Výběr stravného na leden 2022 – ŠJ MŠ Ostravská

Výběr stravného - leden 2022
pondělí 20. 12. 2021 7,00 - 14,00 hodin
úterý 21. 12. 2021 7,00 - 14,00 hodin
středa   3.   1. 2021 7,00 - 15,30 hodin

v kanceláři školní jídelny MŠ Ostravská