Platby rodičů

 Vážení rodiče,

vzhledem k stálým problémům s platbami, jsme v Menu (vlevo) vytvořili položku PLATBY RODIČŮ. Zde najdete informace, jak použít váš variabilní symbol a na který účet odeslat platbu.

Marie Bieleszová, hlavní provozní 


Volání jara

 Hyacinty a tulipány
Příjemné jarní počasí jsme s dětmi ze ŠD přivítali tvorbou jarních květin z barevného papíru . Děti skládaly papír dle slovní instrukce. Barevné hyacinty a tulipány v papírovém kelímku. Složitě vypadající květiny se dětem pěkně povedly.


Karneval emotikonů


V pátek dne 2. 3. 2018 se v naší ŠD uskutečnil tradiční karneval. Tématem byla originální pokrývka hlavy nebo ,,výrazy tváře“.
Každé dítě u nás vyhrává cenu v tombole. Nejzajímavější kostýmy odměňujeme drobnostmi.
Děti si v průběhu týdne připravovaly výzdobu svých oddělení ŠD, kreslily si škrabošky a skládaly řetězy. V doprovodném programu si děti zasoutěžily a zatancovaly.

Děkujeme rodičům za sponzorské dary do tomboly a občerstvení.


Taťana Kotásková


Leden ve ŠD

V lednu děti vyráběly v pracovních činnostech ptačí budky a záložky. Vybarvovaly masky a koně.


Dorazili pušíci

Pušíci dorazili do naší družiny

Po obědě v kruhu čteme knížky na pokračování a besedujeme. Děti se při čtení sřídají a dokonce prvňáčci, často chtějí předčítat. Erhard Dietl napsal několik příběhů pušíků, které nyní čteme. Tato neobvyklá stvoření žijí na smetišti, nikdy se nemyjí, pěkně smrdí a jsou líní. Přesto si je zamilujete stejně jako naše děti. Při výtvarných činnostech je kreslily a nebály se použít i větší karton.


Rozvíjíme jemnou motoriku

Pleteme…

Všechny děti se zapojily do pletení úzké šály. Jehlice nebyly nutné, stačí prstíčky dětských rukou a krabice s vlnou. Tuhle jednoduchou techniku nás naučila jedna z maminek. ,,Nebylo co dělat, tak jsme si vzaly hrábě, namotaly vlnu a pletli.“ vyprávěla nám maminka. Naše děti pletly při každé příležitosti, tak je to bavilo!

Skládáme papír.

Nejstarší děti skládaly barevný papír dle slovní instrukce. Slepovaly jej do tvaru hlavy – klauna. Svou fantazii použily k vlastnímu výrazu a dozdobení obličeje.


Jak se nám daří ve školní družině?

Jak se nám vede ve školní družině?

Milí přátelé, podívejte se na pár fotek z dění v naší školní družině. Uvidíte, že se s vychovateli vůbec nenudíme. Děti celý měsíc vyráběly a připravovaly výrobky na družinový jarmark, který probíhal v týdnu od 11. prosince 2017. Materiály k výrobě byly rozmanité – přání z papíru, polystyrénové věnečky, přírodní provazy atd. Tak jako každým rokem i letos děti samy prodávaly a účtovaly peníze. Starší pomáhaly těm mladším v osvojení matematické gramotnosti. Prosincové turnaje - fotbalový a karetní vyplňovaly volný čas dětí poslední dva týdny před vánocemi. Dárečkování – je to den překvapení z dárečků, ochutnávání cukroví a rozbalování nových her v každém z našich tří oddělení. Děti se vždy moc těší. Prvňáčci na nové zážitky, starší na překvapení, která následně mezi sebou směňují za něco pro ně lepšího…


Předvánoční období

Pravá předvánoční pohoda.

Do předvánočního období vstupujeme adventem, což je období čtyř týdnů před Štědrým dnem. Děti si v dílničkách sestavily adventní kalendáře. Adventní domečky vyplnily vymyšlenými úkoly na jednotlivé dny. Zhotovily velkého Mikuláše, kterému každý den zkracují vousy. Postupně dokončovaly věnce a svícny. Navštívili jsme krásnou výstavu vánočních perníků, kde si každý vyzkoušel vykrojit, upéct a sníst malý perníček.


Vánoční přání

Vánoční přání dětí z 3. oddělení naší školní družiny

Naše děti navštěvují pravidelně počítačovou učebnu. Naučily se například pracovat s programem kreslení. Jejich úkolem bylo navrhnout vlastní vánoční přání.


Dopis pro Ježíška

Dopis pro Ježíška

Úterní odpoledne jsme s dětmi vypouštěli balonky. Každý balonek nesl na šňůrce dětské přání. Ti nejmladší mohli své prosby namalovat. Na odpolední akci nám připravil vzrušující zážitek vítr. Balonky ve větru zachytily blízké stromy a ploty. Protože opravdu hodně foukalo, většina z nich se sama opět osvobodila. Děkujeme rodičům, kteří se přišli podívat a pomáhali s uvazováním přání.