Změna čísla bankovního účtu - úplata za stravné MŠ Ostravské a MŠ Hornické


Vážení rodiče,

organizace ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina přistoupila ke změně bankovních účtů. Pokud jsou Vaše platby za stravné prováděny inkasním převodem z bankovního účtu, je nutné vyřídit si u své banky nové svolení k inkasu a toto svolení odevzdat ve školní jídelně MŠ Ostravská nebo poslat mailem na adresu: hnyluchova@zshrabina.cz nejpozději do 18.října 2019, pokud chcete, aby již následující měsíc byl hrazen převodem z vašeho účtu.

Inkasní platby se provádějí k 20. dni v měsíci.


Platby rodiči - ve školách užívané variabilní symboly v roce 2018

PLATBY ZŠ A MŠ HRABINA ČESKÝ TĚŠÍN

ŠKOLNÉ = variabilní symbol začínající na 40, 50, 60, 70, 80 + číslo účtu 1725708369/0800

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY = variabilní symbol začínající na 44, 55 + číslo účtu 30031-1725708369/0800

STRAVNÉ - ŠJ ZŠ ZELENÁ = variabilní symbol + číslo účtu 35-1725708369/0800

STRAVNÉ - ŠJ MŠ OSTRAVSKÁ = variabilní symbol + číslo účtu 40037-1725708369/0800

STRAVNÉ - ŠJ MŠ HRABINSKÁ = variabilní symbol + číslo účtu 2629025319/0800