Dětská jóga

Jógu mohou cvičit i děti. Nenásilnou a hravou formou učí děti kooperaci s ostatními a zlepšuje dechovou kapacitu. Tento týden jsme se v 1. oddělení naučili několik cviků, které jsme ztvárnili v pracovních činnostech z papírových figur.


Krmítko

Žáci třetího oddělení školní družiny připravili tento týden pro ptáčky krmítka. K výrobě použily recyklovaný materiál – obaly od mléka. Děti je následně obarvily akrylovými barvami, naplnily semínky a připravily k zavěšení. Druhý den si zpříjemnily procházku, na které krmítka v okolí naší školy zavěsily.


Lev


Na procházce v okolí školy děti z druhého oddělení ŠD nasbíraly padané listí. V pracovních činnostech z nich pak modelovaly hřívu lva a následně obrázek dobarvily pastelkami.


Obličeje z vaječných obalů

Zopakovali jsme si části hlavy a části obličeje. Děti v pracovních listech doplňovaly chybějící párové části. Následně jsme z vaječných obalů vyrobili obličeje, které zdobí vestibul ZŠ Ostravská. Práce s vaječným obalem se dětem dařila a materiál jim byl příjemný.


Ještě je hezky

Páteční hezké počasí nás děti z 1. oddělení, vylákalo ven. Kluci si konečně zahráli fotbal na velkém hřišti. Děvčátka asi naposled vytáhla deky a lebedily si na trávě či tartanu, sbíraly poslední květinky nebo jen tak chodily na chůdách.


Razítka z brambor

Zbylé brambory z akce „Bramboriáda“ děti z 3.oddělení školní družiny využily pro výrobu razítek. Jak se jim práce dařila můžete vidět na fotečkách.


Had

Papírové vystřihovánky jsou výbornou pomůckou na rozvíjení jemné motoriky u dětí. Žáci druhého oddělení měly vybarvit a následně vystřihnout hada z papírové předlohy. Práce se jim dařila!


Hrajeme si a tvoříme

 
Celoroční projekt
Každý měsíc se setkají předškoláci MŠ Ostravská s žáky první třídy ze ŠD. První čtvrtek v říjnu proběhlo tvoření ve školní družině. Děti si odnesly vyrobené dráčky ze špachtlí.


Bramboriáda

 Již tradičně pořádá školní družina -ZŠ Ostravské Bramboriádu pro obě školní družiny.

I letos jsme dostali pozvání na tuto podzimní akci.
Paní vychovatelky z ŠD Ostravská nás přivítaly v tělocvičně jejich školy, kde byly připravené bramborové disciplíny.
Děti se rozdělily do družstev, ve kterých po celou dobu této akce společně všechny disciplíny procházely.
U každého stanoviště stál deváťák, který dětem vysvětlil, co mají s bramborou dělat. Někde je čekal vědomostní kvíz, sportovní dovednosti nebo balanční schopnosti. Na konci Bramboriády nastalo očekávané vyhodnocení. První tři místa – družstva obdržela věcnou cenu, diplom a sladkou odměnu. Všechna zúčastněná družstva získala sladkou odměnu.

Děkujeme ŠD Ostravská za příjemně strávené odpoledne.

Děkujeme deváťákům za pomoc při této akci.