Změna čísla bankovního účtu - úplata za stravné MŠ Ostravské a MŠ Hornické


Vážení rodiče,

organizace ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina přistoupila ke změně bankovních účtů. Pokud jsou Vaše platby za stravné prováděny inkasním převodem z bankovního účtu, je nutné vyřídit si u své banky nové svolení k inkasu a toto svolení odevzdat ve školní jídelně MŠ Ostravská nebo poslat mailem na adresu: hnyluchova@zshrabina.cz nejpozději do 18.října 2019, pokud chcete, aby již následující měsíc byl hrazen převodem z vašeho účtu.

Inkasní platby se provádějí k 20. dni v měsíci.