Změna čísla bankovního účtu - úplata za stravné MŠ Ostravské a MŠ Hornické


Vážení rodiče,

organizace ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina přistoupila ke změně bankovních účtů. Pokud jsou Vaše platby za stravné prováděny inkasním převodem z bankovního účtu, je nutné vyřídit si u své banky nové svolení k inkasu a toto svolení odevzdat ve školní jídelně MŠ Ostravská nebo poslat mailem na adresu: hnyluchova@zshrabina.cz nejpozději do 18.října 2019, pokud chcete, aby již následující měsíc byl hrazen převodem z vašeho účtu.

Inkasní platby se provádějí k 20. dni v měsíci.


Výběr stravného na listopad

Výběr stravného
čtvrtek   24.10. 2019 7,00 - 14,00 hodin
pátek   25.10. 2019 7,00 - 14,00 hodin
čtvrtek   31. 10. 2019 7,00 - 14,00 hodin

Výběr stravného na říjen 2019 – ŠJ MŠ Ostravská

Výběr stravného
čtvrtek   26.9. 2019 7,00 - 14,00 hodin
pátek   27.9. 2019 7,00 - 14,00 hodin
pondělí   30. 9. 2019 7,00 - 15,30 hodin

Výběr stravného na září 2019

Výběr stravného
čtvrtek 29. 8. 2019 7,00 - 14,00 hodin
pátek 30. 8. 2019 7,00 - 14,00 hodin
pondělí   2. 9. 2019 7,00 - 15,30 hodin
úterý   3. 9. 2019 7,00 - 14,00 hodin
středa   4. 9. 2019 7,00 - 14,00 hodin
úterý   5. 9. 2019 7,00 - 14,00 hodin

v kanceláři školní jídelny MŠ Ostravská


Výběr stravného na červen 2019 – ŠJ MŠ Ostravská

Výběr stravného
středa   29.5. 2019 7,00 - 15,30 hodin
čtvrtek   30.5. 2019 7,00 - 14,00 hodin
pátek   31. 5. 2019 7,00 - 14,00 hodin

v kanceláři školní jídelny MŠ Ostravská


Výběr stravného na květen 2019

Výběr stravného
pátek   26.4. 2019 7,00 - 14,00 hodin
pondělí   29.4. 2019 7,00 - 15,30 hodin
úterý   30. 4. 2019 7,00 - 14,00 hodin

v kanceláři školní jídelny MŠ Ostravská


Výběr stravného na duben 2019 – ŠJ MŠ Ostravská

Výběr stravného
středa   27. 3. 2019 7,00 - 14,30 hodin
čtvrtek   28. 3. 2019 7,00 - 14,00 hodin
pátek   29. 3. 2019 7,00 - 14,00 hodin

v kanceláři školní jídelny MŠ Ostravská


Ceník jídel (od 1. 2. 2019)

Stravné děti 3-6let:

dopolední svačina + pitný režim: 9,-Kč
polodenní stravné: 30,-Kč
celodenní stravné: 37,-Kč

Stravné děti 7leté:

dopolední svačina + pitný režim: 9,-Kč
polodenní stravné: 34,-Kč
celodenní stravné: 41,-Kč

Cizí strávníci - jídlonosiče: 62,-Kč
Cizí strávníci - důchodci - jídlonosiče: 51,-Kč


Výběr stravného na měsíc březen 2019

 

Výběr stravného
úterý   26. 2. 2019 7,00 - 14,00 hodin
středa   27. 2. 2019 7,00 - 15,30 hodin
čtvrtek  28. 2. 2019 7,00 - 14,00 hodin

  v kanceláři školní jídelny MŠ Ostravská


Výběr stravného na měsíc leden 2019

 

Výběr stravného
středa   19. 12. 2018 7,00 - 15,30 hodin
čtvrtek   20. 12. 2018 7,00 - 14,00 hodin
středa    2.   1. 2018 7,00 - 14,00 hodin