá, pravěká díla. Děti byly rozděleny do 4 kategorií: 1.kategorie-1.třída, 2.kategorie-2.třída, 3.kategorie-3.třída a poslední 4.kategorie-4.třída. Porota byla složena z paní učitelek, které neměly vůbec jednoduchý úkol. Po dlouhém zvážení došly k závěru - a mohlo se jít vyhlásit vítěze. Z každé kategorie jsme měli 3 první místa. Vítězové obdrželi diplom a věcnou cenu.

Děkujeme SRPŠ za spolupráci, děkujeme ŠD Ostravská za návštěvu a do třetice děkujeme paním učitelkám za práci v odborné porotě.


Rodiče děkují vychovatelkám školní družiny za jejich práci

Pěkný den, pane řediteli,

Chtěl bych Vám touto cestou hodně poděkovat, že paní vychovatelky ze školní družiny z Ostravské uspořádaly dne 31.3.akci "Noc s Andrsenem". Naší dceři, která navštěvuje I.A se tato akce velmi líbila a přišla z akce plná zážitků. Doufám, že tuto akci v příštím roce budete znovu pořádat, rovněž chci velmi pochválit paní vychovatelky, které plní své funkce na 100 procent a o svěřené děti v družině se velmi vzorně starají, děkuji

S přáním pěkného dne
Aleš Horčica,

rodič Anetky Horčicové
Člen komise "Prevence ‎kriminality" v Českém Těšíně
Člen výkonné rady těšínské ODS
 

Dobrý den, 

chtěla bych Vám moc poděkovat za aktivity, které v družině organizujete:

„ Noc s Andersenem“, Laura se na to těší celý rok, a naposledy na malování vajíček s rodiči – úžasná akce, skvěle připravená! Moc jsme si to užili, a navíc jsme si domů odnesli krásná vajíčka. Moc Vám děkujeme a držíme pěsti v dalších aktivitách a činnostech v družině. Mějte se krásně

Ing.Iris Heclová

 

Dobrý den,

chtěli bychom touto cestou poděkovat za způsob vedení školní družiny, spolupráci s rodiči a aktivity v rámci školní družiny. Velmi si vážíme profesionálního přístupu paní Michaely Krupové a paní Taťány Kotáskové. Vzhledem k tomu, že máme dvě děti nyní v druhém oddělení, chtěli bychom vyzdvihnout práci paní vychovatelky Krupové - vždy máme potřebné informace o provozu, připravovaných akcích, ale rovněž máme prostor pro získávání zpětné vazby na chování našich dětí. Velice rádi bychom chtěli vyjádřit spokojenost s akcí pro děti „Noc s Andersenem“. Jako maminka jsem měla možnost se této akce osobně účastnit a musím říci, že to byl nejen krásně strávený čas pro děti, ale rovněž pro mě. Mohla jsem zažít nádherně připravený program, kdy největší radostí a odměnou byl dětský úsměv a viditelná radost na všech tvářích. Rovněž si ale také uvědomujeme, že naplánovat, připravit a vést takovou akci není jednoduché, a proto alespoň touto cestou bychom chtěli poděkovat oběma paním vychovatelkám za velice vydařenou akci. Dalším krásným zážitkem byla akce pro rodiče a děti „tvořivá dílnička - zdobení velikonočních vajíček“. Jako rodiče jsme měli možnost společně s dětmi ozdobit různými technikami vajíčka. Bylo to příjemně strávené odpoledne plné pohody a velikonoční atmosféry. Školní družině velice děkujeme a těšíme se na další krásné akce.

Zuzana a Marian Wronkovi

 

Chtěla bych velice poděkovat našim paním vychovatelkám za možnost finančně podpořit SRPŠ a pomoci zorganizovat ve škole Noc s Adresenem. Byla jsem na této akci už po třetí. Akce byla vždy výborně zorganizovaná. Byl připraven krásný, zábavný a bohatý program pro děti. Děti se na akci vždy moc těší, je to pro ně nevšední zážitek nocovat ve škole a strávit čas ve škole s kamarády trochu jinak než za lavicemi při vyučování. Také odpolední dílny pro rodiče a děti jsou vždy moc pěkně zařízené. Výrobky jsou překrásné a inspirativní a čas strávený pohromadě dětí a rodičů nebo prarodičů je krásný. Letošní nazdobená vajíčka obdivovala celá rodina. Ještě jednou moc děkujeme.

Miluše Ciompová


Zápis do školní družiny

V příloze přinášíme informace o zápisech do školní družiny pro školní rok 2017/2018.


Dar od SRPŠ

Sedačka

Místo starého gauče nahradila měkoučká oranžová sedačka. Darovala nám ji jedna paní a maminky ze SRPŠ nám ji přivezly. Děti z prvního oddělení radostí výskaly a hned si začaly hovět na polštářích. Po celodenním sezení ve školních lavicích uvítaly příjemnou změnu!
 

Děkujeme za naše děti předsedkyni paní M. Ciompové, která celou akci zorganizovala!


Ozvěny Ekofilmu

OZVĚNY EKOFILMU

Albrechtova střední škola v Českém Těšíně pořádá 15. ročník OZVĚN EKOFILMU. Promítání filmů o životním prostředí a kulturním dědictví je určeno pro ZŠ, SŠ. Využili jsme pozvání a s celou školní družinou jsme v pondělí 24. 4. 2017 navštívili konferenční sál zemědělské školy. Programem nás provázela Mgr. A. Hromková, která přizpůsobila přehlídku krátkých animovaných filmů naší věkové kategorii. Pro děti byly připraveny zvídavé otázky a možnost získat drobné odměny. Příjemné prostředí střední školy, zajímavá projekce a milí lidé nám všem zpestřili odpolední program ŠD.


Dramatizace balady

Co se může stát, když neposlechnete rodiče? Dramatizaci balady Vodník z knihy K. J. Erbena nám přišli ve čtvrtek 20. 4. 2017 do družiny předvést žáci ze čtvrté třídy. Balada pojednává o kruté pomstě nadpřirozené síly. Dívka neposlechla svou matku a stihl jí trest. Děti se zaujetím sledovaly vystoupení, vnímaly obsah básně a z ní plynoucí ponaučení. Žákům IV.A třídy děkujeme za zpestření odpoledního programu!