Řád školní jídelny

Celé znění organizačního řádu zařízení školního stravování je k nahlédnutí u vedoucí stravování.