Změna čísla bankovního účtu - úplata stravného pro MŠ Hrabinská

Číslo bude uvedené na složence od 1.11.2019