Vedení školní družiny

  Mgr. Bc. Richard Zajac
ředitel
richard.zajac@zshrabina.cz
Bc. Michaela Krupová Bc. Michaela Krupová
vedoucí vychovatelka
krupova@zsostravska.cz
  Bc. Veronika Svobodová
zástupkyně vedoucí vychovatelky
svobodova@zshrabina.cz