Země sněhu a ledu

Země sněhu a ledu

V průběhu celého měsíce ledna jsme se s dětmi ve školní družině věnovali poznávání Arktidy a Antarktidy. V pondělky jsme zhlédli v čítárně dokumentární filmy o životě severských zvířat. Některá jsme si vyrobili v pracovních činnostech a jiná nakreslili temperovými barvami nebo vytvořili koláže na dané téma. Chatrče Eskymáků jsme stavěli v tělocvičně z kruhů hula hop a naučili se novou postřehovou hru. Nebylo důležité vyhrát, ale společnými silami zborcenou chatrč postavit – jinak to totiž nešlo! Také jsme se naučili cvičit arktickou jógu – ta děti obzvlášť bavila. Dokonce nám Ríša přinesl interaktivní knížku, s kterou si děti mohly probírané téma ještě lépe osvojit.
 


Smogová regulace zrušena

ODVOLÁNÍ **REGULACE**

=================================================================
Vydáno: sobota 28.01.2017, 08:36 SEČ (07:36 UTC) Pro území: Aglomerace
O/K/F-M bez Třinecka
=================================================================
Pro území uvedené v záhlaví RUŠÍME REGULACI, která byla vyhlášena z důvodu
vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10.
Regulace skončila s vydáním tohoto bulletinu. Dříve vyhlášená smogová
situace nadále trvá.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Ostrava/Návrat


Vyhlášena smogová regulace

Středa 1.2. 2017

Vyhlášena smogová regulace

Informace pro veřejnost:
Při překročení regulační prahové hodnoty, 12hodinového průměru koncentrací
suspendovaných částic PM10 150 mikrogramů/m3, doporučujeme omezit pobyt pod
širým nebem a zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou
frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména osobám s chronickými dýchacími
potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem.

Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím
motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení
momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se
významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a
oxidu dusičitého.

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem
a malým dětem se se při překročení regulační prahové hodnoty -
mikrogramů/m3, doporučuje omezit pobyt pod širým nebem. Dospělým osobám bez
zdravotních potíží se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem
zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.
Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z
automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných
částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na
internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.
Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky
měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků.
Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin,
vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je
součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz,
záložka Počasí.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Ostrava/Smolka

POZOR!
Ukládám až do odvolání postupovat podle vnitřní směrnice č. 4/2013 !
Rudolf Fiedler, ředitel

 


Bobování

Zábavné bobování

Jedno slunečné zimní odpoledne jsme s celou naší družinou vyrazili do městského parku na Rozvoj bobovat. Počasí nám ten den přálo – nebyl smog ani silný mráz. Děti byly kamarádské a boby si navzájem půjčovaly. Protože to byla jedna z prvních sněhových nadílek, byl sníh mokrý. Děkujeme všem rodičům, že přidali dětem náhradní oblečení.
 


Prezentace páťáků

Prezentace projektů žáků páté třídy

Předvánoční čas jsme si ve výuce zpříjemnili prezentací vánočních zvyků a tradic. Svoje projekty připravila V. A třída paní učitelky I. Kulové. Den vyvrcholil přehlídkou prezentací. Žáci je měli připravit na téma Vánoce, Státy EU, Lidské tělo. Pracovali ve skupinách, kde každá skupina měla možnost vybrat si téma. Žáci měli možnost se prezentovat před živým publikem III. A třídy. Odměnou jim byl potlesk a krátké klavírní vystoupení s krásnou koledou.