Informace o provozu

Harmonogram výdeje obědů - MŠ Ostravská

Výdej obědů do jídlonosičů: 11.00-11.30h
Výdej obědů na talíř pro děti MŠ Ostravská: 11.30-12.00h

Harmonogram výdeje obědů - MŠ Hornická

Výdej obědů na talíř pro děti MŠ Hornická: 11.30-12.00h
Výdej obědů do jídlonosičů: 12.00-12.10h