Výpis z Vnitřního řádu školní jídelny na Hrabinské ul.

V příloze naleznete výpis z Vnitřního řádu školní jídelny na Hrabinské ul.